Optymalizacja procesu adaptacji

Adaptacja to proces wprowadzenia nowego pracownika w zakres obowiązków jakie czekają na niego w pracy, a także do firmy jako całości. Należy sobie uzmysłowić jak dużo zależy od odpowiednio przeprowadzonego wprowadzenia do pracy. Przede wszystkim istnieje zależność pomiędzy wysoką fluktuacją pracowników a jakością adaptacji pracowników. Większość rezygnacji w pierwszym roku pracy w firmie wynika z nieprzystosowania pracownika do kultury organizacyjnej firmy, albo braku spełnienia oczekiwań wobec pracy, jakie miał w trakcie rekrutacji.

Aby sprawić, by w firmie adaptacja pracowników była przeprowadzana prawidłowo, aby bazowała na nowoczesnych rozwiązaniach, dział HR powinien sobie zadać kilka pytań:

–  Czy robi się wystarczająco dużo, by nowi pracownicy czuli się odpowiednio przyjęci?

Konieczne jest przeanalizowanie pierwszych dni w pracy jakich doświadczają nowo przyjęci pracownicy. Aby tego dokonać warto przepytać podwładnych pracujących miesiąc, bądź dwa o ich odczucia dotyczące wprowadzenia do firmy np. jak się czuli w pierwszym tygodniu pracy. Należy też zapytać się, które z działań pracodawcy wpłynęły na to, że poczuli się odpowiednio przyjęci i co według nich mogłoby sprawić, by wprowadzenie do pracy było efektywniejsze.

–  Czy przekazuje się nowo przyjętym pracownikom całościowy obraz firmy?

Nowi pracownicy powinni znać i rozumieć wizję, misję i przede wszystkim cele firmy. Ważne jest by zdawali sobie sprawę, że pracują dla unikalnego pracodawcy. Dzięki temu będzie się w nich wytwarzało zaangażowanie w pracy, przy jednoczesnym wzroście poczucia własnej wartości. Aby tego dokonać należy podczas procesu szkolenia nowych pracowników  położyć większy nacisk na ukazanie mu idei, kultury organizacyjnej i wartości, jakimi kieruje się firma.

–  Czy program wprowadzenia pracownika jest interesujący?

Proces adaptacji przeprowadzony w nudny sposób źle wpływa na wypracowanie zaangażowania nowego pracownika w firmie. Co więcej, daje do zrozumienia pracownikowi, że znalazł się w mało profesjonalnym otoczeniu, co z kolei wpływa na mniejszy szacunek dla pracodawcy. Dobrze zorganizowana adaptacja powinna zawierać w sobie elementy zarówno zabawy, jak i formalności. Wyjątkowości szkoleniu pracownika dodaje wprowadzenie interaktywności.

–  Czy nowi pracownicy mają problem z uzyskaniem niezbędnych informacji?

Istotną częścią wdrażania nowego pracownika jest szeroki dostęp do informacji, których potrzebuje w danym momencie oraz możliwość zadawania pytań. Jeżeli w firmie istnieje Intranet, w którym gromadzona jest wiedza dotycząca firmy, stwarza to okazję znalezienia przez nowego pracownika wszystkich informacji jakich w danym momencie potrzebuje. Z kolei możliwość nieskrępowanego zadawania pytań przełożonym i starszym kolegom redukuje stres i niepokój. Jeśli te dwa czynniki są spełnione (nowoczesny Intranet – baza wiedzy o firmie oraz przyjacielski stosunek do nowo zatrudnionych) wdrażany pracownik nie będzie marnował cennego czasu i energii na szukanie niezbędnych informacji.

–  Czy w firmie jest prowadzony efektywny program mentoringu?

W trakcie wdrażania pracowników bardzo efektywnym narzędziem jest mentoring. Nowo przyjęty pracownik zyskuje osobę, która pomaga mu w początkowym okresie pracy radzić sobie z trudnościami. Osoby odpowiadające za mentoring także sporo zyskują: renomę i uznanie. Lecz mentoring zapewnia także dotychczasowym pracownikom możliwość rozwoju w różnych obszarach, takich jak coaching, nadzór nad pracownikami, czy przywództwo.

Najważniejsze są jednak korzyści płynące dla samej firmy. Dzięki mentoringowi nowo zatrudniony pracownik w krótszym czasie potrafi osiągnąć efektywność w miejscu pracy. Z drugiej zaś strony, mentorzy wykonują swoją pracę z większym zaangażowaniem, ponieważ powierzenie im tak odpowiedzialnego zadania, jakim jest wdrażanie nowych pracowników to dla nich nobilitacja. Jest to przez nich traktowane jako uznanie ze strony szefostwa, że wykonują swoją dotychczasową pracę wzorowo.

–  W jaki sposób okazuje się pracownikowi, że firmie na nim zależy?

Angażować pracowników należy od samego początku ich pracy. Należy jednak pamiętać, że nie wystarczy jedynie powtarzanie utartych sloganów o tym, dlaczego dana firma jest lepsza od innych. Powinien być w to wpisany możliwy wkład pracownika w rozwój firmy. Jest to niezmiernie ważne w obecnych czasach, gdy rekrutują się kandydaci z pokolenia Y. Jak wiadomo, muszą oni mieć świadomość, że wykonują znaczące dla firmy zadania; muszą wiedzieć, że mają swój bezpośredni udział w rozwoju firmy. Dlatego, w trakcie adaptacji pracownika wskazane wydaje się kładzenie nacisku na możliwość indywidualnego rozwoju.

–  Jaka powinna być rola przełożonego w adaptacji pracownika?

Jednym z najbardziej istotnych z punktu widzenia nowego pracownika czynnikiem wpływającym na odpowiednie i efektywne wprowadzenie go do firmy jest postawa przełożonego. Powinien on zostać poddany szkoleniom i coachingowi z zakresu odpowiedniego obchodzenia się z nowym pracownikiem. Aby sprawić, by dla nowo zatrudnionego pierwsze tygodnie w pracy były interesującym i efektywnym doświadczeniem przełożony powinien kierować się m.in. następującymi wskazówkami:

– umożliwienie zadawania pytań;

– udzielanie bieżącej informacji zwrotnej


Zastosowanie powyższych rozwiązań w procesie adaptacji nowych pracowników powinno przynieść pracodawcy wiele korzyści. Przede wszystkim, dzięki nim możemy stworzyć atmosferę sprzyjającą zwiększeniu zaangażowania pracowników (nowych i dotychczasowych) oraz ich efektywności.


Źródło: David Lee, HumanNature@Work

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0