NOWOŚCI
Kategoria: Prawo pracy

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która wprowadziła ważne zmiany m.in. w kodeksie pracy. Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

W celu kontroli pracy wykonywanej przez pracowników pracodawcy coraz częściej stosują różne formy monitoringu w miejscu pracy. Takie działania przyczyniają się bowiem niewątpliwie do zwiększenia efektywności pracy, eliminują niepożądane zachowania pracowników, zwiększają bezpieczeństwo i porządek w ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

W lutym zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu Pracy, której głównym celem jest ograniczenie nieuzasadnionego stosowania umów na czas określony. Jakie nowe zasady już wkrótce będą obowiązywać polskich pracodawców? Przyjrzyjmy się najważniejszym. 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Zarejestruj się
Password