Polskie i norweskie doświadczenia w prowadzeniu programów aktywizacyjnych dla uchodźców

Uchodźcy na rynku pracy

Norwegia jest jednym z europejskich liderów, która rozwija różnorodne metody wsparcia dla uchodźców, ułatwiając im integrację na lokalnym rynku pracy. Badania prowadzone w Norwegii wśród tej grupy zagrożonej wykluczeniem, prowadzą do wniosków i rekomendacji jak optymalnie pomagać uchodźcom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej.

 

Norwescy badacze ostrzegają, by w podejściu do uchodźców nie popełniać błędów generalizowania i wskazują, że to właśnie indywidualne podejście pozwala lepiej zrozumieć potrzeby każdego uchodźcy. Początkiem tego etapu jest poznanie indywidualnych umiejętności, doświadczenia zawodowego i poziomu języka norweskiego danej osoby. Uchodźcom w Norwegii oferowane są szkolenia językowe i zawodowe, dostosowane do potrzeb rynku pracy. Organizowane tam staże i praktyki zawodowe umożliwiają uchodźcom zdobycie doświadczenia i budowanie swojej nowej sieci kontaktów. Norweskie programy wspierają także zakładanie własnej działalności gospodarczej oraz budowę partnerstw z sektorem prywatnym. Uchodźcom oferowane jest też wsparcie psychologiczne i społeczne.

 

Doświadczenia z Norwegii wskazują, że zaangażowanie lokalnej społeczności jest kluczowe dla sukcesu programów integracyjnych dla uchodźców. Badacze są zgodni, że zawodowa aktywizacja uchodźców przynosi korzyści zarówno im, jak i społeczności lokalnej.

Podobnie sytuacja ma miejsce w naszym kraju. Integracja uchodźców na polskim rynku pracy stanowi wyzwanie, ale także szansę na rozwój społeczno-gospodarczy. Sprawny, ujednolicony przepływ informacji oraz walka z fałszywymi informacjami są niezbędne do skutecznej integracji uchodźców z Ukrainy w polskie społeczeństwo i rynek pracy. Ułatwienie dostępu do rynku pracy poprzez aktywne polityki rynku pracy oraz usuwanie przeszkód w podjęciu zatrudnienia przyczynią się do zwiększenia wkładu uchodźców w polską gospodarkę i poprawy ich poziomu życia.

 

Wysoki poziom wykształcenia uchodźców wymaga stworzenia programów wsparcia w nauce języka polskiego oraz weryfikacji zagranicznych dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Ponadto, tworzenie ofert pracy łączonych z dostępem do opieki przedszkolnej umożliwi rodzicom podjęcie zatrudnienia, nawet w mniejszych miejscowościach.

Dla zapewnienia odpowiednich warunków mieszkaniowych dla uchodźców, konieczne jest szybkie rozwiązanie kwestii zakwaterowania poprzez przekształcenie niewykorzystanych nieruchomości. Uproszczenie regulacji w dziedzinie budownictwa może przyspieszyć zwiększenie podaży zasobów mieszkaniowych.

 

Współpraca z przedsiębiorstwami oraz zebranie doświadczeń klientów i pracowników urzędów pracy są też kluczowe dla identyfikacji potrzeb rynku pracy i tworzenia skutecznych rozwiązań integracyjnych. Efektywna aktywizacja zawodowa uchodźców wymaga kompleksowego podejścia, łączącego działania administracji publicznej, sektora prywatnego i społeczeństwa.

Naprzeciw tym wyzwaniom przychodzi między innymi projekt prowadzony przez Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan” pod nazwą „Dialog na temat rynku pracy. Uchodźcy i inne grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji”, który finansowany jest przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”. W ramach tego projektu stworzono dedykowaną stronę internetową o adresie platformadialogu.org. Umożliwia ona pracodawcom umieszczenie bezpłatnego ogłoszenia o pracy, a osobom poszukającym zatrudnienia – przeglądanie ofert rekrutacyjnych i aplikowanie na konkretne stanowiska. Strona platformadialogu.org zawiera też szereg wskazówek dotyczących rynku pracy oraz bazę wiedzy z zakresu HR i rekrutacji.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o samym projekcie lub chcesz dołączyć do PL „Lewiatan” – wejdź na stronę internetową www.prywatni.lublin.pl lub zadzwoń pod nr 081 532 43 33.

 

Artykuł finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach Programu „Dialog Społeczny – Godna Praca”, Projekt „Dialog na temat rynku pracy. Uchodźcy i inne grupy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji”

The article is supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”, Project “Dialogue about labour market. Refugees and other disadvantaged groups”

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0