Tag: wydajność pracy
Gdy się naśladują, lepiej pracują

Warsztaty integracyjne polegające na wzajemnym naśladownictwie zwiększają wydajność w miejscu pracy, a także podnoszą poziom pozytywnych emocji w grupie – pokazują wyniki badań psychologicznych przeprowadzonych w SWPS w Warszawie. Aleksandra Karwowska, absolwentka psychologii społecznej w SWPS ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Z telepracy korzysta pracownik i firma

Telepraca, oficjalnie obecna w polskim kodeksie pracy od pięciu lat, daje wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pracodawca może znacznie obniżyć koszty działalności i zwiększyć wydajność pracy swoich ludzi. Z kolei pracownik sam organizuje swój czas pracy, jest odpowiedzialny za ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Wydajność a rotacja pracowników

Związek pomiędzy wydajnością w pracy i fluktuacją kadr przebiega krzywoliniowo (w kształcie litery U). Inaczej mówiąc, najczęściej z pracy rezygnują najbardziej i najmniej wydajni pracownicy. Wiele badań potwierdziło już tę tezę, ale badanie przeprowadzone przez Michaela C. Sturmana, Lian Shao i ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Trendy (polskiego) rynku pracy

Prawie ośmiokrotnie szybszy spadek liczby dostępnych pracowników w stosunku do spadku ogólnej liczby konsumentów musi zdecydowanie zmienić rynek pracy i panujące na nim zwyczaje - wieszczy "Parkiet". W najbliższych latach w Polsce nastąpi spadek liczby ludności, a także zmniejszenie liczby osób w ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled