Jesteśmy mniej produktywni niż inne kraje UE

Pod względem wydajności pracy wciąż lokujemy się w „ogonie europy”. W 2010 roku produktywność definiowana jako PKB przypadające na 1 godzinę pracy wyniosła zaledwie 54% unijnej średniej – wynika z raportu „Wydajność pracy w Polsce”*, wydanego przez Sedlak & Sedlak.


PKB na 1 godzinę pracy to najbardziej miarodajny sposób wyrażania produktywności. W 2010 roku tak rozumiana wydajność pracy w Polsce wyniosła 54% unijnej średniej. – To bardzo niski wynik w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Gorszy uzyskały jedynie Łotwa (47%), Rumunia (43%) oraz Bułgaria (41%). Dobrą wiadomością jest to, że w latach 2000-2010 Polska poprawiła wydajność o 9 punktów procentowych. W zestawieniu krajów Wspólnoty awansowała tym samym o 2 „oczka” : z 4 na 6 pozycję od końca – komentuje Gabriela Jabłońska z portalu rynekpracy.pl


Wydajność pracy* w krajach UE-27 w 2010 roku* (UE-27=100, %)


* PKB (według PPS) przypadające na 1 przepracowaną godzinę
**dla Belgii, Malty, Wielkiej Brytanii wykorzystano dane za 2009 roku
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Eurostat

 

Jak kształtuje się wydajność pracy w poszczególnych częściach Polski? – Liderami są trzy województwa: mazowieckie, dolnośląskie oraz śląskie. W latach 2002-2009 wydajność najbardziej wzrosła w województwie mazowieckim – dodaje Jabłońska. Natomiast najmniej produktywne województwa w naszym kraju – lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie – właściwie nie odnotowały poprawy wskaźników wydajności. Różnice regionalne w rozwoju gospodarczym w analizowanym okresie uległy pogłębieniu.

Różnice międzyregionalne są silnie uzależnione od różnic w strukturach gospodarczych poszczególnych województw. Województwo o najwyższej wydajności w naszym kraju – mazowieckie – cechuje bardzo wysoka produktywność w sektorze przemysłowym.

 

*Raport „Wydajność pracy w Polsce” zawiera analizę tego wskaźnika od 2000 roku. W pierwszej jego części przedstawiono produktywność pracy w naszym kraju na tle innych państw Unii Europejskiej. Posłużono się dwoma wskaźnikami: PKB przypadającym na 1 pracującego oraz PKB przypadającym na 1 przepracowaną godzinę. Druga część publikacji została poświęcona wydajności pracy w poszczególnych województwach Polski. Zastosowano wskaźnik: wartość dodana brutto przypadająca na 1 pracującego. W trzeciej części raportu zestawiono podstawowe statystyki wydajności pracy w polskim przemyśle.

 

Źródło: rynekpracy.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0