Poprawa warunków pracy zwiększa wydajność

Pracownicy są bardziej zadowoleni i zmotywowani, gdy ich głos jest wysłuchiwany w miejscu pracy, kiedy samodzielnie mogą organizować swoją pracę i korzystać z elastycznych systemów czasu pracy. A także wtedy, kiedy zwiększony wysiłek i lepsze rezultaty są powiązane ze wzrostem płacy i istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – wynika z badań Eurofound i PKPP Lewiatan.

Zmiany w organizacji pracy, upowszechnienie pracy w autonomicznych zespołach, wprowadzenie różnych form elastycznego czasu pracy, rozmaitych form udziału pracowników w zyskach i we własności firmy oraz dobrze działający dialog społeczny przyczyniają się nie tylko do poprawy warunków pracy i zatrudnienia, ale mogą mieć także wyraźnie pozytywny wpływ na wydajność pracowników i wyniki firm – podkreślali uczestnicy konferencji „Warunki pracy a efektywność i konkurencyjność”, której organizatorami byli PKPP Lewiatan i Eurofound.

Wiele firm wprowadza pakiety rozwiązań mających na celu poprawę warunków pracy i osiąganie lepszych wyników. Jednak znaczna grupa przedsiębiorstw nie korzysta z takich rozwiązań. Przeprowadzone przez Eurofound pogłębione studia przypadków przedsiębiorstw pokazują wyraźne powiązania między niektórymi rozwiązaniami poprawiającymi warunki pracy w firmach i ich pozytywnym wpływem na wydajność pracy i wyniki. Systematyczne badanie potrzeb szkoleniowych pracowników, oferowanie szkolenia przed podjęciem przez pracowników nowych zadań oraz udzielenie czasu wolnego na szkolenia, są najmocniej powiązane z poprawą wydajności i wynikami. Motywacyjne systemy wynagrodzeń oparte o wyniki, a także praca w zespołach, a zwłaszcza w autonomicznych zespołach dla co najmniej 25 proc. pracowników, przyczyniają się także do dobrego klimatu w miejscu pracy oraz dobrej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw.

Skuteczność niektórych praktyk wymaga jednak osiągnięcia masy krytycznej, aby przełożyły się na rzeczywisty sukces firmy. Badania Eurofound wskazują, że wprowadzenie organizacji pracy w ramach autonomicznych zespołów roboczych powinno objąć co najmniej 25 proc. pracowników firmy. Podobnie w przypadku rozwiązań z zakresu elastycznego czasu pracy, które powinny być wprowadzone dla co najmniej 20 proc. pracowników.

Niestety, świadomość istnienia tych potencjalnych sposobów poprawy wydajności i wyników w przedsiębiorstwach jest ograniczona, dlatego konieczne wydaje się wspólne działanie wszystkich kluczowych partnerów, w tym pracodawców, przedstawicieli pracowników i władz publicznych na rzecz pełniejszego wykorzystania także tych źródeł przewagi konkurencyjnej.


Źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0