Jak polskie firmy zarządzają różnorodnością? Raport z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce

Jak polskie firmy zarządzają różnorodnością? Raport z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce

 

Już blisko połowa polskich przedsiębiorstw zna pojęcie zarządzania różnorodnością, natomiast zaledwie 3 proc. firm posiada odrębny, formalny dokument poświęcony strategii firm w zakresie jej zarządzania – tak wynika z badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce przeprowadzonego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i agencję badawczą WiseRabbit. Badanie pokazuje, że tylko 15 proc. organizacji posiada programy wspierające wybraną grupę zatrudnionych. Wyniki nie napawają optymizmem.

 

Celem raportu wydanego właśnie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności, było zobrazowanie aktualnego stanu realizacji działań polskich firm z zakresu DEI (z ang. Diversity, Equity, Inclusion). W badaniu udział wzięło 800 średnich i dużych firm reprezentujących dziesięć branż, odzwierciedlających specyfikę i strukturę polskiego rynku, zgodnie z klasyfikacją PKD. Dzięki reprezentatywnej grupie badawczej uzyskane wyniki posłużyły do stworzenia rzetelnej analizy sytuacji zarządzania różnorodnością w polskim biznesie. Ostatnia tak szeroka analiza została przeprowadzona 10 lat temu z inicjatywy Konfederacji Lewiatan.

 

„Gdy różne perspektywy zatrudnionych będą miały wpływ na rzeczywistość, zyskamy wszyscy. Zarządzanie różnorodnością i budowanie włączających miejsc pracy wymaga pracy i starań, ale jest szansą dla każdego z nas, pracodawców i społeczeństwa jako całości. Wierzę, że świat będzie zmierzał w tę stronę” – komentuje Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu, koordynującego Kartę Różnorodności w Polsce, członkini zarządu CSR Europe. „Serdecznie zapraszam Państwa do lektury raportu, zachęcam także do refleksji nad tym, jak wspólnie możemy zmieniać rzeczywistość. Oraz do współpracy z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i innymi organizacjami, które działają na rzecz grup mniejszościowych, inkluzji społecznej, także doradców specjalizujących się w szeroko pojętej tematyce DEI czy wybranych jej aspektach. Partnerstwa są kluczem do zmiany” – dodaje Marzena Strzelczak.

 

To właśnie te wartości – różnorodność, równość i integracja – zdaniem dużych przedsiębiorstw mogą mieć pozytywny wpływ na firmę. Mimo wysokiej świadomości konieczności włączania zarządzania różnorodnością w strategię firm, to wciąż pozostaje wiele do zrobienia w zakresie praktycznych działań pracodawców m.in. wobec osób z niepełnosprawnościami, mniejszości oraz na rzecz równości płci i przeciwdziałaniu mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu w miejscu pracy.

 

Organizatorem badania i wydawcą raportu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacja ekspercka, będąca inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla CSR, ESG i DEI w Polsce. Działając na rzecz zrównoważonego rozwoju, inspiruje biznes, który zmienia świat i łączy ludzi, którzy zmieniają biznes. Karta Różnorodności, koordynowana w Polsce od 2012 roku przez FOB, ma na celu zachęcanie pracodawców w Polsce do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji oraz upowszechnianie tworzenia otwartych na różnorodność i włączających miejsc pracy.

 

Za opracowanie badania odpowiadały dr Marta Bierca (WiseRabbit) oraz Marzena Strzelczak (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). Odniesienia do wyników badania z 2011 r. nawiązują do publikacji: E. Lisowska, A. Sznajder, Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Raport z I edycji Barometru Różnorodności, Konfederacja Lewiatan, Warszawa 2013.

 

Konsultacje i opiekę merytoryczną sprawowała dr hab. Ewa Lisowska z SGH w Warszawie. Badanie zostało przeprowadzone dzięki partnerom badania 10-lecia Karty Różnorodności w Polsce: ERGO Hestii S.A. oraz Santander Bank Polska S.A.

 

Więcej o zarządzaniu różnorodnością w polskich firmach można znaleźć w raporcie „Zarządzanie różnorodnością w Polsce. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?” dostępnym tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/karta-roznorodnosci/aktualnosci-karta/jak-polskie-firmy-zarzadzaja-roznorodnoscia-raport-z-badania-10-lecia-karty-roznorodnosci-w-polsce/

 

Do 10 marca 2023 roku trwa nabór firm do badania Diversity IN Check. To badanie poziomu dojrzałości firmy w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej organizacji dające pracodawcom obraz tego, gdzie jest ich firma oraz jak plasuje się na tle innych w tym zakresie. Narzędzie to ma za zadanie wspierać zarządzających przedsiębiorstwami w doskonaleniu działań, polityk i strategii z zakresu DEI w oparciu o mierzalne dane. Więcej informacji na temat badania można znaleźć tutaj: https://odpowiedzialnybiznes.pl/diversity-in-check/

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0