Jak zarządzać różnorodnym zespołem pracowników?

file361245785428Spotkanie wysokiego szczebla: „Zarządzanie różnorodnością na rzecz wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” (ang. High Level Event „Diversity Management for Inclusive Growth”) odbyło się 17 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 


Karta Różnorodności i polityka różnorodności pozwalają zasadę sprawiedliwości społecznej wprowadzić w życie – powiedziała Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, podczas otwarcia wydarzenia. Minister obok argumentu sprawiedliwości społecznej wskazała na aspekt ekonomiczny oraz konieczność demograficzną jako te, które czynią potrzebnym temat różnorodności. W związku z kurczeniem się rynku pracy należy sięgnąć po „rezerwy”. Minister wyszczególniła trzy grupy, których potencjał jest jeszcze niedostatecznie wykorzystany: kobiety, seniorzy oraz osoby niepełnosprawne; przypominając, że w grupie 50+ kobiety zatrudnione stanowią 24 proc.

Pracodawcy coraz częściej zauważają, że ich zespoły stają się bardziej zróżnicowane pod względem: wieku, płci, narodowości, wykształcenia, stanu zdrowia czy statusu rodzinnego. Wielu z nich wdraża specjalne mechanizmy umożliwiające zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy. Nie wynika to tylko z chęci budowania pozytywnej atmosfery wśród pracowników. Utrzymywanie wykwalifikowanej kadry, wspieranie zróżnicowanego rozwoju zatrudnionych, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, budowanie wizerunku zaufanego i odpowiedzialnego pracodawcy to biznesowe korzyści, wynikające z polityki zarządzania różnorodnością w firmie.- Komisja Europejska gorąco wspiera krajowe Karty Różnorodności, które znacząco przyczyniają się do promocji różnorodności w miejscu pracy. W tym kontekście, to Spotkanie Wysokiego Szczebla ma na celu przedstawienie biznesowej argumentacji na rzecz różnorodności oraz upowszechnienie dorobku Kart Różnorodności na poziomie unijnym. W tym roku zdecydowaliśmy się skupić na znaczeniu współpracy między publicznymi a prywatnymi organizacjami z całej Europy. – powiedziała Lina Papamichalopoulou, szefowa wydziału do spraw polityk antydyskryminacyjnych oraz koordynacji działań w sprawach Romów w Dyrekcji Generalnej do spraw Sprawiedliwości Komisji Europejskiej.

W Polsce promotorem kwestii zarządzania różnorodnością jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu – koordynator polskiej Karty Różnorodności, czyli pisemnego zobowiązania pracodawców do wdrożenia skutecznych rozwiązań na rzecz rozwoju polityki równego traktowania. Do grona sygnatariuszy podczas spotkania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dołączyły cztery firmy: Carrefour Polska, EDF Polska, Grupa Saint-Gobain oraz Siemens. Tym samym Karta liczy już 83 sygnatariuszy.

Karta Różnorodności może stać się niewątpliwie pierwszym krokiem do wdrożenia oraz uporządkowania procesu zarządzania różnorodnością w organizacji. Karta nie ocenia, ale zachęca, wskazuje kierunki, edukuje, daje narzędzia – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

źródło:FOB

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0