Większość pracodawców w Europie Zachodniej i w Polsce postrzega poprawę doświadczenia pracowników (EX) jako klucz do sukcesu po pandemii

Z badania Willis Towers Watson wynika, że pracodawcy podejmują kroki, by sprostać wyzwaniom i dostosować modele pracy do „nowej rzeczywistości”

W miarę jak firmy przechodzą na nowe sposoby pracy, rośnie liczba organizacji w Europie Zachodniej i w Polsce, dla których poprawa doświadczenia pracowników jest priorytetem – taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego ostatnio przez Willis Towers Watson, globalnego lidera w branży doradztwa, usług brokerskich oraz rozwiązań. Jednak, choć pracodawcy zdają sobie sprawę, że przystosowanie się do nowej rzeczywistości będzie wymagało czasu i hybrydowego modelu pracy, wielu z nich nie jest gotowych, by sprostać tym wyzwaniom.

 

Dominująca większość (91%) pracodawców z badanego obszaru 2021 Employee Experience Survey twierdzą, że poprawa doświadczenia pracowników (EX) będzie ważnym priorytetem w ich organizacji w ciągu najbliższych trzech lat, podczas gdy zaledwie 40% potwierdziło, że było to ważne dla ich organizacji również przed wybuchem pandemii. Powody tej zmiany są jasne. Większość respondentów uważa, że pozytywne doświadczenie pracowników (EX) jest kluczowym czynnikiem wpływającym na ich dobrostan (81%), zaangażowanie (74%), wydajność (68%) oraz przyciąganie i zatrzymywanie talentów (67%).

 

Wielu respondentów uważa, że potrzeba czasu, aby w pełni przystosować się do świata po pandemii. Tylko 9% stwierdziło, że pandemia ustąpiła na tyle, aby zrezygnować z wprowadzonych w związku z nią doraźnych polityk i programów. Pozostali wskazali, że będą do tego gotowi w drugiej połowie tego roku (42%) bądź w 2022 roku lub później (49%). Ponadto, choć pracodawcy spodziewają się, że odsetek osób pracujących głównie zdalnie spadnie z 51% obecnie do 21% za trzy lata, oczekują jednocześnie, że co trzeci pracownik (34%) będzie wówczas pracował w pewnym zakresie stacjonarnie a w pewnym zdalnie, czyli będzie takich osób dwukrotnie więcej niż obecnie (17%).

 

„Czy to z powodu kroków podjętych przez pracodawcę, takich jak redukcje płac i zwolnienia, czy też z powodu zdalnej pracy i osobistych trudności niektórych pracowników, w wielu organizacjach pandemia ujawniła negatywne doświadczenia pracowników” – mówi Joris Wonders, dyrektor ds. talentów i wynagrodzeń na Europę Zachodnią w Willis Towers Watson. Dodaje jeszcze: „Poprawa doświadczenia pracowników stała się zatem dla pracodawców koniecznością, jednak wymaga ona czasu i stawia wyzwania, na które wielu z nich nie jest obecnie przygotowanych.”

 

Rzeczywiście, niemal dziewięciu na dziesięciu pracodawców (87%) przyznaje, że nowe realia rynku pracy dla licznych stanowisk będą wymagały modelu hybrydowego, jednak wielu pracodawców nie jest gotowych, by sprostać tym ambicjom. Jedynie czterech na dziesięciu (42%) respondentów z regionu planuje dostosowanie ścieżek kariery w odpowiedzi na zmiany w sposobie wykonywania pracy. Podobny odsetek (39%) wprowadza zmiany w systemie wynagrodzeń, aby uwzględnić różnice w profilach pracowników. Ponad połowa pracodawców w regionie (57%) jest elastyczna w kwestii miejsca i czasu wykonywania pracy.

 

Znaczna część (75%) firm badanych w Europie Zachodniej zwróciła uwagę na wykorzystanie cyfryzacji jako ich główny obszar zainteresowania w zakresie przekształcenia doświadczenia pracowników w ciągu najbliższych trzech lat. Firmy deklarowały chęć poprawy doświadczenia pracowników poprzez ulepszenie oferty lub dostosowanie swoich programów do potrzeb w następujących obszarach: szkolenia i rozwój (83%), szkolenia dla menedżerów (77%), kompetencje przywódcze (75%), integracja i różnorodność (72%) oraz elastyczne formy zatrudnienia (72%).

 

Antoinette Lefevre-Stevens, dyrektor ds. doświadczenia klientów (EX) na Europę Zachodnią w Willis Towers Watson, dodała: „W miarę jak organizacje spoglądają w popandemiczną przyszłość, ich zdolność do podnoszenia poziomu doświadczenia pracowników będzie miała kluczowe znaczenie. Aby odnieść sukces, muszą zacząć od odważnej strategii w zakresie doświadczenia pracowników, skorelowanej ze strategią biznesową i opartej na spójnym modelu. Następnie można przejść do wdrożenia – dostosowania programów i polityk, tak aby odzwierciedlały elastyczną organizację pracy, sprawiedliwe wynagradzanie pracowników, poprawę oferty świadczeń i programów well-being, wsparcie pracowników w bardziej elastycznym i zwinnym miejscu pracy oraz dostosowanie programów płacowych do potrzeb zróżnicowanych grup pracowników..”

 

Krzysztof Gugała – Dyrektor Działu Talenty i Wynagrodzenia w Willis Towers Watson Polska dodaje: Działające w Polsce organizacje, które wzięły udział w badaniu na temat EX, często nie czekają na pojawienie się nowych regulacji prawnych. Opracowują i testują nowe modele pracy hybrydowej, które w bardzo silny sposób modyfikują doświadczenie pracowników. Integracja w tzw. „Total Experience” różnych doświadczeń: pracowniczego – EX, z klienckim (CX), użytkownika (UX) i multiexperience (MX) pozwala zbudować organizacji przewagi konkurencyjne, które są nie do pobicia

 

O badaniu W badaniu 2021 Employee Experience Survey uczestniczyło łącznie 1 550 pracodawców z całego świata, w tym 173 z Europy Zachodniej oraz z Polski. Przeprowadzono je pomiędzy 29 marca a 23 kwietnia 2021 r. Pracodawcy z Europy Zachodniej zatrudniają ponad 1,2 mln osób.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0