Potencjał rynkowy osób w wieku 50+, czy nastała era „Power Generation”?

Power Generation – pokolenie osób w wieku 50+ aktywnych na rynku zawodowym – do 2050 roku może stanowić nawet połowę polskiego społeczeństwa. W krajach rozwiniętych jak Niemcy czy Dania pracuje ponad 60 proc. osób w wieku 55-64 lat, przy czym w Polsce poziom aktywności zawodowej w tej grupie nadal jest stosunkowo niski i wynosi ponad 40 proc.1 Według ekspertów PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów. O tym jak to osiągnąć rozmawiali eksperci zaproszeni do debaty „Power generation na rynku pracy” zorganizowanej w ramach Konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”.

 

Jednym z elementów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 2020 (z perspektywą do 2030) jest demografia i rynek pracy, który zakłada wspieranie i zwiększenie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia m.in. przez aktywne instrumenty rynku pracy, programy uzupełniania lub zmiany kwalifikacji, profilaktykę zdrowotną, elastyczne formy i sposoby świadczenia pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu, zachęty do dłuższej aktywności na rynku pracy, a także rozwój kultury organizacji i środowiska pracy bardziej przyjaznych pracownikom starszym. Tymczasem według danych GUS w Polsce w 2019 r. pracowało 4 484 tys. osób powyżej 50. roku życia, czyli co trzecia osoba powyżej 50-siątki była aktywna zawodowo, przy czym mężczyźni charakteryzowali się większą aktywnością zawodową niż kobiety. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba pracujących w tej grupie zmniejszyła się o 0,6 proc. Spadek wystąpił wśród pracujących kobiet, których ubyło 27 tys., natomiast liczba pracujących mężczyzn pozostała na tym samym poziomie. W tym czasie wśród pracujących nadal przeważali mężczyźni (56,1 proc.).

 

– Badanie, przeprowadzone przez PwC, dotyczące kompetencji przyszłości, pokazało, że 80 proc. respondentów w grupie wiekowej powyżej 55. roku życia wyraża chęć do rozwoju tych kompetencji. Z drugiej strony wśród pracodawców często takim największym blokerem, który powoduje, że tych kompetencji nie rozwijamy i że zatrudnienie spada im wyższy jest wiek – to mit, że osoby powyżej 50. roku życia już nie chcą się rozwijać i nie są gotowe na zmiany kompetencji – mówi Katarzyna Komorowska, partner PwC.

 

Według ekspertów PwC, zwiększenie aktywności zawodowej pokolenia power generation do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia, takich jak Nowa Zelandia, Izrael, Islandia, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów. Za aktywizacją zawodową najstarszych pracowników przemawiają więc nie tylko prognozy demograficzne, ale i faktyczne zyski finansowe.

 

– Stan aktywności polskiego społeczeństwa poprawia się z roku na rok, ale daleko nam jeszcze do tych modeli Europy Zachodniej czy też Europy Północnej. W 2019 roku ponad połowa osób w wieku powyżej 55 lat nie była w ogóle aktywna fizycznie. Od lat obserwujemy niepokojący niezmienny trend, że wraz ze wzrostem wieku zmniejsza się aktywność fizyczna – dodaje Wojciech Szwarc, Członek Zarządu Benefit Systems SA.

 

W zakresie aktywizacji zawodowej wiele do zrobienia mają także sami przedsiębiorcy. Jak wynika z badań sondażowych przeprowadzonych przez panel badawczy Ariadna, które są częścią raportu Trust@Work, przygotowywanego przez Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania”, 51 proc. osób powyżej 45 roku życia jest zadowolonych ze swojej pozycji zawodowej, a 60 proc. ankietowanych pozytywnie ocenia swojego pracodawcę. Według 65 proc. ankietowanych z grupy wiekowej powyżej 45. roku życia, ich pracodawca zasługuje na tytuł Pracodawcy Godnego Zaufania, a 53 proc. byłoby skłonnych polecić swoim znajomym podjęcie pracy w firmie, dla której pracuje. Zdaniem przedstawicieli pokolenia mocy o tym, czy dana firma może być nazwana pracodawcą godnym zaufania decydują przede wszystkim takie czynniki jak: brak opóźnień w wypłacaniu wynagrodzeń (25 proc.), dobre traktowanie pracownika (24 proc.), dobre zarobki (16 proc.) czy stabilność zatrudnienia (10 proc.). Premie, bezpieczeństwo pracy, dobry szef – wybrało jedynie 1 proc. ankietowanych. Aż 77 proc. pracowników z power generation twierdzi, że wspieranie przez pracodawców kursów językowych, szkoleń i podnoszenie kwalifikacji jest ważne i dobrze świadczy o pracodawcy. 77 proc. wskazało jako ważne dla nich jasno określoną ścieżkę kariery, 74 proc. elastyczny system pracy, a 72 proc. zapewnienie benefitów pozapłacowych.

 

– Osoby z pokolenia power generation chcą się rozwijać. Wiedzą, że nauka wyniesiona ze studiów 20-30 lat temu jest już niewystarczająca. Zmienił się kompletnie świat i trzeba tę wiedzę aktualizować. To są osoby, które chcą się dowiedzieć co się dzieje i inwestują w siebie bardzo mocno – mówi Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu Żabka Polska. Pytana o to, jakie kompetencje przyszłości powinni rozwijać przedstawiciele power generation wymienia przede wszystkim nowe technologie, umiejętność orientowania się w świecie, czyli odpowiedniej weryfikacji tzw. szumu informacyjnego, znajomość języków obcych oraz umiejętność podejmowania decyzji.

 

Aby móc spojrzeć na tę kwestię z wielu perspektyw w debacie wzięli udział: Katarzyna Komorowska – partner PwC; Jolanta Bańczerowska, Członkini Zarządu Żabka Polska, obszar strategii personalnej (Chief People Officer); Wirginia Szmyt (DJ Wika), najstarsza DJ-ka w Polsce; dr Tomasz Baran – wydział psychologii UW, Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna; Wojciech Szwarc, Członek Zarządu Benefit Systems SA.

Partnerem debaty jest Żabka Polska Sp. z o.o.

Patronatem honorowym XI edycję Konkursu o tytuł „Pracodawca Godny Zaufania” objęły: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna.

Patronami medialnymi Konkursu są: agencja informacyjna ISBnews, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Polska, Super Biznes – ekonomiczny dodatek do Super Expressu, RaportCSR.pl, Kurier365.pl.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0