Niski poziom mobilności pracowników blokuje rozwój firm

Firmy wiedzą, że mobilność ich pracowników jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w silnie zglobalizowanym biznesie. Jednak tylko nieliczne z nich potrafią skutecznie stosować strategię mobilności.

 

Tylko 2 proc. największych globalnych firm potwierdza, że ich organizacje umiejętnie stosują w zarządzaniu kadrami strategię mobilności, która umożliwia prowadzenie działalności w różnych obszarach geograficznych, odmiennych środowiskach kulturowych i biznesowych. Jednocześnie zdaniem przedsiębiorców to właśnie mobilność poszczególnych pracowników jest kluczem do sprostania najważniejszym wyzwaniom dzisiejszej gospodarki: ekspansji na rynkach wschodzących, rosnącej konkurencji i nasilenia procesów globalizacji. To najważniejsze wnioski z raportu „Strategic Moves 2012: The Global Mobility Island” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte na podstawie badania przedstawicieli zarządów oraz specjalistów HR reprezentujących największe globalne koncerny.

 

Świat w dobie globalizacji stawia biznesowi nowe wyzwania i wymusza wykształcenie nowej generacji liderów, którzy przygotują swoją firmę do stawienia czoła bardziej konkurencyjnemu i nieprzewidywalnemu rynkowi. A ten wymusza obecnie coraz powszechniejsze stosowanie strategii mobilności globalnej, rozumianej jako gotowość pracowników do zmiany miejsca pracy poza granicami kraju w ramach danej organizacji.

 

Badani przez firmę doradczą Deloitte respondenci jako trzy najważniejsze dziś strategiczne cele i wyzwania dla ich organizacji wymienili: zaistnienie na rynkach wschodzących, nasilającą się globalizację oraz rosnącą konkurencję. Wśród najbardziej skutecznych narzędzi umożliwiających sprostanie tym wyzwaniom wskazali właśnie globalną mobilność kadry. Czynnik ten wskazało 100 proc. respondentów, którzy chcą zdobywać rynki wschodzące. Jednak jak pokazało badanie, tylko niespełna jedna trzecia przedsiębiorstw faktycznie stosuje strategię mobilności. Aż 70 proc. respondentów twierdzi, że strategia ta nie jest w ich firmach wykorzystywana lub sposób jej zastosowania wymaga poprawy.

 

Dla wielu prezesów i menedżerów międzynarodowa mobilność pracowników to tylko hasło, które wpisują w strategię swoich organizacji, ale rzadko potrafią wprowadzić ją w życie. Z badania firmy doradczej Deloitte wynika, że przedstawiciele tylko 2 proc. firm uważają, że wdrożone u nich programy mobilności odpowiadają światowym standardom, a jedynie 12 proc. dokonuje regularnej oceny działań w tym zakresie i na tej podstawie określa, co należy uczynić by poprawić jej efektywność.

 

Jak wyraźnie pokazuje nasze badanie, wiedza to jeszcze nie działanie. Przedsiębiorcy owszem dostrzegają potrzebę wyszkolenia i posiadania mobilnych kadr, zdolnych do działania w skali globalnej, ale robią niewiele by to faktycznie osiągnąć. Dążąc do jak największej mobilności firma musi dobrze wiedzieć, czego chce, dokonywać regularnej oceny swej strategii w tym zakresie, analizować luki i robić wszystko by je zapełnić. Bez tego żadna organizacja nie zrobi kroku w przód – wyjaśnia Magdalena Jończak, Dyrektor z Działu Konsultingu Deloitte.

 

Menedżerowie biorący udział w badaniu dostrzegają tę sprzeczność. Aż 34 proc. z nich zadeklarowało, że w nadchodzącym roku zweryfikuje strategie międzynarodowej mobilności w swoich firmach. Aby mieli szansę to osiągnąć, niezbędna jest współpraca i zacieśnienie kontaktów pomiędzy działami merytorycznymi a kadrami. Te ostatnie powinny uczestniczyć w strategicznych dyskusjach i mieć wpływ na rozwój najbardziej utalentowanych pracowników, którzy będą w stanie realizować międzynarodowe projekty. Dodatkowo, badanie pokazało, że działy kadr mają sporo do nadrobienia. Aby zwiększyć swą efektywność powinny zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje pozwalające na zarządzanie pracownikami na poziomie globalnym.

 

To ludzie decydują o sukcesie firmy. Działy zajmujące się globalną mobilnością powinny zyskać kluczowe znaczenie w rozwiązywaniu długoterminowych problemów związanych z brakami wykwalifikowanych kadr i decydować o inwestowaniu w te talenty, które będą miały decydujący wpływ na przyszły rozwój danej organizacji. A to przełoży się na aktywność danej firmy i pomoże osiągnąć wzrost przychodów – podsumowuje Magdalena Jończak.

 

Źródło: Deloitte

Raport Deloitte „Strategic Moves 2012: The Global Mobility Island” jest wynikiem badania przeprowadzonego wśród blisko 200 respondentów w kluczowych regionach świata, z uwzględnieniem Europy (44 proc. respondentów) i Ameryki Północnej (35 proc.) jako głównych rynków. W badaniu wzięli udział szefowie działów kadr, dyrektorzy ds. talentów i wynagradzania, a także partnerzy biznesowi wyższych szczebli. W ponad jednej czwartej badanych firm obroty przekraczają 10 mld dolarów. Badane firmy, reprezentujące niemal wszystkie sektory gospodarki, realizowały łącznie ponad 100 tys. globalnych projektów.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0