Najlepsze praktyki HR – Top Employers 2011

We wrześniu br. Instytut CRF opublikował całość raportu dotyczącego najlepszych praktyk HR obowiązujących w firmach, które w 2011 roku uzyskały certyfikat Top Employers. W tym roku uzyskały go łącznie 444 organizacje z dziewięciu krajów Europy: Belgii, Francji, Niemiec, Włoch, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Raport uwzględnia dane dotyczące wszystkich Top Employers 2011 i ukazuje podobieństwa oraz różnice w polityce personalnej w Europie. Znajduje się w nim również porównanie tegorocznych i ubiegłorocznych wyników. Pierwsza część raportu ukazała się w czerwcu br.


Wzrost liczby kobiet na stanowiskach kierowniczych

Z raportu wynika, że w 2011 roku procent kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych wzrósł z 19,6% do 21,4%. Kobiety stanowią obecnie 38% personelu europejskich Top Employers, co oznacza lekki spadek w porównaniu do 2010 roku. Istnieje wyraźny związek pomiędzy ilością zatrudnionych kobiet a pozycją różnorodności na liście priorytetów strategicznych. Polscy i brytyjscy Top Employers przywiązują największą wagę do różnorodności, a jednocześnie mogą pochwalić się najwyższym aktualnym i planowanym odsetkiem kobiet na stanowiskach menedżerskich. Wśród najważniejszych czynników, branych pod uwagę przy planowaniu polityki różnorodności, znalazły się płeć, wiek i niepełnosprawność fizyczna.

90% europejskich Top Employers deklaruje, że społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) znajduje się wysoko na liście celów strategicznych, a zdecydowana większość tej grupy zatrudnia pracowników odpowiedzialnych za CSR. Zakres ich obowiązków obejmuje zarówno inicjatywy wewnątrz organizacji, jak i akcje skierowane na zewnątrz. Europejscy Top Employers najchętniej podejmują działania mające na celu poprawę ekologiczności wewnętrznych działań firmy (65%) oraz jej produktów lub usług (62%). 65% wyróżnionych firm bierze udział w programach ochrony środowiska i wspiera finansowo różne inicjatywy. Wyjątek stanowią Szwajcaria i Francja – w tych krajach społeczna odpowiedzialność biznesu zajmuje niskie miejsce na liście priorytetów.


Angażowanie pracowników priorytetem Top Employers

Przez ostatnie trzy lata angażowanie pracowników stawało się coraz ważniejsze dla europejskich Top Employers. Tegoroczne badanie pokazuje, że 80% firm wyznaczyło osobny budżet na działania związane z poprawą zaangażowania. Raport wskazuje, że firmy, które przywiązują dużą wagę do angażowania pracowników, kładą nacisk na komunikowanie wyników oraz monitorują i oceniają skuteczność planów poprawy. Pracownicy, którzy czują się doceniani w swojej firmie, rzadziej decydują się na zmianę miejsca pracy. Dlatego jasna komunikacja i możliwość wyrażania opinii przez pracowników należą do najlepszych praktyk, służących obniżeniu rotacji personelu. W okresie od 2007 do 2009 roku poziom rotacji nie ulegał znaczącym zmianom w większości krajów. Wyjątek stanowią Polska oraz w mniejszym stopniu Hiszpania i Włochy. Wpływ światowego kryzysu ekonomicznego, który mógł znacząco wpłynąć na podwyższenie statystyk, został zrównoważony przez niechęć pracowników do zmiany miejsca pracy. Magdalena Kusik, dyrektor projektu Top Employers Polska, zauważa, że w czasach niedoboru profesjonalistów na rynku pracy szczególnie należy przywiązywać wagę do poziomu zaangażowania pracowników: Komunikacja musi być otwarta i obustronna. Bardzo ważne jest zapewnienie menedżerom informacji zwrotnej dotyczącej ich strategii, ale również rozmowa z odchodzącym pracownikiem, tzw. exit interview. Takie rozmowy są bardzo cenne z punktu widzenia organizacji, ponieważ stanowią pierwszy krok do poprawy strategii, a tym samym – zmniejszenia poziomu rotacji pracowników.

Otwarte komunikowanie polityki organizacji jest bardzo istotne także w odniesieniu do poziomu wynagrodzeń. Ze względu na duże różnice między kosztami życia w poszczególnych krajach i zróżnicowane świadczenia dodatkowe, trudno jest porównywać rzeczywisty poziom wynagrodzenia w Europie. Mimo to badanie pokazuje, że pracownicy przywiązują wagę do istnienia przejrzystych, znanych wszystkim zasad wynagradzania. Ten obszar mogą poprawić zwłaszcza brytyjscy i niemieccy Top Employers.


Planowanie sukcesji

Badanie pokazuje związek między planowaniem sukcesji a istnieniem zdefiniowanej ścieżki kariery w organizacji. Polska i Hiszpania znajdują się w czołówce krajów, w których najczęściej obsadza się stanowiska dzięki sukcesji wewnętrznej. Mimo stosunkowo niewielkiej popularności programów sukcesji wewnętrznej, Wielka Brytania zajęła pierwsze miejsce. Do najczęściej stosowanych przez Top Employers działań należą: szkolenia, przygotowujące pracowników do objęcia wyższego stanowiska (94% Top Employers), regularny przegląd stanowisk wyższego szczebla oraz stworzenie oficjalnego planu sukcesji. Obsadzanie stanowisk w drodze rekrutacji wewnętrznej może do pewnego stopnia stanowić rozwiązanie trudności związanych z niedoborem specjalistów na rynku pracy. Problem ten jest szczególnie dotkliwy w Holandii, Belgii i Szwajcarii, gdzie aż 75% firm przewiduje w najbliższym roku braki na stanowiskach przeznaczonych dla specjalistów.


Pełna wersja raportu jest dostępna w języku angielskim na www.topemployers.pl.Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0