Usługi medyczne na rzecz pracowników zwolnione z VAT

Z dniem 01.04. br. weszła w życie zmiana w ustawie z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.), zwana dalej "ustawą o VAT", dzięki której pracodawcy oferujący swym pracownikom usługi medyczne w ramach tzw. pakietów medycznych będą zwolnieni z obowiązku odprowadzania podatku VAT w związku z zakupem powyższych świadczeń.
Zmianę skutkującą takim rozwiązaniem wprowadzono na mocy nowelizacji do ustawy o VAT, którą uchwalono dnia 18.03.2011 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 332).

Odnośny zapis dotyczący omawianej kwestii zawarto w pkt 19a, dodanym w art. 43 ust. 1 ustawy o VAT. Jak wynika z nowego przepisu – zwalnia się od podatku świadczenie usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od określonych podmiotów świadczących takie usługi. Oznacza to, że zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 19a ustawy o VAT można zastosować wówczas, gdy usługi medyczne zostały nabyte od:

NZOZ, lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, osoby wykonującej zawód medyczny, o którym mowa w art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.), psychologa.

Usługi te muszą być ponadto nabyte przez pracodawcę we własnym imieniu, a następnie udostępnione pracownikom.

W ramach omawianej nowelizacji w katalogu zwolnień podatkowych (art. 43 ust. 1 ustawy o VAT) pojawił się jeszcze jeden nowy przepis, chodzi mianowicie o pkt 18a, w myśl którego zwolnieniem z podatku VAT objęte są usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z ww. usługami związane, świadczone na rzecz ZOZ na ich terenie.


Autor: Maciej Ofierski, Źródło: Biblioteka Prawa PracyWystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0