Ilu pracowników rozważa odejście ze swojej firmy? Co może ich motywować?

afAż 32 proc. pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną. Wśród pracowników z Europy Zachodniej dostrzega się niepokój o zatrudnienie i oczekiwanie od pracodawcy większej lojalności – wynika z badań przeprowadzonych przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred.

 

 

 

 


 
Wyniki mogą niepokoić, ale z drugiej strony zachęcają do zdiagnozowania i sprawdzenia, które obszary działalności w firmie wymagają ulepszenia. Satysfakcja i zadowolenie pracowników przekładają się na wyniki firmy, a największy kapitał, jakim dysponuje firma, to kapitał ludzki. Rolą pracodawcy jest zarówno podnoszenie umiejętności pracownika i egzekwowanie postawionych zadań, jak również nagradzanie i motywowanie do dalszej pracy.
 
Zaangażowanie i motywacja do pracy
 
Co trzeciemu badanemu praca kojarzy się z obowiązkiem – częściej mężczyznom niż kobietom. Ponad połowa badanych jest bardzo zaangażowana w swoją pracę, mimo to, 1/3 odczuwa spadek motywacji do pracy. Obszary, z których respondenci są najbardziej zadowoleni, to relacje z przełożonym i atmosfera w pracy. Natomiast działania firm, które najczęściej oceniane były, jako niewystarczające, dotyczą głównie zarządzania talentami, pakietu dodatkowych świadczeń dla pracowników oraz podnoszenia umiejętności zatrudnionych. W Europie Zachodniej, głównie w Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii, praca kojarzy się z obowiązkiem, rutyną, a nawet brakiem źródła bezpieczeństwa. 38% respondentów z Francji twierdzi, że ich motywacja spada, co stanowi rekordowo wysoki odsetek wśród pozostałych krajów objętych badaniem. Oczekiwania pracowników hiszpańskich, włoskich i francuskich w stosunku do pracodawcy są bardzo wysokie, w szczególności w zakresie zarządzania talentami. Model anglosaski jest pod tym względem bardziej oportunistyczny i opiera się na silnym zdystansowaniu zatrudnionych do pracodawcy.

 

er

 

 

er1

 

er3

 

 

er2

 

 

Stres i nadgodziny
 
Blisko połowa badanych określiła poziom stresu w pracy jako wysoki. Odczuwają go częściej kobiety, kierownicy zespołów, pracownicy firm zatrudniających do 250 pracowników oraz osoby zatrudnione w firmach i organizacjach państwowych. Tempo pracy i ilość obowiązków sprawiają, że praca w nadgodzinach jest powszechnym zjawiskiem, jedynie 11% twierdzi, że nigdy nie zdarza im się pracować po godzinach. Respondenci najczęściej pracują w weekendy lub wieczorami po całym dniu pracy. Dla ponad 40% badanych nieobca jest praca w święta lub podczas urlopu. Co ciekawe nie zawsze częsta praca po godzinach przekłada się na brak satysfakcji z pracy. Co piąty badany, który pracuje w nadgodzinach, jest ogólnie zadowolony.
 
Zmiana pracy i możliwość znalezienia porównywalnego stanowiska
 
Tylko co czwarty badany optymistycznie patrzy na perspektywę łatwego znalezienia nowej pracy – częściej są to mężczyźni i osoby do 34. r.ż. Zmianę pracy przynajmniej od czasu do czasu rozważa ponad połowa badanych, przy czym jedynie 3% badanych aktywnie jej poszukuje lub ma już konkretne plany. Główne czynniki, na które zwracają uwagę pracownicy podczas wyboru nowego pracodawcy, to oprócz poziomu wynagrodzenia (98%), dobra atmosfera w pracy (98%), stabilna sytuacja finansowa firmy (97%) oraz bezpieczeństwo zatrudnienia (97%). Dla badanych ważne jest również, aby praca była interesująca i pozwalała na zachowanie work–life balance. Pracownicy z Europy Zachodniej są bardziej lojalni wobec pracodawcy. 58% Francuzów, 60% Niemców i 66% Belgów deklaruje, że nie zamierza zmienić obecnej pracy.

 

er4

 

er5

 
Świadczenia pozapłacowe
 
Najpopularniejszymi świadczeniami pracowniczymi wg badanych są podarunki na święta (67%), zapomogi losowe i okolicznościowe (62%), dofinansowanie wakacji (61%) oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach (59%) – wynika z badania Barometr Pracownika. Tylko co dziesiąty pracownik nie otrzymuje od pracodawcy żadnego benefitu poza wynagrodzeniem.
 
Pracodawcy, którym zależy na budowaniu silnych zespołów, powinni wdrożyć nowoczesne systemy motywacyjne. Powołując się na wyniki powyższych badań, świadczenia pozapłacowe osłabiają chęć zmiany pracy i budują lojalność wobec pracodawcy. Ponadto przynoszą też pozytywne skutki w przypadku zarządzania talentami w firmach. Dobrze opracowany pakiet świadczeń pozapłacowych według 70 proc. respondentów zwiększa zaangażowanie zatrudnionych, a dla 80 proc. osłabia chęć zmiany firmy – mówi Izabela Supeł, Marketing Manager w Edenred Polska.
 
Co o działaniach podejmowanych przez firmy w obszarze motywacji myślą sami pracownicy? Dla ponad 50% badanych są one niewystarczające. Jednak w przedsiębiorstwach, gdzie pakiety motywacyjne są obecne, zatrudnieni je dostrzegają i są z nich raczej zadowoleni (59%). Pracownicy są rzadko informowani o wartości otrzymywanych świadczeń, dlatego nie wiedzą jak wiele firma im oferuje. Praktyka ta występuje tylko w 26% firm w Polsce, częściej z kapitałem zagranicznym i zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Zaledwie, co piąty badany, którego pracodawca oferuje jakikolwiek system motywacyjny, twierdzi, że w firmie przeprowadza się badania satysfakcji z otrzymywanych benefitów.
Warto komunikować wartość przekazywanych świadczeń pracownikom, jak również analizować satysfakcję zatrudnionych, aby świadczenia pozapłacowe nie kojarzyły się tylko ze wsparciem socjalnym – podsumowuje Izabela Supeł.

 

er6

 

er7

 
O badaniu
„Barometr Pracownika Edenred-IPSOS” został przeprowadzony przez firmę badawczą IPSOS na zlecenie Grupy Edenred w okresie 2013/2014. Jest to 8.edycja badań w Europie Zachodniej i 1.edycja w Polsce. Przebadano 7.800 pracowników polskich, niemieckich, belgijskich, hiszpańskich, francuskich, włoskich i brytyjskich. Profil respondentów: osoby zatrudnione na umowę o pracę, w wieku 25+, reprezentujące firmy z sektora prywatnego jak i instytucje publiczne, małe, średnie i duże organizacje. Celem Barometru jest sprawdzenie jak zmienia się zaangażowanie zatrudnionych i ich motywacja do pracy, a także jak sytuacja na rynku pracy wpływa na samopoczucie zatrudnionych. Uzyskane wyniki pozwalają na określenie poziomu satysfakcji z pracy oraz poszczególnych aspektów życia zawodowego, jak np. wynagrodzenie, świadczenia pozapłacowe, atmosfera w pracy, sytuacja gospodarcza itp.

 
 

Źródło: Edenred Polska

 
 

Image courtesy of graur razvan ionut/FreeDigitalPhotos.net
 

2 komentarze
 1. Reply
  Aleksandra Słowik 17 kwietnia 2014 at 17:30

  Wielu pracowników jest niezadowolonych ze swojej pracy. Przyczyn jest wiele. Głównymi czynnikami jest stres, nadgodziny oraz złe zarobki. Stres bez wątpienia wpływa na pracowników, spowodowany jest on zajmowaniem wysokiej pozycji, dotrzymywaniem określonych terminów np. umów, brak wsparcia społecznego, poziom wymagań ect. Oczywiście można podjąć działania, które będą minimalizowały poziom stresu w pracy. Przede wszystkim działania te powinny zostać zainicjowane przez pracodawców: np. poprzez oferowanie elastycznych godzin pracy, motywowanie pracowników, tworzenie autonomicznych zespołów. Również sam pracownik powinien podjąć indywidualne zadania tj pozytywne myślenie, planowanie czy wsparcie najbliższych. Nadgodziny w dzisiejszych czasach nie są czymś obcym. Za tym stoi właśnie nadmiar pracy, jaki często ma pracownik. Musi on pracować w weekendy czy święta. Praca poza normą wpływa bardzo negatywnie na pracownika, czuje on niechęć do wykonywanej pracy. Wielu z nich myśli o zmianie pracy. Z badań wynika, że ponad 50 % pytanych osób odpowiedziało, że myślało, nadal myśli lub jest zdecydowanym na zmianę pracy. Aby pracownicy byli zadowoleni ze swojej pracy oraz w firmie utworzył się silny zespół, pracodawca powinien ich motywować, bo to klucz do zwiększenia efektywności pracy.

 2. Reply
  Paweł Krupa 22 kwietnia 2014 at 22:19

  Według badań, jakie zostały przedstawione w powyższym artykule, aż 32% pracowników w Polsce odczuwa spadek motywacji do pracy. Co trzeci badany kojarzy pracę z obowiązkiem i rutyną. Wiadomym jest, że wyniki firmy nie zależą jedynie od jej kierownictwa ale również od pracy jej pracowników. Im więcej pracownicy dają z siebie tym lepsze wyniki osiąga dana firma. Dla wszystkich niemalże praca kojarzy się z przykrym obowiązkiem, wstawaniem rano i wykonywaniem tych samych rutynowych czynności, które po latach mogą nudzić i demotywować do dalszego działania. Jeśli człowiek lubi swoją pracę to sumiennie wykonuje powierzone mu obowiązki, a wykonane dobrze polecenie sprawia mu satysfakcję. Podsumowując każdy człowiek powinien lubić swoją pracę tak aby sprawiała mu ona satysfakcję i motywowała do dalszego rozwoju. Niestety jak wynika z powyższych badań w Polsce jest to niemalże niemożliwe. Dla większości praca nie tylko w Polsce, ale i w Europie kojarzy się z rutyną. Dla połowy badanych praca kojarzy się z codziennym stresem. W Polsce pracodawcy za bardzo nie przejmują się tym, że jakiś pracownik chce odejść, patrząc na stopę bezrobocia, bo wiedzą że na jego miejsce jest dziesięciu innych chętnych. Dlatego też nie za bardzo polscy pracodawcy starają się motywować pracowników do jeszcze bardziej efektywniejszej pracy. stwierdza jednoznacznie, że podnoszenie wynagrodzenia, czyli ściśle mówiąc jedna z form motywacji pracowników, nie jest możliwe, bo nie będą oni mówiąc kolokwialnie ogłupiać pracowników. Pracodawcy każą bardziej efektywnie pracować, ale za tym powinno iść też motywowanie odpowiednimi metodami i technikami. Ludzie godzą się na warunki, jakie stawia im pracodawca, bo nie mają za bardzo możliwości zmiany pracy na inna. Przykładem są wyniki badań przytoczonych w artykule, ” gdzie, co czwarty badany z optymizmem patrzy na łatwość znalezienia innej lepszej pracy, częściej występuje to u mężczyzn. Połowa badanych rozważa zmianę pracy. Niecałe 3% badanych szuka nowej pracy. Dobrymi motywatorami, jakie powinni stosować pracodawcy są świadczenia pozapłacowe Biznes Center Club, na które i tak decyduje się mała liczba firm. Oczywiście większość firm stosuje bony świąteczne, itd., ale to jest kropla w morzu potrzeb pracownika. Trzeba szukać bardziej wyszukanych metod ale takich, które będą uwzględniały również aspekty ekonomiczne

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0