Pracownicy chcą mieć wybór – uwolnij siłę motywacji!

Oferta świadczeń pozapłacowych jest coraz większa i stale się rozwija. Ale czy pracownicy są zadowoleni? Z badania Rynek świadczeń pozapłacowych 2016 oczami pracowników” wynika, że  proponowane przez firmy świadczenia bardzo często rozmijają się z potrzebami i oczekiwaniami pracowników. Powinno to zmusić pracodawców do zastanowienia jak budować systemy motywacyjne.

 Wraz ze zmianami na rynku pracy, zmienia się postawa kandydatów. Dziś nie liczy się tylko pensja, ale również to, czy firma zaproponuje im coś ekstra – a im ciekawszy system świadczeń pozapłacowych, tym większa atrakcyjność potencjalnego miejsca pracy. W związku z tym mają względem pracodawców coraz większe oczekiwania i wybierają miejsce zatrudnienia analizując nie tylko płacę i zakres obowiązków, ale również programy motywacyjne. Jak pokazuje przygotowany przez firmę rekrutacyjną Grafton i Sodexo Benefits Rewards Services  raport  Rynek Świadczeń 2016 oczami pracownikówponad 40 proc. badanych zmieniając pracę zwraca uwagę nie tylko na pensję, ale i na ofertę dodatków pozapłacowych. Co piąty pracownik przyjąłby ofertę pracy z niższym wynagrodzeniem niż do tej pory, ale z bogatszą ofertą świadczeń, a co drugi zmieniłby pracę i przeniósł się do mniejszej firmy pod warunkiem otrzymania bogatszego pakietu dodatków pozapłacowych. To dobra informacja zwłaszcza dla tych przedsiębiorstw, których nie stać na konkurowanie płacą o pracowników z dużymi podmiotami.

Co dawane, a co oczekiwane  

Z badania wynika, że zatrudnieni najczęściej chcieliby otrzymywać od pracodawców prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie kursów językowych, karty sportowe oraz możliwość pracy zdalnej. Wielu chętnie korzystałoby z kart lunchowych oraz biletów na wydarzenia kulturalne. Ważne są również dodatkowe dni wolne oraz możliwość otrzymania dofinansowania dojazdów do pracy. Ale pracownicy przyznają, że oferta świadczeń pozapłacowych coraz częściej rozmija się z ich faktycznymi oczekiwaniami. Rozdźwięk pomiędzy ofertą świadczeń a realnymi potrzebami pracowników pokazuje stosunkowo wysoki odsetek respondentów, którzy twierdzą, że nie korzystają w pełni z propozycji pracodawcy. Ponadto firmy nie monitorują wykorzystywanych dodatków, nie mają więc wiedzy czego pracownicy potrzebują. Oznacza to, że świadczenia nie spełniają swojej motywacyjnej roli i mimo dobrych intencji, pracodawcy nie tylko tracą pieniądze, ale i nie otrzymują zwrotu z tej inwestycji.

– Zespoły pracowników stają się coraz bardziej różnorodne pod kątem wieku, doświadczenia czy zainteresowań. Obok siebie pracują ludzie, którzy reprezentują bardzo odmienne od siebie generacje, z różnymi wymaganiami, aspiracjami i podejściem do pracy. Siłą rzeczy motywowanie ich w ten sam sposób nie może być skuteczne. powiedziała Magdalena Słomczewska – Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services.

Pracownicy chcą mieć wybór

Prawie wszyscy badani pracownicy chcieliby mieć możliwość wyboru świadczeń i tego oczekują od swoich pracodawców. Tymczasem taką praktykę stosuje jedynie 33 % badanych firm. Wyjątkiem są pracodawcy z sektora IT, nowoczesnych technologii oraz bankowości, spośród których połowa daje pracownikom możliwość wyboru interesujących ich świadczeń. W innych branżach odsetek pracodawców pozwalających na wybór dodatków pozapłacowych nie przekracza 35 %. To ogromna rozbieżność między realiami a oczekiwaniami pracowników.

– Zgodnie z najnowszymi tendencjami w motywowaniu właściwą drogą jest dostosowanie systemu świadczeń dodatkowych do różnorodnych oczekiwań pracowników, co przekłada się na większą satysfakcję, efektywność i przywiązanie do pracodawcy. Dopiero dając pracownikom możliwość wyboru świadczeń uwalniamy ich siłę motywacyjną. powiedziała Magdalena Słomczewska  – Klimiuk, Kierownik Kategorii Motywacja Pracowników, Sodexo Benefits and Rewards Services. Przykładem elastycznego systemu wynagrodzeń są systemy kafeteryjne, w których pracownik wybiera konkretną usługę lub świadczenie, do wysokości przyznanego limitu. Narzędziami, które wspomagają pracowników w wyborze dodatków pozapłacowych, a pracodawcom pomagają zarządzać nimi są specjalne platformy internetowe. W takim systemie pracownik widzi wartość benefitów otrzymywanych od firmy, a wtedy bardziej docenia pracodawcę. Z kolei pracodawca zdobywa wiedzę jakie świadczenia preferują pracownicy. Takie rozwiązanie pozwala na efektywne wykorzystanie budżetu. Pracodawca bowiem płaci tylko za wybrane dodatki pozapłacowe.

Systemy kafeteryjne i platformy służące do zarządzania nimi takie jak Sodexco Select,  uwalniają działy HR od żmudnego budowania programów motywacyjnych, które jak pokazuje badanie, gdy składają się z wybranych przez pracodawców jednakowych świadczeń dla wszystkich – nie są efektywne. To pracownicy wiedzą najlepiej jak zbudować swoje własne programy motywacyjne – dajmy im taką możliwość.


Źródło: Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0