Studia podyplomowe ZZL: oferta Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Propozycję rozwoju zawodowego w zakresie ZZL przedstawia również Akademia Ekonomiczna w Katowicach.Nazwa studiów

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI – aspekty ekonomiczne


Jednostka oferująca studia

Kolegium Zarządzania Akademii Ekonomicznej
40-287 Katowice, ul. 1 Maja 47
Budynek E, piętro 1, pokój 18


Cza trwania (w semestrach)

2 semestry (252 godziny)


Koszt

Aktualna cena podana zostanie w czerwcu 2010 (cena za rok 2009/2010: 4 200 zł).


Cel studiów

Absolwent będzie wyposażony w metody, techniki, narzędzia pozwalające opracować i wdrożyć strategię zarządzania zasobami ludzkimi zintegrowaną ze strategią generalną firmy oraz kontrolować ekonomiczne efekty jej realizacji. Absolwent studiów otrzyma kompetencje pozwalające mu tworzyć własne narzędzia analiz (w tym strategicznych) zarządzania zasobami ludzkimi oraz doskonalić ten typ zarządzania.


Program studiów

Współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi (strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi; nowe koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi i szanse ich utrwalania), projektowanie podstawowych funkcjonalnych praktyk ZZL (badanie otoczenia firmy i jej wnętrza na potrzeby ZZL, instrumenty indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, zagadnienia rynku pracy i praw nim rządzących, analiza wpływu polityki finansowej i podatkowej państwa na procesy ZZL, wybrane zagadnienia systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, europejskie i międzynarodowe prawo pracy, elementy prawa karnego; budowanie praktyk zarządzania zasobami ludzkimi, promocja firmy na rynku pracy; dziedzinowe funkcje ZZL; organizowanie pracy, rozwijanie ZZL i działanie w warunkach specyficznych, np. kryzysowych), pomiar efektów zarządzania zasobami ludzkimi (audyting personalny; koszty pracy; pomiar kapitału ludzkiego; inne sposoby pomiaru), seminarium (projektowanie autorskiego rozwiązania praktycznego) .


Warunki ukończenia studiów

Po pierwszym semestrze jest przeprowadzany  test sprawdzający stopień opanowania materiału. 
Całość studiów kończy się pracą dyplomową, która ma charakter projektu doskonalącego wycinek zarządzania zasobami ludzkimi w konkretnej firmie. Możliwe jest także opracowanie pracy w postaci planu osobistej kariery słuchacza (zarządzanie karierą).


Tryb naboru

Od czerwca 2010 r.


Kontakt

Kolegium Zarządzania AE
Telefony: 032 257 73 93; 032 257 71 01
Fax: 032 257 73 94
e-mail: kolegium@ae.katowice.pl


Szczegółowe informacje na temat wymagań zamieszczone są na stronie Akademii Ekonomicznej.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0