Menedżer w czasach kryzysu

boss1Talent Club, ogólnopolski program edukacyjny dla polskiej kadry menedżerskiej, którego organizatorem i pomysłodawcą jest firma Diners Club Polska, zakończył drugą edycję badań polskiej kadry menedżerskiej. Według opracowanego raportu „Polski menedżer w dobie kryzysu”, menedżerowie obawiają się wpływu spowolnienia gospodarczego na swoją sytuację zawodową – głównie utraty pracy oraz obniżenia poziomu zarobków. Są jednak skłonni do bardziej intensywnej pracy, jeśli to wpłynęłoby na poprawę sytuacji ich firmy. Pomimo braku przygotowania, polscy menedżerowie sprawnie zarządzają przedsiębiorstwami w tych trudnych dla gospodarki czasach.

Niepewność rynku oraz spowolnienie gospodarcze powodują, że wśród przebadanych menedżerów aż 46% obawia się utraty pracy, w tym 36% zakłada całkowitą stratę zatrudnienia, a 10% badanych obawia się częściowej utraty pracy. Ta ostatnia sytuacja dotyczy grupy 13% kadry menedżerskiej zatrudnionej w więcej niż jednym miejscu pracy. Niemal co drugi (49%) respondent uważa, że spowolnienie gospodarcze nie wpłynie w żaden sposób na poziom ich zarobków. Natomiast 13% badanych dostrzega w kryzysie gospodarczym szansę na zwiększenie dochodów.

Z badań Talent Club wynika, że prawie 2/3 (62%) respondentów określa swoją efektywność pracy na niezbyt wysokim poziomie i jest ona mniejsza, niż 90% wydajności pracy. Prawie ¼ respondentów (23%) określa ją na poziomie 100%, zaś efektywność pracy powyżej 100% zadeklarowało tylko 15% badanych menedżerów. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek efektywności osób deklarujących swoją efektywność na 80 i 90% poziomie wydajności z 54% w 2008 r. do 35% w 2009 r. Natomiast żadna z badanych osób w 2008 roku nie przepracowywała się deklarując swoją efektywność na ponad 100%.

Niewiele ponad 1/2 badanych menedżerów (53%) uważa, że jest wystarczająco przygotowana do wykonywania swej pracy. Jedynie 16% menedżerów stwierdziło, że nie są odpowiednio przygotowani do pełnienia swojej funkcji w okresie spowolnienia. Na dobre przygotowanie w czasach kryzysu wpływa przede wszystkim wcześniej zdobyte doświadczenie (29%). Na drugim miejscu znalazły się takie cechy jak intuicja i zaradność, które wskazało 19% respondentów. Analiza pokazała bardzo niską ocenę wykształcenia formalnego, jako źródła wiedzy i umiejętności niezbędnych do działania (5% badanych), co pokazuje, że uczelnie i szkoły wciąż nie dość dobrze przygotowują przyszłych pracowników do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy.

Za najważniejsze cechy menedżerów działających w czasach kryzysu, uznano elastyczność w podejściu do problemu (65%), umiejętność zarządzania ludźmi (64%), kreatywność (51%), doświadczenie (51%) oraz umiejętność podejmowania ryzyka (45%). Mimo funkcjonowania w trudnej sytuacji, według badanych, menedżer nie powinien działać bezpardonowo, manipulować, autorytarnie rozwiązywać problemów, ani bezwzględnie dążyć do celu.

Romeo Grzębowski, prezes Extended DISC Polska komentuje: „Myślę, że warto popularyzować wyniki tego badania wśród zarządów, bo z mojej perspektywy jako konsultanta, często obserwuję działania firm stojące w całkowitej sprzeczności z powyższymi opiniami. Na przykład w pierwszej kolejności tnie się wydatki na szkolenia, redukuje się Personel, zwiększa się obciążenie pracą pozostałych, a w konsekwencji wzrasta poziom stresu wśród pracowników – a wtedy trudno wymagać elastyczności i kreatywności.”

W czasach kryzysu w wielu firmach tnie również koszty na marketing i zwalnia kadrę kierowniczą odpowiedzialną za te działania. Nie jest to najlepszą strategią, bo dane historyczne firm, które w trudnych czasach zamiast zmniejszać koszty marketingowe – wykorzystały niższe ceny usług reklamowych do budowania marki, wskazują, że inwestowanie w marketing w długim okresie opłaciło się. Pozwoliło na umocnienie swojej pozycji na rynku i wejście w okres hossy z silną marką.

Tylko 1/5 badanych uważa, że ich organizacje były dobrze przygotowane do kryzysu. Aż 35% respondentów stwierdziło, że zatrudniające ich przedsiębiorstwa nie podjęły żadnych działań mających wspomóc i zabezpieczyć je w okresie spowolnienia gospodarczego. Największą grupę – aż 45% stanowiły osoby nie potrafiące odpowiedzieć na to pytanie, co może świadczyć o braku klarownych, precyzyjnych planów firm na wypadek sytuacji kryzysowej, a drugiej strony o szybkiej reakcji organizacji na zmianę otoczenia rynkowego lub też o nieodczuwaniu przez nią spowolnienia gospodarczego.

Respondenci badania pomimo międzynarodowego kryzysu gospodarczego i załamania wielu rynków wewnętrznych oceniają sytuację swoich przedsiębiorstw jako dobrą. Niespełna połowa badanych (48%) twierdzi, że ich przedsiębiorstwo nadal działa dobrze, albo jeszcze lepiej. Jedynie 17% badanych przyznało, że ich firma znajduje się w złej (12%) lub bardzo złej (5%) sytuacji.

—————————————————–

Wyniki raportu „Polski menedżer w czasach kryzysu” jest uzupełnieniem badania w ramach programu Talent Club – Polski Menedżer 2009. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych zamieszczonych na stronie www.talentclub.pl w miesiącach marzec – wrzesień 2009. Łącznie wzięło w nim udział 285 respondentów. W badaniu „Polski Menedżer 2009” zostało przebadanych 1 461 menedżerów, uczestników programu Talent Club. Badanie zostało przeprowadzone w dniach: 19.09.2008 – 30.09.2009r.

Partnerami merytorycznymi programu Talent Club, którego celem jest zachęcanie menedżerów do rozwijania swoich talentów, umiejętności i pogłębiania wiedzy przy wykorzystaniu specjalnych testów i platformy e-learningowej są: Extended Disc Polska, Learn Up, Akademia Leona Koźmińskiego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Morgan Brown Group oraz Kancelaria Malinowski, Płachta & Wspólnicy. Program wspiera PKPP Lewiatan.

Autor: Ewelina Kitlińska
Źródło:
www.kitlinska.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0