HR się szkoli!: oferta Colegium Civitas, Warszawa

civitasKolejna oferta w zakresie studiów podplomowych ZZL to organizowana przez Colegium Civitas oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami propozycja pod nazwą Kapitał Ludzki w Przedsiębiorstwie.

1. Opis studiów
Celem studiów jest praktyczne wsparcie menedżerów zarządzających zespołami pracowniczymi oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w efektywnym partycypowaniu zarządzaniem przedsiębiorstwem. Program studiów został przygotowany z udziałem praktyków zarządzających firmami o różnej wielkości i różnym statusie prawnym, z uwzględnieniem ich dotychczasowego doświadczenia w tych aspektach zarządzania firmą, które w największym stopniu wpływają na ich długotrwały sukces.

Program kładzie nacisk na kwestie strategiczne i efektywnościowe w zarządzaniu zespołami oraz dziedzinę zarządzania zasobami ludzkimi, obejmując przedmioty o kapitalnym znaczeniu dla działalności firm. Szeroka, interdyscyplinarna wiedza sprzyjać będzie świadomemu i efektywnemu wykonywaniu zadań menedżerskich. Połączenie i zastosowanie wiedzy z zakresu finansów, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi, prawa oraz współczesnej psychologii i socjologii w codziennych działaniach wewnątrz i na zewnątrz firmy to związek, który gwarantuje uczestnikom studiów możliwość wszechstronnego rozwoju i nabycia umiejętności niezbędnych do kształtowania własnej kariery przedsiębiorczej oraz skutecznego wypełniania ról menedżerskich w organizacjach.

W realizacji programu największy nacisk położony jest na aspekt praktyczny. Elementem wyróżniającym studia podyplomowe „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie” jest udział wybitnych praktyków, członków zarządów i dyrektorów czołowych firm krajowych i zagranicznych oraz ekspertów wiodących firm consultingowych, specjalizujących się w poszczególnych dziedzinach objętych programem studiów. Równocześnie program koncentrować się będzie na zajęciach warsztatowych i omawianiu „case studies”, aby w jak największym stopniu przekazać uczestnikom studiów praktyczną i łatwą do zastosowania wiedzę interdyscyplinarną.

Program adresowany jest w szczególności do menedżerów liniowych wszystkich obszarów działalności firmy oraz specjalistów działów zarządzania zasobami ludzkimi, którzy na co dzień zarządzają zespołami pracowniczymi. Kierowany jest także do osób, które wiążą swoją przyszłą karierę z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

2. Wykładowcy
Kierownikiem studiów jest Ryszard Michalczyk, absolwent SGPiS (obecnie SGH) oraz studiów doktoranckich na kierunku Zarządzanie Pracą w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych oraz Ubezpieczeń Społecznych na SGH. Pośród wykładowców są m.in. Jacek Męcina (doradca zarządu PKPP „Lewiatan”, przewodniczący Zespołu Komisji Trójstronnej do spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Pracy, b. wiceminister gospodarki i pracy), Joanna Malinowska-Parzydło (Dyrektor Personalny Grupy TVN), Jacek Wieczorek (Dyrektor Operacyjny, JKM Consulting), Joanna Szybisz (Dyrektor ds. personalnych w Saint-Gobain Dystrybucja Budowlana), Marcin Fidecki (Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu Hewitt w Polsce), Edward Stanoch (Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu Hewitt Associates Sp. z o.o.), dr Krzysztof Walczak (wspólnik w firmie Orłowski Patulski Walczak Sp. z o.o., specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy).

3. Program studiów dostępny na stronie Colegium Civitas.

4. Rekrutacja
O przyjęciu na Studia decyduje złożenie kompletu dokumentów (pobierz na stronie studiów) oraz pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmiotem rozmowy są zainteresowania kandydata, dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz motywacja do podjęcia nauki na Studiach.

Dokumenty można składać od 1 czerwca 2009 r. osobiście lub przesłać pocztą na adres:
Biuro Rekrutacji Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki, XII piętro,
Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa

5. Koszt
6 tyś. PLN za 2 semestry plus 100 PLN opłaty kwalifikacyjnej

6. Start studiów
Zajęcia na Studiach Podyplomowych „Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie. Rozwój umiejętności zarządczych dla menedżerów liniowych i specjalistów działów ZZL” rozpoczną się jesienią 2009 r.

7. Kontakt
rekrutacja@collegium.edu.pl
tel. 022 656 71 89
www.civitas.edu.pl

Zobacz ofrerty innych uczelni w ramach akcji HR się szkoli!

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0