HR się szkoli!: oferta SGH

sgh1. Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Organizacji

2. Jednostka organizująca: Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Edycja XIII – edycja zostanie uruchomiona w semestrze zimowym w roku akademickim 2009/2010 (zajęcia rozpoczną się w październiku 2009 r.). Nabór rozpocznie się 20 maja 2009 r. i potrwa do 30 czerwca 2009 r..


3. Czesne

Opłata za całość studiów wynosi 5 900 zł (wpłata jednorazowa).

Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych i książek, a także wydania świadectwa ukończenia studium.

4. Tryb naboru

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Wymagane dokumenty dostępne są na stronie studiów.

5. Cel studiów

Celem studium jest przygotowanie specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających w warunkach globalizacji rynków. Cel ten jest realizowany przez:

 • przekazywanie uczestnikom nowej i usystematyzowanej wiedzy w zakresie zarządzania zasobami i zachowaniami ludzkimi w organizacji na poziomie strategicznym i operacyjnym,
 • kształtowanie umiejętności diagnozowania, analizowania, rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • projektowanie zintegrowanego systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • kształtowanie umiejętności kierowniczych, w tym interaktywnego działania.

6. Program studiów

Blok I. Wprowadzenie do zarządzania potencjałem społecznym

 • Kierowanie zachowaniami w organizacji
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rynek pracy
 • Rynek pracy a koszty pracy
 • Zarządzanie międzykulturowe
 • Prawo pracy

Blok II. Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

 • Planowanie zatrudnienia
 • Pozyskiwanie pracowników
 • Analiza pracy, ocena wymagań pracy
 • Rozwijanie potencjału ludzkiego
 • Motywowanie i wynagradzanie pracowników
 • Zakładowy system płac- projektowanie i przykłady z praktyki
 • Kształtowanie ścieżek karier
 • Zarządzanie kompetencjami
 • Racjonalizacja nakładów pracy
 • Zakładowe plany emerytalne
 • Etyczne aspekty kierowania ludźmi

Blok III. Kwalifikacje i umiejętności kierownicze

 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Role kierownicze i ich wypełnianie
 • Negocjacje zbiorowe i rozwiązywanie konfliktów pracowniczych
 • Kształtowanie umiejętności społeczno-psychologicznych
 • Marketing personalny
 • Strategia szkoleniowa firmy
 • HR – aspekty unijne

Blok IV. Projektowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi

 • Seminarium dyplomowe

Program studiów obejmuje łącznie 174 godzin zajęć dydaktycznych.

Słuchaczy obowiązuje na zakończenie studiów napisanie i obrona pracy dyplomowej.

7. Organizacja studiów

Studia trwają 2 semestry i są uruchamiane zawsze w semestrze zimowym. Zajęcia rozpoczynają się w październiku danego roku, a kończą w czerwcu następnego roku.

Zajęcia w ramach studiów odbywają się co dwa tygodnie, w soboty (w godz. 8:30-16:00) i niedziele (w godz. 8:30- 12:00) – w sumie 14 sesji dwudniowych.

Kierownik studiów: prof. dr hab. Kazimierz Makowski

Sekretarz studiów: mgr Katarzyna Dworzecka

8. Dodatkowe informacje i zapisy

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy
al. Niepodległości 164
budynek F, pok. 410 (IV piętro)
02-554 Warszawa

telefon: (0-22) 564 92 45

Informacji udziela wyłącznie:
mgr Katarzyna Dworzecka

dyżur: poniedziałki 16:30 -17:30

Termin rekrutacji: od 20 maja 2009 r. (środa) do 30 czerwca 2009 r.

Dokumenty można składać:

– w poniedziałki 16:30-18:00
– w środy 16:30-18:00
– w czwartki 16:30-17:30

Zobacz ofrerty innych uczelni w ramach akcji HR się szkoli!

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0