Tag: alfabet HR
Alfabet HR: kodeks postępowania

Kodeks postępowania oficjalna (pisana bądź nie) deklaracja wartości i norm postępowania danej firmy, obejmująca czasem także jej partnerów biznesowych. Forma zobowiązania się firmy do przestrzegania pewnych standardów i wymagania tego samego od swoich wykonawców, podwykonawców, dostawców i ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: kultura organizacyjna

Kultura organizacji - organizational culture niepisany kodeks, zbiór wartości, symboli, wzorów zachowań i norm postępowania uznawanych i realizowanych przez wszystkich członków organizacji. Jest wyrazem swoistej filozofii, wynika z przekonania o doniosłości naczelnych dla danej organizacji ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: intranet

Intranet sieć wewnętrzna, która łączy komputery w danym przedsiębiorstwie i jego oddziałach. Umożliwia ona szybki i prosty przepływ informacji nie tylko między pracownikami przebywającymi w firmie, ale i poza nią (np. korzystających z notebooków lub telefonów komórkowych). Alfabet HR-u ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna - emotional intelligence pojęcie robiące od kilku lat oszałamiającą karierę w środowisku zarządzających zasobami ludzkimi. (Czyżby odkrycie, że człowiek nie jest zimnym automatem było aż taką rewelacją?) IE oznacza szczególny rodzaj kompetencji, mianowicie zdolność do ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: informacja zwrotna

Informacja zwrotna - feedback każda informacja uzyskana od innych osób, podmiotów czy instytucji w postaci oceny. Jest ona niezbędna w procesie uczenia się, może zawierać dane o charakterze obiektywnym, choć częściej zwiera dane subiektywne (opinie, skale ocen). Może odnosić się do jednostki, ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: fuzja

Fuzja - merger dobrowolne połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorstw i ich kapitałów w celu utworzenia nowej jednostki gospodarczej. Firmy biorące udział w fuzji są likwidowane, a ich majątek wnoszony jest na zasadzie aportu do nowej jednostki. Alfabet HR-u udostępniony jest przez Portal Rynku ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: fordyzm

Fordyzm - Fordism koncepcja organizacji pracy stworzona na początku XX wieku przez Henriego Forda i wprowadzona w życie w jego zakładach produkujących samochody. U podłoża tej koncepcji i jej rozwoju był wzrost dużych organizacji przemysłowych, opartych na masowej produkcji dóbr. Wytwarzaniu na ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: fluktuacja kadr

Fluktuacja kadr - staff fluctuation inaczej płynność personelu lub ruchliwość pracownicza - najprościej rzecz ujmując, fluktuacja to przychodzenie i odchodzenie ludzi z pracy, zarówno na własne życzenie jak i z woli pracodawcy (zwolnienia, wypowiedzenia pracy). Poziom fluktuacji mierzy się tempem ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0