Tag: alfabet HR
Alfabet HR: planowanie sukcesji

Planowanie sukcesji - succession planning planowanie następstw przedstawiane w postaci tzw. planu następstw (księgi sukcesorów, tablicy kadry rezerwowej), czyli schematu stanowisk kierowniczych (od najwyższego do najniższego) z ich aktualną imienną obsadą oraz nazwiskami - najczęściej trzech - ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: program motywacyjny

Program motywacyjny - incentive program realizowany w konkretnym przedsiębiorstwie specyficzny, indywidualnie dobrany do kultury organizacji, specyfiki personelu i środowiska pracy układ motywatorów, wykorzystywanych w celu pobudzania pracowników zarówno do pracy, jak i do osiągnięć, szczególnie ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

Alfabet HR: M

Alfabet HR: M

Już połowa czerwca, więc maj już dawno za nami. W tej odsłonie alfabetu zajmiemy się jednak terminami rozpoczynającymi się zdecydowanie majową literą. Czym konkretnie? - mentoringiem - mobbingiem - modelem wielkiej piątki - modelem kapitału ludzkiego - modelem sita - motywatorami ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: motywatory

Motywatory - (motivating element, motivating factor) czynniki wzbudzające proces motywacyjny, które zostają przez człowieka przyjęte i stają się jego motywami (pragnieniami, impulsami) do działania. Inaczej mówiąc, - motywatory to przyczyny, dla których człowiek zachowuje się w określony sposób. ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: model wielkiej piątki

Model wielkiej piątki koncepcja wykorzystywana do opisu osobowości człowieka. Jej autorami są Costa i McCroe, według których osobowość wyznacza pięć czynników: neurotyczność, ekstrawersja, otwartość, ugodowość i sumienność. 1. Neurotyczność decyduje o sprawności w radzeniu sobie z sytuacjami ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: model sita

Model sita koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, u której podłoża leży przekonanie, że dorosły człowiek jest w pełni ukształtowany i nie można zmienić jego osobowości, przyzwyczajeń i upodobań. Zgodnie z tym przekonaniem, firmy stosujące model sita pozyskują na zewnętrznym rynku pracy wysoko ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: model kapitału ludzkiego

Model kapitału ludzkiego koncepcja zarządzania zasobami ludzkimi, która zakłada, że człowiek uczy się i zmienia przez całe życie, jest lojalny i potrafi się związać emocjonalnie ze swoim miejscem pracy. Dla firm stosujących ten model młodzi, niedoświadczeni pracownicy to zasób, który można ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: mobbing

Mobbing zjawisko polegające na psychicznym znęcaniu się nad współpracownikiem lub podwładnym w miejscu pracy. Według twórcy pojęcia mobbingu, prof Heinza Leymana cechami charakterystycznymi tego zjawiska są: regularność (statystycznie raz w tygodniu dochodzi do przejawów terroru wobec danej ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: mentoring

Mentoring szczególny typ i uzupełnienie on the job training. Kluczową rolę odgrywa tu oparta na zaufaniu relacja między przyuczanym pracownikiem, a przydzielonym mu opiekunem, czyli mentorem. Rolę mentora spełnia przełożony bądź starszy stażem i doświadczeniem kolega szkolonego. Jego zadaniem ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: kadra rezerwowa

Kadra rezerwowa - reserve staff grupa pracowników wyznaczonych na potencjalnych kandydatów do objecia w przyszłości konkretnych stanowisk w organizacji. Przygotowanie kadry rezerwowej ma na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania organizacji w przypadku nagłych zmian w zatrudnieniu na szczeblach ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0