Tag: alfabet HR
Total Quality Management

System zarządzania, którego celem jest ciągłe zwiększanie satysfakcji klientów poprzez polepszanie jakości produktów, usług, ludzi, procesów, przy jednoczesnym systematycznym obniżaniu kosztów. TQM w założeniu ma maksymalizować konkurencyjność organizacji; jest całościowym podejściem systemowym (a ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Testy psychologiczne – (psychological tests)

Narzędzia pomiaru i oceny psychologicznych cech człowieka za pomocą zestawu zadań do wykonania. Stosowane pomocniczo w procesie selekcji (w jej dalszych etapach) i oceny pracownika . Przypisuje im się wysoki stopień obiektywności: nastawienie badacza-psychologa nie ma tu wpływu na wyniki, procedura ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Testy osobowości – (personality tests)

Rodzaj testów psychologicznych, stosowanych dawniej tylko w psychologii klinicznej, obecnie także pomocniczo w procedurach np. selekcji. Mierzą takie cechy kandydata jak np. ugodowość, sumienność, otwartość na doświadczenia, stabilność emocjonalną, ekstrawersję/introwersję (jest to tzw. model ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Testy motywacji – (motivation tests)

Rodzaj testów psychologicznych , których celem jest wykrycie powodów, jakie daną osobę skłaniają do określonych działań . Każdy człowiek kieruje się wieloma różnymi motywami, a test ma pomóc w ustaleniu ich względnej wagi i hierarchii priorytetów. Znając strukturę motywacji badanej osoby, możemy ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Targi pracy – (job fairs)

Imprezy o charakterze otwartym, ułatwiające funkcjonowanie rynku pracy. Wystawcami są tu pracodawcy, którzy "sprzedają" wizerunek swej firmy (marketing personalny) oraz konkretne aktualne oferty pracy , a zwiedzającymi - potencjalni pracownicy, którzy zdobywają informacje o stanie rynku pracy, o ...

CZYTAJ WIĘCEJ +

Alfabet HR: R

Alfabet HR: R

W kolejnej odsłonie Alfabetu HR prezentujemy kilka terminów na literę "r": -  rekomendacje -  rekrutacja wewnętrzna -  rekrutacja zewnętrzna -  retencja -  rotacja Alfabet HR-u udostępniony jest przez Portal Rynku Pracy HRK.PL  

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: retencja

Retencja - retention Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa "retentio", które oznacza powstrzymywanie. W zagadnieniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oznacza ono umiejętność zatrzymywania pracowników w firmie, a składające się na nią działania zyskują coraz większą popularność ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: rekrutacja zewnętrzna

Rekrutacja zewnętrzna - external recruitment rodzaj rekrutacji, dla której źródłem jest zewnętrzny rynek pracy; kierowanie ofert pracy na zewnątrz firmy. Proces kosztowny, za to dający firmie szansę na dopływ "świeżej krwi", na pojawienie się pracowników o nierutynowym podejściu do występujących w ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna - internal recruitment rodzaj rekrutacji, dla której źródłem jest wewnętrzny rynek pracy; kierowanie ofert pracy do pracowników już zatrudnionych w firmie. Jest mniej kosztowna i ryzykowna, ale znacznie ogranicza pole wyboru. Alfabet HR-u udostępniony jest przez Portal ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Alfabet HR: rekomendacje

Rekomendacje - recommendations pozytywna opinia (często na piśmie) połączona z poleceniem danej osoby lub firmy, jako dobrego pracownika, współpracownika, partnera, wykonawcy. Referencje powstają w oparciu o subiektywną ocenę współpracy, a ten, kto ich udziela bierze na siebie odpowiedzialność, że ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0