Warsztaty z zatrudniania pracowników tymczasowych!

3934894
 

Polskie Forum HR zaprasza pracodawców użytkowników na warsztaty z zatrudniania pracowników tymczasowych. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca 2016 w godzinach 10:00 – 16:00, w budynku Atrium International mieszczącym się przy ulicy Jana Pawla II 23.
 
Warsztaty mają na celu zapoznanie pracodawców użytkowników z zasadami zatrudniania pracowników tymczasowych. Szkolenie przeprowadzane jest w trybie warsztatowym, z licznymi praktycznymi przykładami porównującymi pracę tymczasową z tradycyjnymi formami zatrudniania pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków pracodawców użytkowników korzystających z pracy wykonywanej przez pracowników tymczasowych.
 
Szkolenie poprowadzi Piotr Wojciechowski – prawnik, niezależny ekspert prawa pracy, były inspektor pracy. W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych pod opieką wybitnych ekspertów prawa pracy zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. Od 2009 r. prowadzi samodzielną praktykę doradczą. Od 2009 roku współpracuje również z Polskim Forum HR prowadząc szkolenia dla pracowników agencji z zakresu prawa pracy. Prowadzi również audyty firm członkowskich kładąc szczególny nacisk na formę prawną umowy zawieranej z pracownikiem tymczasowym.
 
Program szkolenia:
 
1. Różnice prawne pomiędzy leasingiem pracowników, pracą tymczasową, a tradycyjnym stosunkiem pracy.
 
2. Pojęcie trójstronnej formuły zatrudnienia: pracownik tymczasowy, pracodawca użytkownik, agencja pracy tymczasowej.
 
3. Niezbędne uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej przed zatrudnieniem pierwszego pracownika tymczasowego.
 
4. Różnice w zakresie sporządzania umowy o pracę z pracownikiem tymczasowym, a zatrudnionym w tradycyjnym stosunku pracy: wskazanie stron umowy, rodzaju umowy, długości czasu jej trwania, miejsca wykonywania umowy oraz rodzaju pracy, którą ma wykonywać pracownik tymczasowy.
 
5. Zasady sprawowania nadzoru nad pracownikiem tymczasowym, rozdzielenie obowiązków pomiędzy pracodawcą użytkownikiem, a agencją pracy tymczasowej.
 
6. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom tymczasowym i nie tymczasowym.
 
7. Zasada równego traktowania pracowników tymczasowych i pozostałych.
 
8. Zasady ponoszenia odpowiedzialności materialnej przez pracowników, w tym pracowników tymczasowych.
 
9. Zasady rozwiązywania umów o pracę z pracownikiem tymczasowym, różnice i podobieństwa z regulacjami Kodeksu pracy.
 
 
Koszt: 600 PLN brutto (dla klientów agencji członkowskich Polskiego Forum HR, zniżka 100 PLN)!
 
 
Źródło: Polskie Forum HR
 
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0