Biznes na uczelniach – taka współpraca się opłaca

university-686150_960_720

Zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów oraz pozyskanie dobrze przygotowanych pracowników to cele, które przyświecają zarówno uczelniom, jak i pracodawcom. Dlatego coraz częściej uczelnie wyższe podejmują wspólne działania z biznesem na rzecz przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.
 
O tym, że biznes powinien współpracować z uczelniami nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Coraz więcej menedżerów uświadamia sobie, że nawiązanie bezpośrednich relacji z uczelniami przynosi wymierne i długofalowe korzyści. Dzięki takiej współpracy firmy skracają swoje procesy rekrutacyjne zyskując w efekcie dobrze wyszkolonych pracowników, stają się tym samym atrakcyjnym pracodawcą wśród potencjalnych pracowników. Natomiast z perspektywy uczelni współpraca z biznesem przynosi szereg korzyści w postaci: pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie badań naukowych, pomysłów na nowe prace badawcze, podniesienia poziomu dydaktyki dzięki bliskim kontaktom z ludźmi biznesu, a także podniesienie prestiżu samej uczelni.
 
Absolwenci polskich uczelni często dopiero po ukończeniu studiów i trudnym wejściu na rynek pracy odczuwają wyraźne braki w zakresie kompetencji miękkich związanych m.in. ze zdolnościami komunikacyjnymi, asertywnością, umiejętnościami współpracy, autoprezentacji, czy kreatywnego rozwiązywania problemów. Modelowa współpraca pracodawców z uczelniami powinna w efekcie prowadzić do wypuszczenia na rynek pracy absolwentów, posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do sprawnego poruszania się po rynku pracy.
 
Możliwości współpracy firm z uczelnią
 
W większości przypadków współpraca firm ze szkołami wyższymi skupia się na realizacji założonych celów rekrutacyjnych i wizerunkowych, osiąganych przy współpracy z Biurami Karier. Biura wspierają zazwyczaj swoich partnerów gospodarczych m.in. poprzez publikację i promocję ogłoszeń o pracę, wsparcie rekrutacji praktykantów i stażystów, organizację targów pracy i praktyk, warsztatów merytorycznych oraz szkoleń prowadzonych przez pracodawców reprezentujących branże powiązane z kierunkiem kształcenia uczelni.
 
Niestety współpraca nauki z biznesem w polskich realiach wciąż napotyka poważne bariery takie jak: czas, koszt, priorytety, tradycja i przyzwyczajenia, obopólny brak zaufania i deficyt wiedzy o partnerze, a także słabo rozwinięte otoczenie instytucjonalne pośredniczące w transferze technologii. Pomimo licznych barier, zarówno pracodawcy – świadomi kosztów pozyskania wartościowych pracowników, jak i uczelnie – walczące o studentów w obliczu niżu demograficznego, rozwijają i usprawniają współpracę.
 
Przykłady współpracy
 
Duże organizacje coraz częściej współpracują z uczelniami m.in. poprzez budowanie dobrych relacji z absolwentami prestiżowych uczelni. Poprzez swoją obecność wizerunkową oraz zaangażowanie się w działania na uczelniach, firmy budują wśród studentów i absolwentów przywiązanie do swojej marki. Wielu pracodawców oraz headhunterów regularnie organizuje na uczelniach warsztaty oraz prezentacje dla studentów lub absolwentów, sponsoruje spotkania merytoryczne, konkursy, a także zjazdy absolwentów np. studiów MBA. W efekcie takich spotkań menedżerowie zyskują potencjalnych kontrahentów, klientów lub przyszłych pracowników.
 
Współpraca biznesu i nauki może przybierać różne formy – począwszy od standardowych działań realizowanych przez Biura Karier – a skończywszy na bardziej zaawansowanej współpracy instytucjonalnej i merytorycznej obejmującej np. wspólne projekty badawcze, programy edukacyjne o charakterze biznesowym, a także recenzowanie programów studiów. Uczelnie coraz częściej angażują się w przedsięwzięcia i projekty edukacyjne, doradcze i konsultingowe oraz inicjatywy badawcze, tworząc szerokie forum wymiany wiedzy, opinii i poglądów. Współpraca taka może odbywać się w ramach realizowanego toku studiów, a także poza ustalonym tokiem nauczania.
 
Przykładem współpracy realizowanej w ramach toku studiów jest np. realizacja zajęć dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego w ramach specjalności na kierunku Master in Finance and Accounting organizowanym w partnerstwie z firmą CitiBank International. „Akademia Leona Koźmińskiego jest ważnym partnerem dla Citi Service Center Poland. Kluczową formą współpracy jest prowadzenie specjalizacji z Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (AML) w ramach studiów magisterskich. (…) Studentom, którzy są zainteresowani karierą w tym obszarze oferujemy możliwości rozwoju w ramach Programu Praktyk Letnich, Programu Rozwojowego AML, czy też na stanowiskach specjalistycznych.” – Ludwika Michałowska, Campus marketing Specialist, Citi Service Center Poland.
 
Menedżerowie często nie mają świadomości o tym jak wiele istotnych problemów biznesowych można rozwiązać przy wsparciu instytucjonalnym uczelni, a także indywidualnej współpracy z kadrą naukową oraz studentami. Uczelnie biznesowe coraz częściej współpracują z korporacjami w zakresie przygotowania i realizacji projektów rozwojowych. Tego typu projekty uwzględniają indywidualne potrzeby, zainteresowania i preferencje firmy. Akademia Leona Koźmińskiego realizuje tego rodzaju projekty, które mają na celu poszerzenie i rozwój umiejętności wybranych grup pracowników firm z takich branż jak: motoryzacyjna, ubezpieczeniowa, energetyczna, telekomunikacyjna, wydawnicza, a także instytucje administracji publicznej.
 
Dlaczego warto współpracować
 
Podsumowując, umiejętnie zarządzanie relacjami biznesu i nauki przynosi nie tylko obustronne korzyści, ale w znaczącym stopniu wpływa na rozwój lokalnej gospodarki. W efekcie tej współpracy, firmy stworzą nowe miejsca pracy z myślą o zatrudnieniu coraz lepiej przygotowanych do pracy specjalistów.
 
 
Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami,
Akademia Leona Koźmińskiego

 
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0