Umowa zlecenie korzystna podczas wakacji

best oneDlaczego warto wykorzystać umowę zlecenie w okresie wakacyjnym? Okres wakacyjny i związane z nim urlopy to szczególnie trudny czas dla wielu firm. Brak rąk do pracy może utrudnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa i negatywnie odbić się na jego wynikach finansowych. Dobrym wyjściem z „urlopowego problemu” jest zatrudnienie w wakacje pracownika elastycznego np. studenta, który pomoże przetrwać trudniejszy okres – To najlepsze rozwiązanie dla mikroprzedsiębiorstw – podkreśla Anna Słomowicz z serwisu Akademia Zatrudnienia.

 


Po wielu miesiącach ciężkiej pracy pracownicy z niecierpliwością wyczekują zasłużonego i upragnionego urlopu. Dla pracodawcy okres wakacyjny staje się jednak zmartwieniem zwłaszcza w przypadku mikroprzedsiębiorstw, szczególnie gdy jednocześnie planuje go kilku pracowników. – Z drugiej strony na rynku pracy pojawia się wielu studentów, dla których okres wakacyjny to jedyny moment na zarobienie pieniędzy i zdobycie doświadczenia – mówi Anna Słomowicz, doradca biznesowy i menadżer serwisu AkademiaZatrudnienia.pl, na którym znajduje się wiele cennych porad związanych z elastycznym zatrudnianiem. – Taki pracownik sezonowy może stanowić doskonałe zastępstwo przy wykonywaniu prostych prac nie wymagających doświadczenia oraz wsparcie dla przeciążonych działów. W przypadku wielu branż wakacje to nie okres zastoju, ale czas wzmożonej pracy, np. dla branży gastronomicznej, turystycznej, budowlanej i rolniczej. Dla takich firm ratunkiem w okresie wakacyjnym są także pracownicy sezonowi. Młodzi pracownicy często decydują się na pracę za nieco niższe wynagrodzenie i rodzaj umowy nie ma dla nich znaczenia, dlatego że to dla nich praca tymczasowa. Szeroka gama form zatrudnienia daje pracodawcy możliwość dostosowania zaproponowanej umowy do specyfiki swojej działalności. Dla pracodawcy korzystne jest przede wszystkim zatrudnienie studenta podczas wakacji na umowę zlecenie. Korzyści z takiego rozwiązania są obustronne. Pracodawca zyskuje nowego pracownika, a przy okazji nie musi ponosić wysokich kosztów. Natomiast osoba zatrudniona ma możliwość zarobienia własnych pieniędzy oraz zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.

 

 

Korzyści z elastyczności

 

Najbardziej opłacalne jest zawarcie takiej umowy z osobami uczącymi się, którzy nie ukończyli 26 roku życia. W takim przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do odprowadzania składki rentowej i emerytalnej. Pracownicy zatrudnieni na takich zasadach nie podlegają także obowiązkowym ubezpieczeniom zdrowotnym i dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym. Nie występuje także wynagrodzenie minimalne. Istotną korzyścią dla pracodawcy jest także brak płatnego urlopu i brak obowiązku zapłaty wynagrodzeń chorobowych i innych świadczeń, które występują przy umowie o pracę. W przypadku zwyczajnej umowy nawet studenci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. – Zatrudniający musi jednak pamiętać, że taka elastyczna forma zatrudnienia nie może przypominać umowy o pracę, czyli powierzone zadania nie mogą być wykonywane pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym – uświadamia Anna Słomowicz.

 

Ważne jest także to, że umowa cywilnoprawna może zostać w łatwy sposób rozwiązana na długo przed upływem terminu jej zakończenia. Może zostać wypowiedziana przez dowolną stronę. Jeżeli chcemy żeby dodatkowy pracownik świadczył pracę w siedzibie firmy, musimy pamiętać o obowiązkowym ubezpieczeniu wypadkowym. Pracodawca nie musi także gromadzić akt osobowych pracownika w przypadku zawarcia umowy cywilno-prawnej. Należy jednak pamiętać o dopełnieniu formalności potwierdzających status studenta lub ucznia (np. poprzez kopię legitymacji) oraz wiek pracownika.

 

 

Pracodawcy wolą na czarno?

 

Rynkowe statystyki pokazują, że młodzież często wybiera w wakacje pracę i rezygnuje z przywileju wypoczynku. Niestety wielu pracowników decyduje się na pracę ,,na czarno”. Według badań PKPP Lewiatan aż 30% firm zatrudniało pracowników bez umowy. Według samych przedsiębiorców wynika to z wysokich kosztów pracy i skutków kryzysu. W wakacje wzrasta ilość zatrudnionych, ale rośnie także liczba osób zatrudnionych ,,na czarno”. Wakacyjne kontrole wykazują, że najwięcej takich pracowników można znaleźć w kawiarniach, restauracjach, przy zbiorze owoców, sklepach i na budowach. Możliwość rozpoczęcia pracy bez podpisywania dokumentów wydaje się często korzystna dla młodej osoby, która ma tylko 2 miesiące żeby zarobić na swój upragniony wyjazd wakacyjny lub festiwal muzyczny. Niestety to tylko pozory, a pracownik w takiej sytuacji jest na straconej pozycji. W razie sporu z pracodawcą w zasadzie nie ma możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem cywilnym lub sądem pracy. – Należy także pamiętać, że umowa o pracę w zasadzie zostaje zawarta w momencie przystąpienia przez strony do jej wykonywania – informuje Anna Słomowicz. – Pracodawca ma obowiązek potwierdzenia na piśmie warunków umowy i przedstawienia ich pracownikowi. Jeśli tego nie zrobi niezwłocznie po rozpoczęciu wykonywania pracy, podlega odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Wiąże się to z ryzykiem nałożenia na osoby odpowiedzialne za takie zaniechanie grzywny do 30 tys. zł.

 

 

Na co uważać?

 

Nieznajomość różnic pomiędzy poszczególnymi formami zatrudnienia, może być kosztowna zarówno dla zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy. Umowę o pracę regulują przepisy Kodeksu Pracy, natomiast umowy zlecenie przepisy Kodeksu Cywilnego. Jeśli kontrola w naszej firmie wykaże, że zlecenie jest tak naprawdę umową o pracę, będziemy musieli uregulować zaległe składki wraz z odsetkami, wypłacić zaległe wynagrodzenie chorobowe oraz inne świadczenia. Jeżeli zarobki pracownika były mniejsze od płacy minimalnej, to jesteśmy zobowiązani do podwyższenie wynagrodzenia. Pracodawca musi liczyć się także z grzywną w wysokości od 1.000 zł do 30.000 zł. Podczas konstruowania umowy zlecenia, oprócz dokładnego ustalenia zakresu zlecenia,  należy pamiętać o konieczności jej wyraźnego odróżnienia od umowy o pracę. Kluczowym więc jest podkreślenie samodzielności, oraz nie wskazanie ani miejsca, ani czasu wykonania zlecenia.

 

 

autor : Anna Słomowicz, Akademia Zatrudnienia powstała w ramach projektu ,,Zatrudniam elastycznie’’ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet I Zatrudnienie i Integracja Społeczna Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.2 Projekty na rzecz promocji równych szans kobiet i mężczyzn oraz godzenia życia zawodowego i rodzinnego), realizowanego na podstawie umowy o dofinasowanie z zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

 

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0