Uprawnienia urlopowe cz 3

file1901265085609Pracownikowi do długości urlopu wypoczynkowego zaliczane są okresy poprzedniego zatrudnienia, niezależnie od długości przerw pomiędzy kolejnymi zatrudnieniami. Bez wpływu pozostaje także przyczyna ustania stosunku pracy, zatem osoby zwolnione dyscyplinarnie posiadają takie same uprawnienia jak osoby odchodzące z firmy za porozumieniem stron.

 

 

 

 

 

Zaliczenie do stażu pracy okresów trwającego równolegle zatrudnienia

 

 
W stosunku do pracownika pozostającego równocześnie w dwóch lub więcej stosunkach pracy mają zastosowanie przepisy zawarte w 1541 § 2 k.p.  W przypadku równoległego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy, do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu wlicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.

 

 

 

Okresy nauki wliczane do stażu pracy

 

Powołując się na  art. 155 § 1 k.p., do okresu urlopu wypoczynkowego wlicza się staż przysługujący po ukończeniu odpowiednio szczebli edukacyjnych:

 

 • zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej – czas trwania nauki, nie dłuższy niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej –  czas trwania nauki, nie dłuższy niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,
 • szkoły policealnej – 6 lat,
 • szkoły wyższej – 8 lat.

 

 

Wymienione powyżej okresy nauki nie podlegają sumowaniu, w wyniku czego do stażu pracy wlicza się okres nauki z tytułu ukończenia ostatniej szkoły, którą pracownik jest w stanie poprzeć dowodem w postaci świadectwo lub dyplom, a w szczególnych przypadkach duplikat dokumentu poświadczającego ukończenie szkoły. Niezależnie czy dyplom został uzyskany w tym samym roku, czy też nie kiedy pracownik uzyskał absolutorium. W razie zbiegu nauki z okresem zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym pracownik pobierał naukę, bądź okres nauki – zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

 

 

źródło: Bibliotekakp

 

 

 

1 komentarz
 1. Reply
  kornik 24 lipca 2013 at 09:05

  na szczęscie w firmie, w której pracuej z urlopami nie ma najmniejszego problemu, jak ktos potrzebuje stabilnej pracy to do Neptis w Poznaniu zapraszam, zwłaszcza programiści

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0