Urlop macierzyński nie przeszkodzi w nabyciu prawa do trzynastki

Rządowe Centrum Legislacji (RCL) przygotowało projekt zmiany ustawy o dodatkowym rocznym wynagrodzeniu dla pracowników sfery budżetowej. Nowelizacja, która ma wejść w życie z początkiem 2013 r., uwzględnia urlop macierzyński i ojcowski w katalogu przypadków zwalniających z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy jako warunku nabycia prawa do trzynastej pensji.


Projektowana zmiana realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 09.07.2012 r. (sygn. akt P 59/11). TK orzekł w nim, że art. 2 ust. 3 ustawy z dn. 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 2 Konstytucji RP.


W obecnym stanie prawnym pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego pod warunkiem, że okres ten wynosił co najmniej 6 miesięcy. Wyjątki od tej zasady zawiera art. 2 ust. 3 cyt. ustawy – ustawodawca określił w nim katalog przypadków wyłączających stosowanie zasady przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy. W obecnym kształcie przepis ten uwzględnia m.in. urlop wychowawczy, urlop dla poratowania zdrowia, urlop do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego. Pomija natomiast urlop macierzyński i ojcowski.


Takie rozwiązanie wzbudziło zastrzeżenia TK. W ocenie sędziów ustawodawca, określając krąg podmiotów, które traktowane są preferencyjnie, pominął te, którym szczególna pomoc i ochrona przysługuje z mocy samej konstytucji. TK uznał, że ustawodawca, nie uwzględniając okresu urlopu macierzyńskiego w katalogu wyłączeń z art. 2 ust. 3 cyt. ustawy, nie zrealizował konstytucyjnego nakazu opieki i ochrony macierzyństwa, a szerzej – rodzicielstwa, w tym nakazu zapewnienia szczególnej pomocy władz publicznych matkom przed i po urodzeniu dziecka (art. 18, 68 ust. 3, 71 ust. 2 ustawy zasadniczej).


Ten błąd ustawodawcy usuwa projektowana nowelizacja art. 2 ust. 3 pkt 6 cyt. ustawy. Do katalogu przypadków zwalniających z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego dodane zostaną (w lit. aa-af) następujące okoliczności:

  • urlop macierzyński i dodatkowy urlop macierzyński,
  • urlop ojcowski,
  • urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem,
  • zwolnienie od pracy, o którym mowa w art. 188 k.p. (2 dni opieki nad dzieckiem).Nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. W przepisach przejściowych zastrzeżono jednak, że do ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za rok 2012 zastosowanie będą miały przepisy uwzględniające powyższą zmianę.


Autor: Małgorzata Tabaszewska

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0