Perspektywy rozwoju usług pracy tymczasowej w Polsce

Rozpowszechnianie elastycznych form zatrudnienia w określanych branżach, czy na określone rodzaje stanowisk, przestaje być konieczne. To, że pracownicy produkcyjni często zatrudniani są przez zewnętrzne agencje pracy tymczasowej, a następnie w okresach wzmożonej produkcji oddelegowywani do danej firmy, raczej nikogo już nie zaskakuje. Korzyści płynące z „outsourcowania” zarówno procesu rekrutacyjnego, jak również procesu zarządzania i administracji dużą liczbą pracowników w sposób, który odpowiada zmiennym cyklom produkcyjnym, znacznie przekraczają koszta takiego rozwiązania.

Nie bez powodu formy zatrudnienia pracowników, nazywane często wspólnym mianem „leasingu pracowniczego”, określa się jako elastyczne. Czy jednak są to rozwiązania zarezerwowane tylko dla branży produkcyjnej i użyteczne jedynie w zakresie zatrudniania pracowników średniego i niższego szczebla?


Korzyści płynące z outsourcingu usługi pracy tymczasowej

Najważniejsza i najpopularniejsza z form leasingu pracowniczego – praca tymczasowa – zgodnie z definicją oznacza sezonowe lub doraźne zatrudnienie pracowników na określony czas, często związany z wykonywaniem określonych zadań, których terminowe wykonanie nie jest możliwe przez stałych pracowników danego przedsiębiorstwa lub też powinno być wykonane pod nieobecność stałych pracowników. Podmiotem nawiązującym stosunek pracy z danym pracownikiem tymczasowym pozostaje agencja zatrudnienia, którą najczęściej jest międzynarodowa firma doradztwa personalnego. Agencja odpowiada wówczas za znalezienie i pozyskanie odpowiednich pracowników, nawiązanie z nimi stosunku pracy i oddelegowanie ich do tzw. „pracodawcy użytkownika” (określenie ustawowe). Ponadto agencja realizuje, wynikające z kodeksu pracy, obowiązki formalnego pracodawcy, zarządza zatem administracją kadrowo-płacową, nalicza i wypłaca wynagrodzenia pracowników tymczasowych, kieruje ich na badania medycyny pracy itp.

Praktyczne wykorzystanie powyższego rozwiązania oznacza, że dana organizacja nie tylko uwalnia swoje zasoby od często prowadzenia kosztownego i czasochłonnego procesu selekcji i rekrutacji pracowników, ale również pozwala obniżać koszty obsługi kadrowo-płacowej. Starannie zaplanowana i zdefiniowana rola pracowników tymczasowych w przedsiębiorstwie oznacza optymalizację kosztów pracowniczych i elastyczne dopasowanie poziomu zatrudnienia do dynamiki firmy i realizowanych przez nią zadań i projektów. Umożliwia szybką reakcję na pojawiające się niedobory kadrowe związane m.in. ze zwolnieniami lekarskimi czy urlopami pracowników stałych. Usługa pracy tymczasowej jest często wykorzystywana w celu zapewnienia zastępstwa za pracownika przebywającego na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, pozwala również zredukować koszty i ryzyko związane z rotacją pracowników.


Praca czasowa najczęściej wykorzystywana w sektorze usług finansowo-bankowych

Równolegle z rozwojem czasowych form zatrudnienia upowszechnia się również ich zastosowanie w poszczególnych sektorach i branżach, co z kolei prowadzi do coraz wyraźniejszej zmiany profilu doświadczenia i kwalifikacji pracownika czasowego. Niewykwalifikowanego pracownika produkcji coraz częściej zastępuje inżynier projektu zarządzający kolejnymi inwestycjami, w ramach zastępstw poszukiwani są specjaliści ds. księgowości i finansów, wreszcie obecna jest coraz większa grupa wykwalifikowanych specjalistów i managerów świadczących usługi określane mianem kontraktingu czy Interim Managementu.

Niewątpliwie rozpowszechnianie form zatrudnienia czasowego wśród managerów i specjalistów wyższego szczebla czyni powyższe rozwiązanie użytecznym dla kolejnych sektorów gospodarki. W Polsce wyraźne są trendy obecne od dłuższego czasu w Europie Zachodniej, gdzie rynek pracy jest znacznie dojrzalszy. Największym odbiorcą pracowników czasowych pozostaje sektor usług finansowo-bankowych, firmy IT oraz międzynarodowe korporacje z różnych branż.


Perspektywy rozwoju elastycznych forma zatrudnienia w branży budowlanej

Warto zastanowić się, czy branża budowlana w Polsce również jest lub czy ma szanse być beneficjentem stosowania elastycznych form zatrudnienia? Doświadczenia takich krajów jak Niemcy czy Irlandia pokazują, że tak. W obu krajach pracownicy czasowi zatrudnieni w sektorze budowlanym stanowią ponad 20% ogółu pracowników czasowych pracujących w danym kraju.

Podstawowe wyzwania charakterystyczne dla sektora budowlanego, takie jak sezonowość inwestycji, silne uzależnienie od ekonomicznych cykli koniunkturalnych czy projektowy charakter realizowanych inwestycji pozwalają przypuszczać, że elastyczność w doborze wykwalifikowanej kadry będzie dla przedsiębiorstw budowlanych źródłem wymiernych korzyści.


Jakie korzyści dla pracodawców z branży budowlanej?

Już teraz częściej niż inne sektory, branża budowlana korzysta z usług kontraktorów, specjalistów, którzy w ramach własnej działalności gospodarczej świadczą usługi w takich obszarach jak zarządzanie projektami inwestycyjnymi, realizacja procedur przetargów, wsparcie administracyjne inwestycji, czy obszar bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jako iż ten rodzaj usług jest szeroko rozpowszechniony w innych krajach Europy, polscy kontraktorzy korzystając z tych możliwości, często mogą pochwalić się specjalistycznym doświadczeniem w realizacji projektów o charakterze międzynarodowym. Pozyskanie takiego specjalisty oznacza możliwość korzystania z unikalnych kwalifikacji w czasie i miejscu najbardziej optymalnym z perspektywy realizowanych przez dane przedsiębiorstwo inwestycji. Warto podkreślić, że ten rodzaj współpracy, ze względu na samozatrudnienie, jest wolny od obciążeń charakterystycznych dla typowego stosunku pracy, takich jak świadczenia socjalne czy koszta świadczeń urlopowych lub chorobowych.

Patrząc na możliwości, jakie oferują czasowe formy zatrudnienia, można przypuszczać, iż tylko kwestią czasu jest upowszechnienie się tych form również wśród pracowników etatowych tego sektora. Takie czynniki jak: możliwość zdobycia doświadczenia w różnorodnych kulturach organizacyjnych, coraz częstsze nastawienie na projektowy charakter pracy, lepsze zarządzanie czasem zawodowym i prywatnym, wreszcie zmiana kultury pracy, gdzie bezpieczeństwo stałego zatrudnienia w jednej organizacji przestaje być najważniejsze; będą w rezultacie prowadzić do większej dostępności specjalistów i managerów zainteresowanych współpracą na czas określony.

Oznacza to wymierne korzyści wynikające z możliwości skutecznego zarządzania poziomem zatrudnienia, zarówno w krótszej, jak i dłuższej perspektywie czasu. Przekłada się to na efektywniejszą kontrolę kosztów personalnych, możliwość dynamicznego reagowania na zmiany w otoczeniu biznesowym czy szansę na pozyskanie pracownika o unikalnych kwalifikacjach.

Prowadzi to do wzrostu konkurencyjności organizacji, co dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w dynamicznym i zmiennym sektorze budowlanym, może mieć decydujące znaczenie.


Grzegorz Opala
Team Leader, HAYS
Recruiting experts in Office Support and Temp Services
E: opala@hays.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0