Outsourcing kadr i płac – kryteria wyboru

outsorcingPayrollCenter Sp. z o.o. przeprowadziła wśród dużych i średnich polskich przedsiębiorstw badania dotyczące kryteriów, na podstawie których firmy podejmują decyzje o wprowadzeniu nowych rozwiązań w zakresie administracji płacowo-kadrowej. Jako najważniejszą cechę najczęściej wskazywano funkcjonalność wdrażanego rozwiązania (28 proc.) i bezpieczeństwo przetwarzania danych przy dostępie do aplikacji i bazy danych przez  Internet (24 proc.).

Przy pytaniu o wskazanie drugiej, najistotniejszej cechy – najwięcej osób wybrało kryterium ceny wdrożenia (44 proc.), która wyprzedziła wskaźnik kosztów użytkowania rozwiązania po wdrożeniu (16 proc.).

Jeśliby jednak podsumować wyniki stawiając pytanie o to, które kryteria – wymieniane pod względem istotności na pierwszym, drugim lub trzecim miejscu –  zdobyły najwięcej głosów, wówczas zdecydowaną przewagę uzyskałoby kryterium ceny wdrożenia rozwiązania (44 proc.). Na kolejnych pozycjach znalazły się funkcjonalność i elastyczność wdrażanego rozwiązania (28 proc.) oraz bezpieczeństwo przetwarzania danych przy dostępie do aplikacji i bazy danych przez  Internet (24 proc.).

Optymalnym rozwiązaniem dla każdej firmy przy zakupach dóbr czy usług jest ich wysoka jakość, idąca w parze z korzystną ceną – mówi Piotr Macieja, dyrektor zarządzający spółki PayrollCenter. –  W praktyce jednak okazuje się, że kryterium ceny góruje nad kryterium jakości.

W badaniu nie zaskakuje  wysoka pozycja kryterium bezpieczeństwa przetwarzania danych przy dostępie do aplikacji i bazy danych przez  Internet.

– Polscy przedsiębiorcy wysoko cenią bezpieczeństwo przesyłania danych przez łącza szerokopasmowe i mają świadomość jak jest ważna ochrona danych osobowych – dodaje Piotr Macieja. 

Dość nisko respondenci ocenili natomiast kryterium integracji systemu z funkcjonującymi rozwiązaniami – ten element jako nieistotny wskazała prawie jedna trzecia ankietowanych (32 proc.). Jako mało ważny respondenci uznali także fakt, że ewentualny partner należy do międzynarodowego konsorcjum (28 proc.). Za trzy najmniej istotne czynniki wpływające na wybór podwykonawcy usług outsourcingu płacowo-kadrowego, polscy przedsiębiorcy uznali: dopasowanie systemu do procesów zachodzących w firmie, współpracę z dostawcą należącym do międzynarodowej grupy oraz wprowadzenie najnowocześniejszych rozwiązań i technologii  do obszaru płac i kadr.

Warto oferować dodatkowe usługi

Drugie badanie przeprowadzone przez spółkę PayrollCenter dotyczyło kryterium najbardziej pożądanych usług dodatkowych, proponowanych przez firmy z branży outsourcingu płacowo-kadrowego.

W tym przypadku największą popularnością cieszyła się możliwość dostępu do funkcjonalności aplikacji płacowo-kadrowej oferowanej przez Internet (np. wprowadzanie wybranych danych, podgląd danych, raportowanie, ewidencja urlopowa, etc.) – na dużą przydatność tej opcji wskazała prawie połowa ankietowanych (49 proc.).

Kolejną istotną funkcją, zdaniem polskich przedsiębiorców, jest możliwość korzystania przez pracowników z funkcji samoobsługowych dostępnych za pomocą Internetu (22 proc.). Na trzecim miejscu znalazła się możliwość prowadzenia administracji kadrowej we własnym zakresie na tej samej platformie, na której byłyby prowadzone działania realizowane przez firmę zewnętrzną (16 proc.).

– Dobrze, że aż połowa przedstawicieli dużych i średnich polskich przedsiębiorstw widzi potrzebę korzystania z pewnych funkcji kadrowo-płacowych za pomocą Internetu – komentuje wyniki Piotr Macieja z PayrollCenter Sp. z o.o. – W tej chwili zainteresowanie ogranicza się przede wszystkim do dostępu do danych, jednak w przyszłości, w sytuacji powrotu na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego, coraz większe znaczenie będzie miał dostęp do funkcjonalności związanych z zarządzaniem, oceną i rozwojem personelu oraz automatyzacją procesów w tych obszarach. O rosnącej świadomości korzyści płynących z dostępu do nowoczesnych rozwiązań świadczy zainteresowanie portalami do samodzielnej obsługi przez pracowników, które pozwalają na ograniczenie kosztów funkcjonowania działu HR, standaryzują i przyspieszają obieg dokumentacji oraz podnoszą zadowolenie pracowników, którzy mają bezpośredni dostęp do istotnych dla nich danych kadrowo-płacowych.

Za najmniej interesujące wśród dodatkowych usług zostały uznane możliwości outsourcingu administracji kadrowej (2 proc.).


Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0