Raport: bezpieczeństwo w pracy

Raport: W związku z pandemią koronawirusa prawie połowa pracodawców spodziewa się wstrzymania inwestycji, a co czwarty pracownik – redukcji wynagrodzeń

 

Dane z najnowszego raportu Koalicji Bezpieczni w Pracy „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy” pokazują, że pracodawcy szybko zareagowali na bieżącą sytuację epidemiczną i wprowadzili szereg rozwiązań sanitarnych zanim weszły w życie odpowiednie regulacje. Na rynku pracy panuje przekonanie, że część z rozwiązań pozostanie w firmach na dłużej, ale perspektywy ekonomiczne są pesymistyczne.

 

Pandemia koronawirusa, która do Polski dotarła w marcu 2020 roku, naruszyła dotychczasowy model organizacji pracy. Nastąpiła radykalna zmiana podejścia do kwestii bezpieczeństwa, a w szczególności do higieny pracy. – Jednym ze skutków rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 jest spowolnienie gospodarcze i negatywny wpływ na kondycję finansową polskich firm. Jednak kryzys ten sięga dużo głębiej niźli kwestie finansowe – dotyka zmian w postrzeganiu bhp, organizacji pracy, optymalizacji kosztów działania, gotowości do zmian i reorganizacji w firmie. Stanowi wyzwanie nie tylko z punktu widzenia zdrowia fizycznego, ale również i psychicznego pracowników. Pandemia w sposób rewolucyjny wpłynie na długofalową strategię biznesową polskich firm. Na niespotykaną dotychczas skalę wdrożyły one zmiany organizacyjne, takie jak praca zdalna czy praca zmianowa. Pojawiły się obostrzenia sanitarne, których nigdy dotąd nie stosowano tak powszechnie – mówi Anna Jabłońska, dyrektor zarządzająca w CWS, przewodnicząca Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Tegoroczny raport był ogromnym wyzwaniem, ponieważ za cel postawiliśmy sobie kompleksowe zbadanie wpływu koronawirusa na polskie przedsiębiorstwa, pracowników i kulturę bezpieczeństwa. Dlatego inaczej niż w latach ubiegłych, próba składała się zarówno z pracodawców, jak i pracowników – tłumaczy Anna Jabłońska.

 

Prawie wszystkie firmy zakupiły dodatkowe środki ochrony

Badanie „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2020. Wpływ pandemii koronawirusa na polski rynek pracy” zostało przeprowadzone przez agencję SW Research na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy. Grupę respondentów stanowiło 200 przedsiębiorstw oraz 1500 osób zatrudnionych na etacie w różnych sektorach polskiej gospodarki – od przemysłu, przez handel, edukację, administrację, aż po budownictwo czy branżę HORECA. Badanie pokazało, że aż 97 proc. firm zaopatrzyło pracowników w dodatkowe środki ochrony, z czego 31 proc. jeszcze przed wejściem w życie rozporządzeń zamrażających gospodarkę. – Zwiększenie dostępności środków do dezynfekcji i ochronnych, takich jak maseczki, zdaniem 55 proc. ankietowanych pracowników zostanie z nami na dłużej. Warto przy tym pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, maska powinna zakrywać usta i nos tak, aby między nią a twarzą nie było żadnych przerw. Po drugie, podczas jej używania i zdejmowania nie powinno się jej dotykać. I wreszcie po trzecie, jeśli jest już wilgotna, to znak, że należy wyrzucić ją do zamykanego pojemnika, a po umyciu lub odkażeniu rąk – założyć nową – przypomina Ewa Gawrysiak, Sales & End User Marketing Manager w TenCate Protective Fabrics, ekspertka Koalicji Bezpieczni w Pracy.

 

Co drugi pracownik nie został przeszkolony

Pracownicy zdecydowanie krytyczniej oceniają dostosowywanie zakładów pracy do nowych obostrzeń. Niemal połowa z badanych twierdzi, że ich firma nie implementowała nowych wymogów sanitarnych (46 proc.). Problemem pozostaje również kwestia przeszkolenia załogi. – Niecałe 44 proc. pracowników wskazało, że zostali przeszkoleni w zakresie nowych zasad bhp. Jednocześnie zaledwie 41 proc. pracowników przyznało, że w związku z pandemią koronawirusa zintensyfikowano komunikację wewnętrzną w firmie. Nieprzeszkolony i niedoinformowany pracownik prawdopodobnie nie będzie się w pełni stosował do nowych zasad, i to wcale nie ze względu na niechęć czy ignorancję, ale dlatego, że nie ma wiedzy dotyczącej nowych wskazań. Może się jednak zdarzyć, że pracodawca nie może przeprowadzić takiego szkolenia, ponieważ na przykład nie ma do tego warunków. W takiej sytuacji zalecałbym sporządzenie dokumentu wewnętrznego, zawierającego spis obecnie obowiązujących zasad, który będzie stale dostępny do wglądu pracowników i na bieżąco aktualizowany – mówi Przemysław Lewicki, kierownik ds. BHP i Zarządzania Ciągłością Biznesu w DHL Supply Chain, ekspert Koalicji Bezpieczni w Pracy.

 

Firmy martwią się o inwestycje i konkurencyjność, pracownicy o wynagrodzenie

Prawie połowa pracowników (48 proc.) zadeklarowała, że pandemia negatywnie wpłynie na kondycję firm, w których są zatrudnieni. W niemal co trzecim przedsiębiorstwie wstrzymano podwyżki, bonusy, premie i awanse, a w co czwartym wprowadzono przymusowe dni wolne (23 proc.) lub obniżono pensje (22 proc.). Pracownicy zaczęli więc odczuwać nie tylko skutki ekonomiczne pandemii, ale i psychofizyczne. I tak, 36 proc. pracowników zadeklarowało, że stres jest jednym z 5 najistotniejszych czynników wpływających na efektywność ich pracy, a co trzeci badany wspomina o uczuciu lęku i niepokoju. Przekłada się to na ogólne nastroje. Aż 45 proc. przedsiębiorców spodziewa się wstrzymania inwestycji w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju, 35 proc. – martwi się spadkiem konkurencyjności. Z kolei co czwarty pracownik (25 proc.) obawia się redukcji wynagrodzenia. Optymistami pozostaje 15 proc. pracodawców i 25 proc. pracowników. Nie wskazali oni żadnych negatywnych zjawisk, których spodziewają się w najbliższym czasie.

 

Badanie zostało przeprowadzone w daniach 21.07–17.08.2020 r. na zlecenie Koalicja Bezpieczni w Pracy, w skład której wchodzą CWS Polska, PW Krystian, TenCate Protective Fabrics, SEKA S.A., DHL w Polsce, reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Parcel i DHL Supply Chain. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 

ŚCIĄGNIJ CAŁY RAPORT: http://bit.ly/Raport_Bezpieczeństwo_pracy_w_Polsce_2020

***

Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl.

 

Ciekawostki na temat kultury bezpieczeństwa w pracy można znaleźć również na portalu Facebook www.facebook.com/bezpieczniwpracy oraz LinkedIn https://www.linkedin.com/company-beta/17927028/?pathWildcard=17927028.

***

Koalicja Bezpieczni w Pracy zawiązana została z inicjatywy firm CWS Polska, PW Krystian oraz TenCate Protective Fabrics w 2014 roku, w celu promowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy wśród pracowników i pracodawców. W 2015 roku do grona koalicjantów dołączyła firma SEKA S.A., a w 2018 DHL w Polsce, reprezentowany przez dwie dywizje: DHL Parcel i DHL Supply Chain. Cel Koalicji realizowany jest poprzez działalność edukacyjną na temat obowiązujących norm i procedur oraz pokazywanie dobrych praktyk oraz informowanie o korzyściach wynikających z wdrażania wysokich standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0