W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która wprowadziła ważne zmiany m.in. w kodeksie pracy.

Regulamin pracy i wynagradzania obowiązkowy dla pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Dotychczas obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania spoczywał na pracodawcach zatrudniających co najmniej 20 pracowników, nie objętych układem zbiorowym pracy. Omawiana ustawa złagodziła wymogi w tym zakresie i od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten spoczywa na pracodawcach zatrudniających co najmniej 50 pracowników, jeżeli nie są oni objęci układem zbiorowym pracy. Przy czym obowiązek taki nadal mają pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli zażąda tego zakładowa organizacja związkowa.

Nowe zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Podobne zmiany nastąpiły w zakresie obowiązku tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Po nowelizacji obowiązek jego tworzenia mają pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (a nie 20 jak było do tej pory). Natomiast pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku, co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mają nadal obowiązek utworzyć fundusz jeżeli z wnioskiem takim wystąpi zakładowa organizacja związkowa.

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Według nowych przepisów pracodawca nie jest zobowiązany do wydania pracownikowi świadectwa pracy, jeśli zamierza nawiązać z nim kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego, chyba że zażąda tego sam pracownik. Nowelizacja zlikwidowała również obowiązek wydania świadectwa pracy za zakończone okresy pracy udokumentowane terminowymi umowami o pracę zawartymi w ciągu 24 miesięcy licząc od pierwszej umowy. Przepisy przejściowe zobowiązują jednak pracodawców do wydania pracownikom zatrudnionym w dniu 1 stycznia 2017 r. na podstawie kolejnej umowy terminowej, świadectw pracy za zakończone do 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a zatem do dnia 30 czerwca 2017 r. Jeżeli jednak pracownik wystąpi z wnioskiem o wydanie świadectw pracy za zakończone w dniu 1 stycznia 2017 r. okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku pracownika w tej sprawie.

Nowe terminy na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę.

Od 1 stycznia 2017 r. pracownicy mają więcej czasu na wniesienie do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę i rozwiązania umowy o  pracę bez wypowiedzenia. Do tej pory pracownik miał na to 7 dni (w przypadku wypowiedzenia) oraz 14 dni (w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia) liczonymi odpowiednio od dnia doręczenia pisma wypowiadającego lub rozwiązującego umowę o pracę bez wypowiedzenia. Od 1 stycznia 2017 r. pracownik będzie miał na to aż 21 dni (w obu przypadkach).


Opracował: Michał Włodarczyk, adwokat, specjalista prawa pracy w Kancelarii BMSP Boryczko Malinowska

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0