Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie!

Populacja pracowników w Europie starzeje się. Wg danych Eurostatu z 2015 r. w krajach Unii Europejskiej długość życia w latach 2002-2013 wydłużyła się z 77,7 do 80,6 lat. Przewiduje się, że w przedziale lat 1990 – 2080 podwoi się liczba osób najstarszych (w wieku 65 lat i powyżej), w wyniku czego będą oni stanowić 1/3 europejskiej populacji. Dla rynku pracy oznacza to postępujący proces starzenia się potencjalnych zasobów ludzkich. 

Choć Polska jest jednym z najmłodszych demograficznie krajów europejskich, proces starzenia się społeczeństwa przebiega obecnie bardzo dynamicznie. Wg prognoz Eurostatu w 2030 r. 23% Polaków stanowić będą osoby starsze w wieku 65 lat i więcej (dla porównania w 2013 r. było ich ok. 15%). W miarę upływu lat życia zmieniają się możliwości wykonywania pracy przez człowieka. Jest to spowodowane przede wszystkim obniżaniem się wydolności i sprawności psychofizycznej. Jednocześnie wzrasta częstość występowania wielu chorób, w tym także przewlekłych.

Utrzymanie zdolności do pracy, mimo upływu lat życia, jest możliwe i konieczne

W kontekście starzejącej się siły roboczej zasadnicze znaczenie ma zapewnienie zrównoważonego życia zawodowego, tak, aby na każdym jego etapie chronione było zdrowie i życie pracownika, odpowiednio do jego wieku, indywidualnych uwarunkowań i miejsca pracy. Profilaktyka zdrowotna powinna być stosowana w stosunku do wszystkich pracowników i przez całe życie zawodowe, ponieważ na stan zdrowia ludzi w późniejszych latach wpływają przede wszystkim warunki, w jakich pracowali wcześniej.


Zarządzanie wiekiem jest korzystne dla firmy

Ważnym elementem właściwego zarządzania zasobami ludzkimi w pracy jest zarządzanie wiekiem, uwzględniające zróżnicowanie wiekowe pracowników i wykorzystujące je efektywnie dla dobra ich samych oraz przedsiębiorstwa. Odpowiednie zarządzanie wiekiem i promowanie zrównoważonego życia zawodowego oznaczają dla firmy wymierne korzyści. Starsi pracownicy to możliwość przekazywania doświadczenia, zatrzymanie w firmie cennej wiedzy praktycznej czy w końcu mniejsza fluktuacja pracowników. Młodsi pracownicy są zazwyczaj bardziej otwarci na nowości, biegle posługują się nowoczesnymi narzędziami pracy i komunikacji. Uzupełniając się nawzajem mogą tworzyć zmotywowane i kompetentne zespoły

Europejska kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”

Problematyce zmian demograficznych zachodzących w Europie i starzeniu się kadry pracowniczej dedykowana jest kampania informacyjna pn. „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie”, koordynowana przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) w ponad 30 państwach UE. W Polsce kampanię prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). W ramach kampanii „Bezpieczni na stracie, zdrowi na mecie” pracodawcy i pracownicy oraz zrzeszające ich organizacji mogą korzystać z przedsięwzięć i materiałów informacyjnych, które wspierają proces tworzenia zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy, w których świadomie zarządza się wiekiem i współpracą międzypokoleniową oraz prowadzi skuteczne działania prozdrowotne. Informacje o wydarzeniach kampanii są dostępne na stronie http://bezpieczni.ciop.pl i w portalu Facebook.

Konkurs Dobrych Praktyk

Jednym z ważnych elementów europejskiej kampanii „Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” jest Konkurs Dobrych Praktyk. Konkurs ma na celu wyróżnienie przedsiębiorstw i organizacji aktywnie zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w kontekście starzejącej się kadry pracowniczej, a także promowanie najlepszych rozwiązań w tym zakresie. Nagrodzone zostaną w nim przykłady praktyk, zapewniających pracownikom zachowanie zdrowia przez cały okres aktywności zawodowej, które będą mogły stanowić dla innych firm wzór i inspirację do wprowadzania podobnych działań. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie przedsiębiorstwa i organizacje, które w okresie ostatnich 5 lat wprowadziły w swoim przedsiębiorstwie przedsięwzięcia związane z zarządzaniem wiekiem lub ze zrównoważonym życiem zawodowym. Ważne jest, aby te przedsięwzięcia były aprobowane przez pracowników i ich przedstawicieli, a ich efekty były trwałe i mierzalne. Konkurs jest podzielony na dwa etapy: etap krajowy – organizowany przez Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA przy CIOP – PIB oraz etap europejski – organizowany przez EU-OSHA.

Na etapie krajowym, w październiku 2016 r., zostaną przyznane 3 nagrody finansowe

I miejsce – 4 500 zł
II miejsce – 3 500 zł
III miejsce – 2 500 zł

Na tym poziomie Jury wybierze także 2 wnioski konkursowe, które zostaną przekazane do konkursu na poziomie ogólnoeuropejskim. Ceremonię wręczenia nagród na etapie europejskim zaplanowano na wiosnę 2017 r. Szczegółowe informacje na temat Konkursu można znaleźć na stronie TUTAJ! w zakładce Konkurs. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy pobrać ze strony formularz wniosku, wypełnić go i przesłać na adres: focalpoint.pl@ciop.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane do 30 września 2016 r.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0