Praca tymczasowa spełnia funkcję pomostową na rynku pracy

pfh1

Praca tymczasowa ma ostatnio bardzo złą prasę, choć zdarzają się zrównoważone, merytorycznie poprawne artykuły, ciągle stawia się pracę tymczasową w negatywnym świetle. Wraz z Polskim Forum HR stworzyliśmy cykl tematyczny pod zbiorczym tytułem „Obalamy mity – co powinieneś wiedzieć o pracy tymczasowej”. Zapraszamy do artykułu w którym obalimy kolejny mit na temat pracy tymczasowej!
 
TEZA: Praca tymczasowa daje szansę ponownego wejścia na rynek pracy po przerwie i wyjścia z bezrobocia czy też zmianę kwalifikacji i zawodu.
 
PRAWDA/FAŁSZ
 
Komentarz: Stoimy obecnie przed szeregiem problemów, które wymagają m.in. większego otwarcia się na elastyczne formy zatrudnienia, w tym na pracę tymczasową:
 

 • Dynamiczne i nieprzewidywalne zmiany otoczenia gospodarczego
 • Wysoki poziom bezrobocia, szczególnie wśród osób młodych oraz 50+
 • Narastający problem demograficzny
 • Rosnące niedopasowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy
 • Wysoki odsetek szarej strefy na rynku pracy
   

  Głosy, które pojawiają się w dyskursie społecznym, dewaluujące pracę tymczasową jako równoprawną formę zatrudnienia, wynikają z niskiej świadomości społecznej czym praca tymczasowa de facto jest oraz z wciąż jeszcze małej dojrzałości polskiego rynku pracy, który swoją kondycją znacznie odstaje od państw zachodnich. Praca tymczasowa nadal jest bowiem w Polsce bardzo mało rozwinięta. Stopa penetracji rynku utrzymuje się wciąż poniżej średniej europejskiej. Duży odsetek pracowników produkcyjnych (chociaż coraz mocniej zasilany pracownikami wyższego szczebla) również świadczy o słabej dojrzałości. Te wszystkie czynniki oraz dodatkowo mało rozwinięty dialog społeczny wokół tej tematyki kwalifikują nasz kraj do grupy rynków wschodzących.
   
  Dotychczasowy, dość konserwatywny model zatrudnienia oddziedziczony po czasach PRL, gdzie jedynie umowa na czas nieokreślony uznawana jest za gwaranta pełnego bezpieczeństwa, wymaga rewizji tak, aby wszelkie inicjatywy podkreślające wartość alternatywnych form nie były traktowane jako zamach na tradycyjny porządek, lecz elastyczne urozmaicenie godne nowoczesnego i ewoluującego świata. Należy uświadomić sobie, iż forma zatrudnienia jaką jest praca tymczasowa w żaden sposób nie dyskryminuje pracownika i nie czyni go pracownikiem gorszej kategorii w strukturze firmy, a może być dla niego szansą odmiany życia – wyjścia z bezrobocia czy przekwalifikowania. Wartość pomostowa tej formuły jest jej wielkim atutem – bez istnienia sektora pracy tymczasowej, wiele osób pozostawałoby bez pracy przez dłuższy okres czasu lub działało w szarej strefie, co oczywiście szkodzi gospodarce.
   
  pfh
   
  Badania przeprowadzone przez Eurociett, największą konfederację zrzeszającą agencje zatrudnienia na świecie, dowodzą, iż sektor pracy tymczasowej przyczynia się do niwelowania zjawiska bezrobocia, co w międzynarodowej nomenklaturze nosi nazwę „stepping stone”, oraz wyraźnie wpływa na kurczenie się szarej strefy gospodarki. Badania pokazują, że im większy jest rynek pracy tymczasowej w danym kraju tym mniejsza jest szara strefa. Ponadto praca tymczasowa ułatwia przejście pracowników do sektorów gospodarki, w których zapotrzebowanie na umiejętności jest w danym momencie wyższe.
   
  Według Raportu Ekonomicznego Eurociett, gospodarki państw z bardziej różnorodnym, elastycznym rynkiem pracy lepiej radzą sobie w fazie dekoniunktury, czego przykładem był ostatni kryzys globalny. Dotyczy to także firm, które korzystają z pracy tymczasowej oraz – na poziomie indywidualnym – pracowników tymczasowych dla których ta forma pracy jest bezpiecznym wyjściem z życiowego kryzysu i momentem wykorzystywanym na wzmocnienie własnego potencjału zawodowego.
   
  Praca tymczasowa daje pracownikowi możliwość godzenia życia zawodowego z prywatnym, wywią- zywania się z obowiązków opiekuńczych, szansę realizacji kilku interesujących go projektów jednocześnie czy zdobycia nowych doświadczeń i kompetencji, co jest w obecnych czasach nie do przecenienia. Wciąż odnotowujemy duży odsetek bezrobocia ludzi młodych do 26 roku życia, którzy są wszakże idealnymi adresatami pracy tymczasowej. Cechuje ich większa śmiałość w kreowaniu swojej drogi zawodowej, otwartość na relokację, chęć nauki i konsekwentnego zbierania doświadczenia u wielu pracodawców. Jako że, jednym z powodów obserwowanego właśnie zjawiska niedoboru talentów jest brak doświadczenia kandydatów, który w dużej mierze dotyczy ludzi młodych, praca tymczasowa jest dla nich szansą na jego zdobycie, uzyskanie niezależności finansowej, poznanie swoich mocnych stron, a w dalszej perspektywie na znalezienie własnego, trwałego miejsca na rynku.
   
  Dane Polskiego Forum HR podają, iż odsetek ludzi młodych (do 26 roku życia) zatrudnionych jako pracownicy tymczasowi wynosi niecałe 40%. Praca tymczasowa jest też z drugiej strony buforem bezpieczeństwa dla osób po 50 roku życia, którzy ponownie weszli na rynek pracy, chroniącym przed poczuciem bezużyteczności i wypadnięciem z dobrego rytmu przydatności zawodowej.
   
  zap
   
   
  Źródło: Polskie Forum HR
   
   
  CZYTAJ TEŻ: Wynagrodzenie agencji pracy tymczasowej pokrywa jej klient, a nie pracownik
   
   
   

 • Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

  Skomentuj

  Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

  Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

  Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

  Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

  Share This
  HRstandard.pl
  Login/Register access is temporary disabled
  Compare items
  • Total (0)
  Compare
  0