CSR w Teleperformance Polska: globalna myśl na lokalnym gruncie

srodowisko pracy
Skutecznym sposobem na budowanie zaangażowania i lojalności pracowników jest zapewnienie im przyjaznego środowiska pracy oraz angażowanie ich w akcje CSR-owe, dające poczucie współuczestniczenia w tworzeniu wartości dodanej dla różnych społeczności. Oddziały Grupy Teleperformance na całym świecie realizują takie działania za pośrednictwem dwóch programów – wdraża je także Teleperformance Polska, dostosowując do lokalnych uwarunkowań.

 
 
 
Działania CSR w Teleperformance Polska realizowane są dwutorowo. Z jednej strony pracownicy firmy angażowani są w akcje w ramach globalnych programów Teleperformance – Citizen of the World oraz Citizen of the Planet, z drugiej zaś – firma tworzy dla nich przyjazne środowisko pracy dostrzegając pokoleniowe potrzeby i odpowiadając na nie zgodnie z najnowszymi trendami i wytycznymi.
 
Pomoc potrzebującym oraz świadomość ekologiczna
 
Citizen of the World to program realizowany od 2006 roku. Jego celem jest pomoc osobom najbardziej narażonym na klęski humanitarne – od zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb żywnościowych i higienicznych po wsparcie w zakresie edukacji. Firma dąży do tego, aby w programie udział wzięło jak najwięcej pracowników, co przekłada się na wielkość pomocy. Teleperformance jest obecny w 46 krajach, ważne więc jest także to, aby poszczególne działania realizowane przez konkretne oddziały były dostosowane do lokalnych potrzeb regionów, w których funkcjonują.
Polski oddział Grupy poprzez dwie jednostki – w Warszawie oraz Siedlcach – rokrocznie włącza się w działania w ramach programu Citizen of the World. W 2013 roku zrealizowane zostały następujące akcje:
 

 • W ramach Międzynarodowego Dnia Pokoju pracownicy sprzedawali domowe wypieki. Zebrane w ten sposób fundusze przekazali na pomoc uchodźcom z Syrii;
 • Pracownicy zebrali 369 sztuk ubrań na rzecz sklepu charytatywnego na warszawskich Szmulkach prowadzonego przez Fundację EMMAUS wspierającą osoby zagrożone wykluczeniem;
 • W odpowiedzi na apel dotyczący poszukiwania dawcy szpiku dla 11-letniej Ani chorej na białaczkę, 52 pracowników Teleperformance Polska zapisało się do bazy dawców komórek macierzystych;
 • W ciągu roku zebrano 1,5 tony plastikowych nakrętek, które zostały przekazane Fundacji „Zdążyć z pomocą” z przeznaczeniem na rehabilitację Lenki Kucwaj.

 
Drugi z programów, Citizen of the Planet, nastawiony jest na zrównoważone działania w zakresie środowiska. Celem akcji, która trwa od 2008 roku, jest minimalizowanie emisji dwutlenku węgla na pracownika w skali światowej poprzez m.in. zmniejszenie zużycia energii, papieru oraz wody i ograniczanie podróży lotniczych.
 
Pracownicy Teleperformance Polska w ramach tego programu angażowali się w następujące akcje:

 • Światowy Dzień Wody
 • Godzina Dla Ziemi
 • Światowy Dzień Bez Papierosa

Wymienione działania wpisują się w globalny wkład wszystkich oddziałów Grupy Teleperformance, które podsumowuje poniższa infografika:


 
Być kimś więcej niż pracodawcą
Jak pokazuje jedna z najnowszych publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Trendy CSR 2014”*, jednym z 7 najważniejszych zadań stojących przed nowoczesnym pracodawcą są wyzwania demograficzne. Tworzenie przyjaznego środowiska pracy w Teleperformance Polska rozumiane jest wielowątkowo, co przejawia się m.in. w różnorodności zespołu i dostosowaniu kultury pracy do specyficznych wymogów poszczególnych grup. W 2013 roku w skład zespołu wchodziły wszystkie grupy osób aktywnych zawodowo w następujących proporcjach:

 • osoby poniżej 25 r.ż. – 30%
 • osoby poniżej 35 r.ż. – 47%
 • osoby poniżej 45 r.ż. – 12%
 • osoby powyżej 45 r.ż. – 11%

Kierownictwo Teleperformance Polska stara się także dawać szanse na zdobycie pracy osobom o różnym doświadczeniu zawodowym – w minionym roku osoby posiadające powyżej 3 miesięcy doświadczenia stanowiły 87% zespołu. Dbałość o zachowanie równości w zespole to także dążenie do zachowania parytetu. W ubiegłym roku 55% spośród wszystkich pracowników stanowiły kobiety.
 
Druga z inicjatyw odnosi się do dostrzegania pokoleniowych potrzeb i priorytetów osób zatrudnionych. Jak piszą autorzy przytoczonej powyżej publikacji, rynek pracy zasilany jest mocno osobami z pokolenia Y, dla którego ważne jest zachowanie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. W odpowiedzi na to wyzwanie w Teleperformance Polska organizowane są inicjatywy pozwalające rozwijać talenty w dziedzinie sztuki, tańca i muzyki, które przekształcone zostały w międzynarodowy konkurs kończący się światowym Wielkim Finałem, w którym do wygrania są nagrody pieniężne. W firmie celebrowane są także mniejsze wydarzenia, umilające codzienne obowiązki – takie jak imprezy z okazji Dnia Kobiet czy spotkania tematyczne, które często odbywają się z inicjatywy pracowników przy wsparciu kadry kierowniczej.
 
– Prowadzone przez nas działania nakierowane na tworzenie przyjaznego miejsca pracy przekładają się na rosnące wskaźniki zaangażowania, malejący poziom absencji oraz niską rotację pracowników – podumowuje Mariusz Odkała, prezes Teleperformance Polska.
 
*publikacja dostępna pod adresem: http://www.csrinfo.org/images/stories/Publikacje_2014/trendy%20csr-2014_fob.pdf
 
 
Źródło: Teleperformance Polska
 
Image courtesy of sheelamohan/FreeDigitalPhotos.net
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0