Raport z badania Rynek Studiów MBA w Polsce 2014

220_MBA

Od 2007 roku MBA Portal prowadzi Ogólnopolską Bazę Programów MBA. Jest to unikalne na rynku zestawienie programów dostępnych na rynku edukacyjnym w Polsce. Prezentowane w bazie profile programów MBA są aktualizowane raz do roku, w okresie marzec-kwiecień. Na podstawie danych zebranych w procesie aktualizacji przygotowujemy coroczny raport Rynek MBA w Polsce.
 

Coroczna aktualizacja danych oraz wyniki badania
Ogólnopolska Baza Programów MBA (OBPMBA) jest jednym z głównych elementów MBA Portal – platformy wiedzy o studiach MBA w Polsce. Baza powstaje w oparciu o dane przekazane przez organizatorów studiów MBA w formie ankiet aktualizacji danych. Dane z ankiet są analizowane zgodnie z metodologią MBA Portal a następnie wprowadzane do OBPMBA. W 2014 roku badanie zostało przeprowadzone w dniach 05 marca – 11 kwietnia. W tym okresie wysłaliśmy ankiety do 52 programów MBA, które do dnia rozpoczęcia aktualizacji były aktywne w Ogólnopolskiej Bazie Programów MBA. Otrzymaliśmy 49 wypełnionych kwestionariuszy. Na podstawie danych przekazanych w formularzach dokonaliśmy aktualizacji danych programów oraz przeprowadziliśmy analizę zmian na rynku MBA. Jak wynika z analizy, rynek MBA w Polsce nie zmienił się w ciągu ubiegłego roku z punktu widzenia ilości oferowanych programów.
 

Dynamika zmian na rynku
Osoby chętne do podjęcia studiów MBA w Polsce mają do dyspozycji 52 programy (tyle samo co w 2013 roku). W ciągu ostatniego roku na polskim rynku MBA pojawiły się 3 nowe programy MBA i jednocześnie 3 zostały zamknięte lub zawieszone. Wśród nowych programów 2 z nich powstały we Wrocławiu i 1 program w Toruniu. Od ostatniego badania ilość miast, w których można studiować MBA, nie zmieniła się. Nie zmieniły się też miasta, w których można studiować MBA.
 

Najwięcej programów jest oferowanych w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i Szczecinie. Studiować MBA można w 13 miastach w Polsce. Najpopularniejsze studia to programy typu Executive MBA (bez zmian w stosunku do 2013 roku), prowadzone w języku polskim i angielskim, trwające 4 semestry.
 

Wykres 1: liczba programów MBA w danym mieście
 

wykres1
 

Koszty studiów MBA
Studia MBA to jedne z najbardziej zaawansowanych programów studiów dostępnych na rynku edukacyjnym. Z tego powodu należą one też do jednych z najdroższych studiów. Średni koszt MBA w Polsce to ok. 31 850 zł (ok. 2% wiecej w stosunku do 2013 roku). Najdroższy program w Polsce to wydatek rzędu 120 000 zł, najtańszy – 7400 zł. Najniższą ceną programu w zestawieniu jest kwota 4300 zł, ale dotyczy ona kursu typu MBA, który trwa zaledwie kilka tygodni i nie jest pełnym programem MBA. Biorąc pod uwagę tylko średnią kosztów studiów MBA, można powiedzieć, że ceny wzrosły o ok. 2%. Najdroższe programy w OBPMBA są studiami prowadzonymi całkowicie w języku angielskim, gdzie część programu odbywa się podczas zagranicznego wyjazdu. Tańsze sa dwusemestralne programy praktycznie całkowicie prowadzone w języku polskim przez polskich wykładowców bez udziału zagranicznych uczelni. Jednakże najtańsze są kilkutygodniowe kursy typu MBA.
 

Wykres 2: zmiany w kosztach programów MBA w Polsce między 2012 a 2013 rokiem
 

wykres2
 

Gdzie najlepiej studiować?
Najwięcej programów MBA (18) jest dostępnych w Warszawie. Są to też programy droższe od tych prowadzonych przez uczelnie poza Warszawą. Średnia kosztów dla warszawskich programów jest o ponad 6 500 zł wyższa od średniej krajowej. Warto zauważyć, że różnica w średniej cenie programów z Warszawy w stosunku do średniej krajowej zmniejszyła się w stosunku do ubiegłego roku. W Warszawie 7 programów ma koszty wyższe od średniej krajowej. We Wrocławiu średnie koszty studiów MBA są zbliżone do średniej krajowej i na 8 programów tylko 2 programy są droższe od średniej. W Poznaniu oferowanych jest 6 programów, których cena jest niższa od średniej krajowej o ok. 5 tysięcy. Wśród poznańskich MBA 3 programy mają cenę wyższą niż średnia dla miasta i średnia krajowa. W Krakowie średnia cena studiów MBA jest praktycznie taka sama ja średnia krajowa, 3 z programów są droższe od średniej. Najtańszy oferowany kurs typu MBA jest prowadzony w Łodzi.
 

A co po studiach MBA?
Studia MBA to niewątpliwy prestiż, wiedza, przepustka do kolejnych szczebli kariery, ale także nowe znajomości, które warto podtrzymywać i umacniać w przyszłości. Tutaj z pomocą przychodzą stowarzyszenia oraz kluby absolwentów MBA. Ponad połowa polskich studiów MBA (31 programy) oferuje uczestnictwo w zorganizowanych formach zrzeszania absolwentów. Duża część z nich działa aktywnie poprzez organizację spotkań i seminariów, dzięki którym absolwenci nie tylko mogą porozmawiać ze sobą, ale również wysłuchać prelekcji zaproszonych gości.
 

Podsumowując, rynek MBA w Polsce w 2013/14 roku ustabilizował się. Nie zmieniła się ilość programów MBA. Cześć z programów została zamknięta lub zawieszona, natomiast w to miejsce powstały nowe programy. Wartym zaobserwowania faktem jest również to, że średnia cena programów nieznacznie wzrosła. Najwięcej studiów MBA jest ciągle w Warszawie, jednakże inne większe miasta gonią stolicę w tym aspekcie. Polskie programy MBA w większości są prowadzone we współpracy z zagranicznym partnerem, natomiast proces rekrutacji na te studia to nadal głównie rozmowa kwalifikacyjna, co powinno zachęcać osoby zainteresowane studiowaniem Master of Business Administration w Polsce.
 

Badanie zostało opracowane na podstawie corocznej aktualizacji danych programów MBA przeprowadzonej przez MBA Portal w dniach 05.03.2014 a 11.04.2014 na próbie 49 programów MBA. Ceny studiów denominowane w walutach obcych zostały przeliczone na postawie kursu średniego NBP z dnia 23 kwietnia 2014. Informacje o warunkach studiów pochodzą z ankiet przesyłanych przez organizatorów studiów. Bieżące wyniki badania rynku studiów MBA są dostępne pod adresem: http://www.mbaportal.pl/ostudiachMBA/badanie_rynku_MBA.html

 
 

Żródło: MBA Portal

 
 

Image courtesy of ddpavumba/FreeDigitalPhotos.net
 
 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0