Zarządzaj poprzez cele!

chessManagement by Objectives (MBO) jest koncepcją zarządzania, która bazuje na bardzo dokładnie określonych celach firmy oraz indywidualnych celach osobistych i zawodowych pracowników. Cele firmy mogą wynikać za strategii przewidzianej na krótki okres czasu, jak i tej na dłuższy czas.

Sukces organizacji zależy przede wszystkim od wyraźnie określonego celu oraz ścieżki wytyczonej tak,  by go osiągnąć. Ważnym elementem składowym sukcesu jest również przydzielenie odpowiednich ludzi, dla których trzeba przewidzieć optymalne systemy wspierające motywację, rozwój indywidualny oraz pozwalające na właściwą ocenę i kontrolę ich działań.

 

Podstawą oraz wymogiem koniecznym do wdrożenia MBO jest zaangażowanie zarówno zarządu, menedżerów  jak i pracowników, aby mogli oni wspólnymi siłami określić cele – strategiczne priorytety firmy, które powinny  być osiągnięte w określonym czasie. Zaleca się by ten proces stosowany był na wszystkich szczeblach organizacji. Ważne jest tutaj, aby cele podwładnych wspierały cele ich przełożonych. Bardzo istotne jest by cele ustalone na początku miały dokładnie opisaną wizję końca.

 

Przemiana firmy wiąże się głównie ze zmianą procedur, sposobu działania czy zmianą podejścia. Dzięki temu firma zostanie przeniesiona na wyższy poziom, który został ustalony na początku.

 

Zadania powinny być definiowane według tzw. zasady SMART:
Specific– specyficzne: jasno, konkretnie opisujące rezultat
Measurable– mierzalne: wymierne, mierzalne
Achievable– osiągalne: stanowiące wyzwanie, ambitne
Relevant– odpowiednie: dostosowane do kompetencji, osiągalne
Time-Bound– określony w czasie

 

Wyżej przedstawiona koncepcja SMART pomaga we właściwym wyznaczaniu celów, co zdecydowanie zwiększa szansę na ich osiągnięcie. Metoda ta pozwala na dokładne przeanalizowanie tego, na czym tak naprawdę nam zależy, co w efekcie końcowym chcielibyśmy osiągnąć. Szczegółowe określenie celów jest w tym przypadku kluczowe między innymi po to, aby późniejsze działania przypisane pracownikom były dla nich jasne i dobrze dopasowane. Pozwala to na lepszą ich adaptację oraz zapobiega ewentualnym nieporozumieniom.

 

Korzyści dla organizacji wynikające z procesu wdrażania MBO:
– każdy menedżer ma zdefiniowane indywidualne cele
– realizacja celów oznacza trwałe usprawnienie dla organizacji
– cele są monitorowane i podlegają okresowej weryfikacji
– system premiowy
– opieka eksperta

 

Warto pamiętać, że MBO przydatne jest w każdej organizacji oraz przy każdej sytuacji, w której znajduje się obecnie firma. Zarządzanie przez cele możemy wprowadzić zarówno w firmach podupadłych, jak i tych, które są zaliczane do dobrze prosperujących. Wskazane jest jednak by wdrażać go wraz z doświadczonym doradcą w tym zakresie – źle wprowadzony system MBO może w znaczący sposób zaszkodzić dalszemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

 

autor: Anna Mączyńska, Personia

 

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0