Krótka historia pracy tymczasowej

art2Skąd wzięło się zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych? Gdzie doszukiwać się początków systemu pracy, polegającej na krótkotrwałym zatrudnieniu? Odpowiedzi na te i na inne pytania dotyczące rozwoju zatrudnienia w formie tymczasowej znajdują się w treści artykułu.

 

 

 

 

 
Potrzeba matką wynalazku

 

Kryzys gospodarczy jaki dotknął Stany Zjednoczone na początku XX wieku jeszcze długo dawał się we znaki. Przedsiębiorcy stojący zarówno na czele wielkich korporacji, jak i mniejszych firm musieli odnaleźć się w nowych warunkach ekonomicznych. Szukano alternatywnych form rozliczeń oraz wszelkich sposobów obniżenia stałych kosztów. Wielkie firmy produkcyjne miały największy problem z utrzymaniem ciągłości produkcji. W przypadku, kiedy kilku pracowników „taśmowych” przebywało na zwolnieniu spadała wydajność załogi oraz sama ilość wytworzonych produktów. Ten problem znalazł doskonałe rozwiązanie w systemie zatrudnienia tymczasowego. Pracownicy tymczasowi zastępowali pracowników etatowych/stałych podczas ich nieobecności, dzięki czemu bez problemu wyrabiano założone normy produkcyjne. I tak pierwszymi pracownikami wynajmowanymi przez agencje przedsiębiorstwom byli pracownicy przemysłowi, ale także personel sekretariatu i statystyk (dzisiejsza księgowość). System zatrudnienia tymczasowego był uskuteczniany na szeroką skalę, gdyż doskonale sprawdzał się na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Profity płynące z tego procederu szybko zauważyły, doceniły i zaczęły powielać kraje europejskie. Prekursorem tego sytemu na Starym Kontynencie była Wielka Brytania, za przykładem której poszły kolejno: Francja, Belgia, Holandia (lata 1920-1930) i Niemcy (lata 60). Początkowo personel tymczasowy stanowili pracownicy z dziedzin: obsługa biura i sekretariatu, opieka zdrowotna i przemysł chemiczny. W latach 70-tych profil pracownika tymczasowego uległ zmianie, a sam system zyskał wreszcie regulacje prawne. Z każdą kolejną dekadą praca tymczasowa popularyzowała się i była coraz chętniej wykorzystywaną formą zatrudnienia także w pozostałych krajach europejskich.

 

 

Praca tymczasowa na gruncie polskim

 

Zalety pracy tymczasowej w naszym kraju dostrzeżono w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Podobnie jak w innych państwach i u nas wynikało to z potrzeby rynku: przedsiębiorcy chcieli zapewnić ciągłość rozwoju swoich przedsiębiorstw, wynajmowali więc pracowników tymczasowych. – Większa skala zjawiska zaczęła interesować organy legislacyjne, które normowały tę dziedzinę, nierzadko ją ograniczając. Po jakimś czasie legislacja stawała się mniej restrykcyjna, a APT przekształciły się w partnera publicznych organów zatrudnienia. APT to obecnie jedna z instytucji rynku pracy, partner publicznych instytucji zajmujących się pracą. W związku z tym stanowi ważny element polityki społecznej – wyjaśnia Aleksandra Winter, Manager ds. Marketingu z agencji pracy tymczasowej Poland Workforce. I tak, z wejściem w życie Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (2003 r.) nastąpił dynamiczny rozwój tej formy pracy. Rozporządzenie to reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej. Ponadto określa zasady współpracy pomiędzy trzema podmiotami: pracownikiem tymczasowym – agencją pracy tymczasowej – pracodawcą-użytkownikiem. Warto jednak podkreślić, że w tym schemacie współpracy, to agencja pracy tymczasowej jest elementem spinającym i pośredniczącym pomiędzy dwoma pozostałymi podmiotami – Zadanie agencji pracy tymczasowej polega na pozyskaniu i rekrutacji kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli proces ten przebiegnie pomyślnie, wówczas pracownik zostaje formalnie zatrudniony przez APT, a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy-użytkownika, do którego zostaje oddelegowany. Agencja pozostaje pracodawcą dla kandydata i przejmuje na siebie kwestie administracyjno-prawne realizacji umowy, czyli nalicza i wypłaca wynagrodzenia, odprowadza podatki oraz płaci wszelkie należne składki. –  tłumaczy Aleksandra Winter z Poland Workforce.

 
Statystyki pokazują, że z roku na rok zwiększa się liczba agencji pracy tymczasowej w Polsce: w 2012 roku odnotowano 12% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim (źródło: Polskie Forum HR). Zgodnie z tą tendencją zwiększa się również ilość pracowników tymczasowych. Dane te świadczą zarówno o dużych korzyściach wynikających z tej formy zatrudnienia (dla obydwu stron: pracownik, pracodawca-użytkownik), dynamicznym rozwoju i dużym zapotrzebowaniu rynku na tego typu usługi.

 

 

Infografika_Praca_tymczasowa_w_pigulce_final_1

 

 
źródło: Karolina Krawiec  przy współpracy z  POLAND WORKFORCE.

 

 

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0