Popyt na pracę w ubiegłym roku – analiza GUS

Z przekazanych przez GUS informacji wynika, że w IV kwartale 2011 roku spośród podmiotów zatrudniających 18,1 tys., tj. 3,2% dysponowało wolnymi miejscami pracy, z tego 15,4% to jednostki sektora publicznego, a 84,6% jednostki sektora prywatnego, najczęściej były to jednostki małe.


Ogólna liczba wykazanych wolnych miejsc pracy wynosiła 45,5 tys. Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (83,0%) i w jednostkach dużych (50,4%). Najwięcej wolnych miejsc pracy, bo 24,6% ogólnej liczby, zanotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, głównie zaliczanych do działalności związanej z produkcją:

 • artykułów spożywczych,
 • metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń,
 • maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowaną,
 • odzieży,
 • wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli;
 • wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,
 • wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych.W czwartym kwartale 2011 roku w stosunku do poprzedniego kwartału o 21,3% odnotowano spadek ogólnej liczby wolnych miejsc pracy szczególnie w podmiotach prowadzących działalność związaną z:


 • edukacją – spadek o 47,0%,
 • zakwaterowaniem i gastronomią – spadek o 35,3%,
 • budownictwem – spadek o 34,2%.Najbardziej znaczący spadek liczby wolnych miejsc pracy zanotowano wśród przedsiębiorstw zajmujących się:

 • przetwórstwem przemysłowym – spadek o 3,5 tys.,
 • handlem i naprawą pojazdów samochodowych – spadek o 2,9 tys.,
 • działalnością budowlaną – spadek o 2,8 tys.W niektórych rodzajach działalności nastąpił wzrost liczby wolnych miejsc pracy, najwięcej w podmiotach prowadzących działalność w zakresie:

 • administrowania i działalności wspierającej – wzrost o 11,8%,
 • obsługi rynku nieruchomości – wzrost o 5,1%.Najczęściej poszukiwano na rynku pracy:

 • robotników przemysłowych i rzemieślników – 24,5%,
 • specjalistów – 20,7%,
 • operatorów i monterów maszyn i urządzeń – 12,6%,
 • głównie kierowców i operatorów pojazdów oraz pracowników biurowych – 12,2%,
 • pracowników usług i sprzedawców – 10,6%.Największą liczbą ofert pracy dysponował region centralny – 31,1% ogółu wolnych miejsc pracy, głównie województwo mazowieckie, a najskromniejszą ofertą – region południowo-zachodni, tylko 10,6%. Wśród województw ogółem najmniejsza oferta występowała w województwie opolskim.W okresie I – IV kwartał 2011 roku powstało 580,3 tys. nowych miejsc pracy, z tego 9,8% w sektorze publicznym, a 90,2% w sektorze prywatnym. Nowe miejsca pracy zostały utworzone w 24,6 % zbiorowości podmiotów zatrudniających 1 i więcej osób. Najwięcej nowych miejsc pracy zostało utworzonych w:

 • handlu oraz naprawach pojazdów samochodowych –  25,1% ogólnej liczby nowych miejsc pracy,
 • przetwórstwie przemysłowym – 21,0%,
 • produkcji metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń, produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych, oraz produkcji maszyn i urządzeń. Znaczna liczba nowych miejsc pracy powstała w budownictwie – 13,7%,
 • administrowaniu i działalności wspierającej – 4,8%,
 • działalności finansowej i ubezpieczeniowej – 4,9%,
 • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 5,1%.Z danych przedstawionych przez GUS wynika, że w całym 2011 roku zlikwidowano 429,3 tys. miejsc pracy. Większość, bo aż 88,9% z tej liczby zostało zlikwidowanych w sektorze prywatnym, natomiast w jednostkach małych odsetek ten stanowił 38,1%. Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie:

 • handlu; napraw pojazdów samochodowych – 29,0%,
 • budownictwa – 22,8%,
 • przetwórstwa przemysłowego – 13,6%,
 • transportu i gospodarki magazynowej – 5,9%.W IV kwartale 2011 roku zlikwidowano 122,9 tys. miejsc pracy, głównie w:

 • przetwórstwie przemysłowym – 23,9 tys.,
 • handlu; naprawach pojazdów samochodowych – 32,9 tys.,
 • budownictwie – 20,4 tys.Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zmniejszyła się o niecałe 6,0%, natomiast w stosunku do poprzedniego kwartału br. liczba zlikwidowanych miejsc pracy ogółem wzrosła o 17,8%.


Źródło:
Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0