Prawie 90% firm wdrożyło zmiany w polityce personalnej!

Raport KPMG: „Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników. O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe”

Turbulencje na światowym rynku finansowym, wywołane skutkami kryzysu gospodarczego, spowodowały, że większość polskich przedsiębiorców przyjęło strategię optymalizacji kosztów zatrudnienia przy jednoczesnej próbie utrzymania kadr. Jak wynika z raportu KPMG blisko 90% badanych firm wdrożyło zmiany w polityce personalnej, przy czym 45% przeprowadziło redukcję zatrudnienia.

 


Firmy, optymalizując koszty zatrudnienia, nie koncentrują się na redukcji personelu

Jak wynika z raportu KPMG, w sytuacji pogarszających się warunków rynkowych czy też w okresie przejściowych trudności finansowych, większość przedsiębiorców nie koncentruje się na redukcji zatrudnienia w celu optymalizacji kosztów. W okresie spowolnienia gospodarczego na ten krok zdecydowało się blisko 45% firm biorących udział w badaniu, przy czym każda z nich zastosowała jednocześnie inne rozwiązania ukierunkowane na utrzymanie pracowników. Wyniki raportu KPMG wskazują, że w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa decydują się przede wszystkim na wzmożenie rekrutacji wewnętrznej, redukując jednocześnie pozyskiwanie pracowników z zewnątrz, oraz na dodatkowe obciążenie pracą obecnych pracowników. W dalszej kolejności stosują także przekwalifikowanie pracowników, wprowadzają pracę tymczasową czy też uelastycznienie form zatrudnienia.

Jak wskazują wyniki naszego badania, spośród narzędzi służących optymalizacji kosztów, wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w firmach nie cieszyły się wcale tak dużym zainteresowaniem. Jedynie 22% firm postanowiło wykorzystać to rozwiązanie. Wobec podjętych inicjatyw rządowych, zmierzających do upowszechnienia tej metody redukcji kosztów i zarazem utrzymania pracowników, można byłoby spodziewać się większego zainteresowania elastycznymi formami zatrudnienia– mówiJerzy Kalinowski, Partner w KPMG.


Obniżka wynagrodzeń nie zawsze popłaca

W przypadku spadku motywacji do pracy, wywołanym obniżką wynagrodzenia i dodatkowym obciążeniem pracą, wielu pracowników chętniej podejmuje ryzyko zmiany miejsca pracy. Obniżenie wynagrodzenia, mimo że jest skutecznym narzędziem doraźnej redukcji kosztów, niesie ze sobą zagrożenie odpływu najbardziej wartościowych pracowników. Okazuje się, że aż 30% przedsiębiorstw, które dokonały obniżenia świadczeń płacowych i pozapłacowych spotkało się z odejściami kadry pracowniczej. Wśród firm, które zdecydowały się natomiast na redukcję zatrudnienia, także występowało zjawisko odejść pracowników, jednak u mniejszej liczby respondentów (20%).

Dbając o motywację do pracy, około 30% respondentów naszego badania zdecydowało się na zmianę swoich systemów motywacyjnych w kierunku uzależnienia wynagrodzenia od indywidualnych wyników pracy – dodajeJanKarasek, Dyrektor w dziale Management Consulting w KPMG.

Wyniki raportu KPMG wskazują, że ponad 20% wśród badanych przedsiębiorstw dokonało zmian w systemie ocen pracowniczych pod kątem uzyskiwania oczekiwanych rezultatów pracy. Takie działanie służy z jednej strony motywowaniu pracowników do osiągania lepszych wyników, a z drugiej strony pozwala lepiej nagradzać najlepszych i najbardziej utalentowanych.


Czy kryzys jest zawsze zły?

Nasze analizy wykazały, że ponad 40% przedsiębiorstw deklarowało wzrost kwalifikacji i kompetencji pracowników w wyniku wprowadzonych zmian w polityce personalnej wywołanych spowolnieniem gospodarczym. Co więcej, co trzecia firma odnotowała również zmiany w swojej kulturze organizacyjnej – mówiJerzy Kalinowski, Partner w KPMG.

Istotny wpływ na tę zmianę miał fakt niesłabnącego od kilku lat zaangażowania pracodawców w rozwój pracowników, będącego wynikiem coraz większej dostępności środków europejskich. Jak pokazuje przeprowadzone badanie, w sytuacji pojawiających się trudności przedsiębiorstwa zastosowały takie metody, jak rekrutacja wewnętrzna, przekwalifikowanie czy dodatkowe obciążenie pracą. Działania restrukturyzacyjne, zmierzające do ograniczenia wielkości zatrudnienia, sprzyjały więc pojawieniu się trudności i wyzwań, co stymuluje rozwój pracowników.Źródło: Raport KPMG „Optymalizacja kosztów a utrzymanie pracowników. O reakcjach firm na trudne warunki rynkowe”

 


Zarządzanie zmianą i mierzenie efektów prowadzonej polityki personalnej wyznacznikami sukcesu

W trudnych warunkach rynkowych przedsiębiorstwa muszą funkcjonować tak, aby wciąż zmieniające się czynniki zewnętrzne nie wpływały na ich pozycję rynkową i sytuację finansową. Do tego potrzebują nie tylko sprawdzonych narzędzi optymalizacyjnych, służących redukcji kosztów zatrudnienia, ale i wypróbowanych metod zarządzania zmianą tak, aby pomimo przejściowych trudności nie stracić zaangażowania pracowników i ich motywacji do pracy.

Wyniki raportu wskazują, że sukces odnosiły częściej te firmy, które odpowiednio zarządzały zmianą i mierzyły efektywność prowadzonej polityki personalnej. Ponad 50% firm, które wprowadziły zmiany, ale nie wykorzystując specjalistycznych narzędzi do zarządzania zmianą, nie osiągnęły zamierzonych efektów – powiedziałJan Karasek, Dyrektor w dziale Management Consulting w KPMG.


Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie kpmg.pl


****
O badaniu:

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie KPMG przez firmę zewnętrzną za pomocą metody CATI. Łącznie wzięły w nim udział 303 przedsiębiorstwa działające na polskim rynku. Respondentami badania były osoby odpowiedzialne za zarządzanie zasobami ludzkimi, dyrektorzy personalni oraz menedżerowie i specjaliści
z działów personalnych. Wśród badanych przedsiębiorstw, najliczniejszą grupę stanowili przedstawiciele branży produkcyjnej (47%) i handlowej (21%).


Źródło: KPMG

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0