Leasing pracowniczy

Praca tymczasowa jest to przeważnie krótkookresowe zatrudnienie dowolnej liczby pracowników w celu realizacji określonych zadań, których terminowe wykonanie nie jest możliwe przez stałych pracowników danego pracodawcy, lub ma być wykonane pod ich nieobecność.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawca może oszczędzić na kosztach rekrutacji i szkoleń pracowników. Pracownik tymczasowy pozostaje pracownikiem agencji, bez względu na firmę, w której aktualnie pracuje. Oznacza to, że wszystkie sprawy administracyjne, w tym zawiązywanie umów z pracownikami, uiszczanie składek ZUS, rozliczanie podatku dochodowego, przygotowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie świadczeń socjalnych, odpraw, urlopów, ubezpieczeń, list obecności i wypłat przejmuje na siebie agencja pracy tymczasowej.


Trójstronny układ

Praca tymczasowa to relacja między pracodawcą, agencją pracy i pracownikiem. Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika (pojęcie ustawowe), określonych zadań z tytułu zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej. Czyli pracownik zostaje formalnie zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej a swoje obowiązki wykonuje u pracodawcy.


Geneza leasingu pracowniczego

Praca tymczasowa wywodzi się z USA i wynika z potrzeb rozwijających się przedsiębiorstw do zastępowania pracowników etatowych podczas ich nieobecności. Braki kadrowe i dłuższe nieobecności pracowników utrudniały zachowanie ciągłości produkcji a zastosowanie leasingu pracowników szybko zostało wykorzystane również w sektorze handlowym, rolniczym czy turystycznym (sezonowy charakter działalności sprzyja zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Restrykcyjne prawo pracy i silne związki zawodowe we Francji wpłynęły na szybką adaptację rozwiązań pracy tymczasowej na rynek europejski.  Większa elastyczność zatrudnienia pozwoliła osiągać przedsiębiorstwom znacznie lepsze wyniki finansowe.

W Polsce praca tymczasowa pojawiła się w połowie lat 90-tych


Ograniczanie kosztów pracy za pośrednictwem zatrudnienia pracowników tymczasowych

1. Zmniejsza się ryzyko kosztów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. W czasie niestabilnej koniunktury pracodawca nie musi obawiać się kosztów wynikających z ewentualnych zwolnień lub pozyskania pracowników.

2. Pracodawca ponosi koszty wynikające wyłącznie z rzeczywistego (przepracowanego) czasu pracy, ponieważ pracownicy tymczasowi są zatrudniani tylko wtedy, „gdy są potrzebni” i pracują do czasu wykonania zleconych zadań. Rozwiązuje to również problem nadgodzin.

3. Spadek kosztów obsługi administracyjnej dzięki przeniesieniu praktycznie wszystkich spraw administracyjnych na agencję pracy tymczasowej.

4. Wynagrodzenie płacone agencji pracy tymczasowej stanowi koszt uzyskania przychodów dla przedsiębiorcy zatrudniającego pracownika tymczasowego.

5. Pracodawca ma możliwość elastycznego dostosowania struktury zatrudnienia do potrzeb firmy, ma to szczególne znaczenie, gdy istnieją ograniczenia liczby etatów lub występuje sezonowość produkcji.

6. Agencja gwarantuje pracowników o wymaganych kwalifikacjach we wskazanym terminie, pozwala to ograniczyć fluktuację oraz gdy pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich zezwoleń do realizacji zadań.

7. Na wypadek absencji pracowników lub nieprzewidzianego wzrostu na ich zapotrzebowanie, agencje dysponują tzw. Grupami rezerwowymi, aby zabezpieczyć płynną realizacje zamówienia.

8. Do współpracy z pracodawcą zawsze przydzielony jest koordynator projektu, który dba o dobrą komunikacje w trójstronnym układzie (między pracownikiem, agencją a pracodawcą użytkownikiem), odpowiada za realizację zamówienia i codzienne monitorowanie zespołu pracowników tymczasowych.

Kiedy warto korzystać z usług leasingu pracowniczego?

Ta forma zatrudnienia odnosi się już nie tylko do pracowników fizycznych, ale coraz częściej także do specjalistów i menedżerów. Osoby z doświadczeniem informatycznym, biurowo-administracyjnym czy finansowo-księgowym również zostają pracownikami tymczasowymi. Wśród specjalistów największym zainteresowaniem cieszy się leasing oraz outsourcing pracowników IT a tendencja zatrudniania pracowników tymczasowych w sektorze usług, mimo, że jeszcze długo nie będzie silniejsza niż wśród przedsiębiorstw produkcyjnych – jest wyraźnie wzrostowa.

Najczęściej z leasingu pracowników korzystają firmy prowadzące działalność charakteryzującą się sezonowością zapotrzebowania na pracowników, jednak coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na stałą współpracę z agencjami pośrednictwa pracy. Możliwość większej koncentracji na core biznesie i odciążenie w sprawach administracyjno-kadrowych to chyba największy atut korzystania z usług leasingu pracowników. Odpowiednie planowanie pracy pozwala optymalizować koszty zatrudnienia już przy wynajmie zaledwie kilku pracowników i to niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa.


Autor: Piotr Rzebko, Work Express Sp. z o.o, kosztypracy.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0