Efektywność programów rozwojowych w Europie

Według badań prowadzonych na rynku europejskim skuteczność wdrażania nowych zachowań, umiejętności oraz postaw w organizacjach w wyniku prowadzonych szkoleń w najgorszym przypadku to tylko 4%.W najlepszy przypadku to 50%. Co jest przyczyną?


Firmy coraz częściej dostrzegają problem niskiej efektywności programów rozwojowych.Inwestycje w szkolenia wymagają zmiany formuły. Zamiast myśleć o szkoleniu, powinniśmykoncentrowaćsię na tworzeniu regularnych procesów wspierających menedżerów, we wdrażaniu nowo nabytych umiejętności. Dodatkowym wyzwaniem jest fakt, iż pracownicy w Polsce przychodzą na szkolenia z założeniem, że dowiedzą się czegoś ciekawego oraz poznają nową koncepcję. Przywództwa nie jesteśmy w stanie nauczyć się „mentalnie”. Wiedza to nie wszystko.  Powinniśmy projektować programy doświadczania przywództwa.


Rolą menedżerów odpowiedzialnych za budowanie programów rozwojowych jest, przygotowanie procesu wdrażania zmiany zachowań w organizacji. Aby to osiągnąć,nie wystarczy powiedzieć: „HR ma budżet, niech się tym zajmą”. HR wspólnie z Tobą (menedżerem odpowiedzialnym za dany obszar) powinien zaprojektować podejście, które zagwarantuje największy możliwy efekt.


Jak zwiększyć efektywność programów rozwojowych w organizacji?

W warsztacie powinien uczestniczyć szef zespołu. Transformacja kultury organizacyjnej oraz przywództwa w danej części organizacji następuje wtedy, kiedy cały system dostrzeże konieczności zmiany. Szef jest kluczowym elementem tego systemu.


Rekomendowane działanie:

Przeprowadź w swojej organizacji próbny program rozwojowy dla wybranego zespołu menedżerów, w którym zorganizujesz trzy jednodniowe warsztaty. Każdy w odstępie dwóch tygodni. Uczestnikami warsztatów powinien być zespół menedżerów konkretnego pionu, dywizji  oraz szef tego pionu/dywizji.  Dodatkowo celem warsztatu powinien być aspekt związany ze wzrostem efektywności tego działu. Sprawdź jaka będzie różnica.Tomasz Mnich – redaktor naczelny, Leadership Excellence Magazine

www.LeaderExcel.pl

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled