Szkolenia bhp zwolnione z VAT

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie podatku od towarów i usług. Wraz z wprowadzeniem nowych zasad dotyczących zwolnień przedmiotowych pojawiło się sporo problemów interpretacyjnych. Jedną z kwestii budzących wątpliwości jest opodatkowanie szkoleń bhp. Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie wyjaśnienie w tej sprawie.

Obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynika z przepisów Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 2373 § 1 k.p. nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przepis art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą o VAT”, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów usług (Dz.U. Nr 226, poz. 1476) stanowi, że zwolnione od podatku są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach oraz świadczenie usług i dostawa towarów ściśle z tymi usługami związane.

Jak podaje MF, dla oceny, czy określone usługi są zwolnione na podstawie powołanego wyżej przepisu od podatku od towarów i usług konieczne jest zatem stwierdzenie:

1) czy są to usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego;

2) czy są prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może dotyczyć pracodawcy, pracowników służby bhp, innych pracowników oraz instruktorów i wykładowców tematyki bhp. Szkolenia adresowane do pracodawcy, pracowników służb bhp, instruktorów i wykładowców tematyki bhp są usługami kształcenia zawodowego. Szkolenia te są usługami kształcenia zawodowego również wówczas, gdy dotyczą pracowników pracodawcy niebędących np. służbą bhp. Znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest bowiem warunkiem niezbędnym do wykonywania pracy.

Szczegółowe zasady przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp określone zostały w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.) w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Oznacza to, że spełniona jest też druga przesłanka, by szkolenia te prowadzone były w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.

Dlatego zdaniem MF szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone zgodnie z ww. przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy są obecnie zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a) ustawy o VAT.

Źródło: Biblioteka Prawa pracy

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0