Koń trenerem lidera

„Take your leadership to the next level. Nie bądź tylko liderem. Bądź kreatywnym, inspirującym Przywódcą.” Takie hasła przyświecają organizowanym przez Olgę Rzycką i Agatę Wiśniewską warsztatom, na których uczestnicy stykają się z końmi. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tym niestandardowym i budzącym różne emocje aktywnościom rozwojowym i zadać organizatorkom kilka pytań.

Dlaczego konie? Co jest w nich specyficznego?

Jest to najczęściej używane pytaniem jakie słyszę od potencjalnych klientów. Konie są niezwykle wrażliwymi, świadomymi otoczenia w jakim się znajdują I szybko reagującymi zwierzętami. By przetrwać muszą być czujne. Natura wyposażyła je w instynkty I zmysły, które są niezwykle wyostrzone. Są w stanie zauważyć najlżejszy ruch. Rozróżniają spokojne niezagrażające podejście od nerwowej, lękowej energii. Do tego, tak jak ludzie konie bardzo różnią się między sobą.

W końskim świecie, zasady są jasne, łatwe do zrozumienia. Konie szukają silnego przywództwa I chcą podążać za tym komu ufają I kogo szanują. Jeśli dostarczymy im przeciwne zachowanie to zaczną kwestionować nasz autorytet. Zwykle w stadzie władza jest podzielona. Klacz-przywódca zarządza stadem, wybiera miejsca w których stado się pasie, w których pije, rozsądza spory, zwykle jest na przedzie stada. Natomiast ogier – przywódca chroni stado przed niebezpieczeństwem. Główna klacz i główny ogier pracują razem by stado było bezpieczne i silne. Całe stado uczy potomstwo reguł postępowania i przetrwania. W świecie koni praca grupowa jest szanowanym standardem.

Konie nie dbają o Twoją pozycję czy status. Wyłapują to co się z Tobą dzieje na płaszczyźnie pozawerbalnej. Są zwierciadłem dla Ciebie i twoich kompetencji. Od koni możesz się nauczyć wielu rzeczy. Konie przetrwały tysiące lat dzięki swojej społecznej naturze, zdolności do bycia razem i polegania na sobie nawzajem, a także klarowności swojej komunikacji. Ich przetrwanie zależało od dobrego przywództwa i akceptacji ról stadnych i dlatego są tak idealnymi  partnerami uczącymi przywództwa i pracy zespołowej.  Ich reakcje na Twoje zachowanie dostarczają Ci czytelnego i skierowanego wprost feedbacku o tym co robisz i  jak jesteś spostrzegany. Często ten feedback jest dokładnym odbiciem tego co przydarza Ci się w pracy   i w szerszym  życiu.

Konie przede wszystkim są niezwykle wrażliwymi zwierzętami. Zachowują się tak jak żywe, zwierciadło emocjonalne dla ludzi. Instynktownie poszukuje lidera z autorytetem. W ciągu wielu lat pracy z końmi i ludźmi przekonałam się , że potrafią nauczyć cię więcej o tobie samym niż jesteś w stanie sobie wyobrazić. Konie nie wiedzą nic o korporacjach, naszym statusie społecznym, są kompletnie nie czułe na naszą pozycję i role w biznesie i strukturach społecznych. Odbierają nas i spostrzegają nas tak jak się prezentujemy. Nie mają opinii czy ukrytych motywów.  Odzwierciedlają  nasze silne i słabe strony oraz obszary naszej niespójności. Jako zwierzęta „ucieczki” konie szukają pewnych siebie i silnych liderów, i wymagają od nich wysokiego poziomu świadomości, autentyczności i wrażliwości.


Czy to są specjalnie przygotowane konie?

Konie, które współpracują w trakcie warsztatu nie są specjalnie do niego przygotowywane. Zależy nam na ich spontanicznych, niewyuczonych reakcjach. Warto jednak podkreślić, że nie są to dzikie mustangi prosto z amerykańskich prerii, a konie które są przyzwyczajone do obecności ludzi. Przed każdym warsztatem starannie wybieramy 5 koni, które współpracują z uczestnikami w trakcie warsztatu.


Jak konie mogą zwiększyć samoświadomość?

Konie same z siebie nie zwiększają świadomości człowieka, to człowiek zwiększa swoją świadomość obcując z nowymi sytuacjami i dokonując refleksji nad sobą. Konie w tych warsztatach są raczej katalizatorem zmian, budowania większej świadomości a nie psychoanalitykiem, który kładzie nas na kozetce. W trakcie warsztatów tworzony jest pewien kontekst, który zaprasza do konfrontowania się ze swoimi ograniczeniami, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi rutynowymi sposobami myślenia. Jest to otwarcie procesu związanego z rozwojem siebie samego.

Konie mogą nauczyć nas wiele o zaangażowaniu, współpracy, partnerstwie. Więcej niż ludzie. Mogą to też zrobić w krótszym czasie. Wzorce przywództwa i podążania, dominacji i submisji, współzawodnictwa i  współpracy są podobne w stadzie zwierząt  i miejscu pracy.

Podczas zająć zachowanie konia jest naturalnym i ciągłym w czasie feedbackiem związanym z  zachowaniem  i potencjałem przywódczym uczestników. Interakcja z koniem podkreśla te rzeczy, które działają dobrze i daje możliwość wypróbowania/ wprowadzania alternatywnych sposobów zachowania w sytuacjach, gdzie wynik mija się z celem. True Leadership Expiriences  pokazuje jak osobisty styl przywódczy uczestników jest percypowany przez innych, i jak można go zmienić by wzmocnić rezultaty. Nauka płynie z interakcji z innymi uczestnikami, trenerami i oczywiście od urodzonego lidera – konia, który bierze udział w proponowanych uczestnikom aktywnościach.

Dzięki indywidualnym spotkaniom z końmi, i późniejszym dyskusjom grupowym oraz sesjom feedbackowym, uczestnicy poszerzają świadomość siebie samych i innych a także uczą się jak zastosować tę nową wiedzę w sytuacjach biznesowych  i osobistych.

Jedynym pytaniem jest: Czy jesteś w stanie udźwignąć 100%szczery feedback dotyczący twojego stylu przywództwa? Jeżeli możesz stawić czoła tym informacjom, nauczysz się więcej o swoim przywództwie w ciągu jednego spotkania niż możesz się  spodziewać.


Jaki główny mechanizm działa w tego typu pracy?

Główny mechanizm działania polega na uczeniu przez doświadczenie. Mam takie wrażenie, że często na różnych szkoleniach prezentuje się dużo wiedzy, uczestnicy mozolnie ćwiczą różnego rodzaju umiejętności, dużo gadają na temat np. przywództwa a potem nic w ich funkcjonowaniu się nie zmienia. W trakcie tego warsztatu uczestnicy mają szansę poznać coś prawdziwego, spotykają się sami ze sobą. Doświadczają siebie w niezwykłej sytuacji. Poznają także reakcje i punkty widzenia innych ludzi.

Warsztat ten jest oryginalną i skuteczną drogą na budowanie mocnych zespołów, poprawę swoich umiejętności przywódczych i wyciągania ludzi z ich strefy komfortu po to by osiągali lepsze efekty. Wydaje mi się, że warsztat ten nie jest dla wszystkich. Adresujemy go do ludzi, którzy poszukują, którzy chcą się rozwijać, którym zależy na zmianie i większej znajomości siebie, którym zależy także na większej efektywności.

W czasie tego warsztatu bardziej zastanawiamy się nad jakością przywództwa niż ćwiczymy techniki. Bardziej zależy nam na doświadczeniu i wglądzie aniżeli na długich teoretycznych wykładach.Czasami trudno jest zamknąć w słowach to czego uczestnicy doświadczają w trakcie tego warsztatu. Uczenie oparte na doświadczeniu jest jak żaden inny trening ponieważ uczestnicy lepiej go pamiętają i uczą się poprzez działanie.


Konie odpowiadają na nasz styl przywódczy (albo jego brak). Jeżeli chcemy możemy zebrać od nich feedback dotyczący tego jak im się jawimy, jak one nas odbierają. Używanie koni w treningach przywództwa wspiera ludzi w odkrywaniu swoich nieznanych obaw, intencji, chęci, koncentracji, nacisku, odwagi, przekonań. Zdecydowanie zaprasza ich do wyjścia poza sferę komfortu, zachęca do większej elastyczności, porzucenia sztywnych, utartych sposobów postępowania. Konie mają umiejętność niezależnego myślenia i budowania społecznych relacji, mają także swoje psychiczne możliwości i ograniczenia. Czy nie jest to czasem podobne do twoich klientów czy pracowników? W trakcie warsztatów uczestnicy szybko zdają sobie sprawę z ważności jasnej komunikacji, uczą się jak rozwijać pozytywną postawę, determinację i zaangażowanie. Odrzucają „granie” kogoś innego po to by osiągnąć sukces. Konie mogą nauczyć cię więcej o Tobie samym niż mógłbyś sobie wyobrazić.


Czy praca z innymi zwierzętami przynosi podobne efekty?

Nie wiem, nie pracowałam z innymi zwierzętami. Wydaje mi się jednak, że zdecydowanie inne efekty osiągnęłoby się pracując z biedronkami 😉 i tutaj zdecydowanie zastanawiałabym się czy to ma sens 😉


Czym różni się ten warsztat od innej pracy z liderami?

Przede wszystkim metodologią pracy. W trakcie tego warsztatu rolą trenera/coacha jest wytworzenie takich warunków, w których uczestnicy będą czuli się na tyle bezpiecznie i komfortowo, by dzielić się swoimi obserwacjami, wrażeniami, doświadczeniami po to, by dokonywać ważnych dla siebie wglądów. Trener/Coach nie interpretuje tego co uczestnicy mówią, nie mówi co jest dobre a co złe, co powinno się robić a czego nie, nie daje złotych zasad postępowania. Zwraca raczej uwagę na to, że ważne jest pogłębianie  świadomości tego co się dzieje, własnych reakcji  i potencjalnych  konsekwencji. Zachęca też do eksperymentowania z nowymi sposobami zachowania.  W trakcie tego warsztatu uczestnicy zapraszani są do wykonywania różnych ćwiczeń, które są następnie omawiane.

Typowe spotkanie wygląda tak:

 • Wprowadzenie i opis sesji
 • Ćwiczenia i interakcje z końmi (indywidualne i grupowe) dopasowane do celów sesji
 • Indywidualne refleksje i towarzyszące im otwarte dyskusje
 • Zachęcające do myślenia informacje zwrotne
 • Wnioski dotyczące praktycznych zastosowań ( „gdzie nas to prowadzi?”)
 • Lunch, przerwy z napojami odświeżającymi, kolacja, śniadanie

Ważne są cele realizowane w trakcie spotkania, czyli:

 • zwiększenie świadomości swojego indywidualnego stylu zarządzania i funkcjonowania
 • refleksja nad możliwością wykorzystywania innych stylów zarządzania i funkcjonowania
 • wytworzenie realnego planu działania w przyszłości
 • wymiana doświadczeń i dobrych praktyk  związanych z zrządzaniem
 • zwiększenie własnej elastyczności działania


W trakcie tego warsztatu konie odzwierciedlają to, co może się wydarzać między Tobą a Twoimi pracownikami oraz to co dzieje się między Tobą a systemem, w którym funkcjonujesz. Konie nie używają słów, a mimo to dają Ci czytelny feedback dotyczący m.in. pozawerbalnych aspektów komunikacji. Dzięki temu, coś czego wcześniej być może sobie nie uświadamiałeś, możesz zmieniać i doskonalić. Możesz także testować nowe sposoby zachowania w trakcie warsztatu.

Uczestnicy warsztatów nie jeżdżą w ich trakcie konno, natomiast proszą konia o robienie różnych rzeczy z ziemi, takich jak np. odbieganie, wracanie itp. Tak dobieramy ćwiczenia, by zarówno uczestnicy jak i konie czuli się bezpiecznie i komfortowo.  Każdy uczestników może wybrać sobie jednego konia z którym będzie ćwiczył przez cały warsztat. Może także do każdego ćwiczenia dobierać sobie innego konia. Wszystko po to by w takcie ćwiczenia dać się poznać koniowi, sprawić by zaufał i zrobił to czego od niego chcesz. Nie jest to tak łatwe jak brzmi. Jeżeli jesteś zbyt agresywny, zbyt lękowy, masz zbyt dużą energię- nie osiągniesz celu. Konie działają jak emocjonalne zwierciadło dla ciebie. W trakcie zajęć będziesz  dopasowywał swój poziom energii do tego czego twój koń będzie potrzebował. Będziesz się uczył zarządzania swoimi emocjami i energią.

Celem tych warsztatów jest to by ludzie lepiej zrozumieli samych siebie i  siebie nawzajem,  zobaczyli jak reagują i jak radzą sobie z niezwykłą, prawdopodobnie stresującą sytuacją. Gdybyś wskoczył na quada, czy brał udział w grze paintball prawdopodobnie dobrze byś się bawił ale nie dowiedziałbyś się niczego o sobie. W trakcie tych warsztatów ludzie uczą się siebie, poznają siebie lepiej, zyskują wiedzę dotyczącą ich osobowości, cech przywódczych i sposobów w jaki się komunikują.  Dzięki indywidualnym spotkaniom z końmi, późniejszym dyskusjom grupowym oraz sesjom feedbackowym, uczestnicy odkrywają nową świadomość siebie samego i innych a także uczą się jak zastosować tę nową wiedzę w sytuacjach biznesowych  i osobistych.


Jak rozumiane jest tutaj przywództwo?

Przywództwo jest tutaj rozumiane jako pewien zestaw cech. Zwykle związanych z poruszaniem się między kilkoma wymiarami:

 • obserwacja  – ocena
 • bliskość – dystans
 • prowadzenie-byciem prowadzonym
 • odwaga i zaufanie
 • cel indywidualny-cel grupowy

Wielu z nas uważa, że przywództwo, jest wrodzoną umiejętnością, jeżeli się z nim nie urodziłeś, jeżeli jej nie odziedziczyłeś to klops.  Co by się jednak wydarzyło gdybyś mógł rozwinąć swoje umiejętności przywódcze poprzez naśladowanie zachowań koni? Samo takie stwierdzenie brzmi lekko pisząc – dziwnie.  Jedak jeżeli weźmiesz pod uwagę to, że konie biegają po ziemi dłużej niż 55mln lat a przywódcy stad pomagają im przetrwać (bez pomocy ludzi)  – to być może pojawia się okazja by zagadnieniu przyjrzeć się bliżej i  być może czymś się zainspirować.


Pytanie na koniec: po co liderowi samoświadomość?

Po to by był bardziej efektywny. Znanie siebie pozwala lepiej funkcjonować w społeczeństwie i osiągać cele. Poprzez zwiększenie rozumienia samego siebie i tego jak wpływasz na tych, którzy są wokół Ciebie możesz poprawić swoje wyniki. Poprzez uzyskanie głębokiego wglądu w swoje mocne i słabe strony, zyskujesz  możliwość świadomego wyboru i tworzenia. Możesz nauczyć się tak kształtować swoje zachowania, swoje działania i nawyki  by prawdziwie odzwierciedlały  twoje intencje i cele.


Kiedy i gdzie można Was spotkać?

Organizujemy dwa typy warsztatów:

–        TRUE LEADERSHIP. EXPERIENCE.AWARNESS.INSPIRATION. Take your leadeship to the next level.

–        TRUE TEAM-WORK.EXPERIENCE.AWARNESS.INSPIRATION.Take your team to the next level.

Pierwszy odnosi się do budowania przywództwa a drugi rozwija pracę zespołową. Najbliższy warsztat odbędzie się w Chlewiskach, 2-3 sierpnia. Zapraszamy!

Dziękujemy za wywiad!


Kontakt do organizatorek:

Olga Rzycka: +48 501 466 538
olga.rzycka@d4e.eu
Development For Executives
www.d4e.eu

Agata Wiśniewska: +48 505 526 039
biuro@liderzy.com.pl
HorseAcademy
www.liderzy.com.pl

1 komentarz
 1. Reply
  konie 10 września 2010 at 11:44

  To jest fakt, konie przyciągają każdego i nie wiadomo co jest tego przyczyną. Za pewne każdy chciał by posiadać takie zwierzę ale nie każdy ma do tego warunki.

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0