Portale pracy-ocena użyteczności

W czerwcu 2010 portal pracy Jobexpress.pl przeprowadził wśród swoich kandydatów i pracodawców badanie ankietowe, kusząc się o ustalenie, jakie funkcjonalności oferowane przez portale pracy są dla użytkowników najbardziej przydatne. W niniejszym raporcie przedstawiamy wyniki tego badania.

Co sądzą kandydaci?

Funkcjonalności dla kandydatów podzielono na trzy grupy: związane z CV (profilem) kandydata, związane z wyszukiwaniem ofert i aplikowaniem na nie, oraz pozostałe funkcjonalności. Kilka naistotniejszych wyników:

Funkcjonalności związane z podstawową funkcją portalu pracy, czyli wyszukiwaniem ofert i aplikowaniem na nie, zostały w sumie uznane za kandydatów za najbardziej istotne w portalu pracy. Najwyższą ocenę uzyskały  na równi dwie funkcjonalności: wielokryterialna wyszukiwarka ofert oraz podział ofert na branże i województwa. Wyraźnie widać, że mechanizmy pozwalające wyszukiwać, sortować i porządkować oferty, a więc jednym słowem – skutecznie zawęzić sporą, początkową liczbę ofert do kilku idealnie dopasowanych, są dla kandydatów najważniejsze.

Dla kandydatów ważna jest także możliwość zapisania się do powiadomień o nowych ofertach pracy oraz zapamiętywania ofert. Za niewiele mniej istotne kandydaci uznali funkcjonalności związane z zarządzaniem i porządkowaniem ofert.

Kolejne miejsca zajmują mechanizmy, które wspierają poszukiwanie ofert przez kandydata, jednak nie są dla takich poszukiwań niezbędne. Wśród nich należy wymienić sugerowanie kandydatowi ofert, pokazywanie podobnych ofert, podawanie zarobków przy ofercie uzyskało wynik, opcja dołączenia dodatkowych plików do aplikacji oraz funkcjonalność pozwalająca na automatyczne aplikowanie.

Najważniejsza  z funkcjonalności związanych z CV (profilem)  okazała się możliwość wgrania CV w formie dokumentu, najmniej ważna była natomiast możliwość wgrania videoprezentacji

W trzeciej grupie, najważniejsze okazały się: dostęp do bazy przydatnych dokumentów, kalkulator płacowy oraz testy sprawdzające wiedzę. Na kolejnych miejscach znalazły się oddzielne sekcje serwisu skierowane do różnych branż i grup docelowych, porównywarka zarobków, słownik branż i zawodów oraz poradniki.

Co cenią pracodawcy?

W ankiecie dla pracodawców podzielono funkcjonalności na dwa zestawy – te związane z kandydatami i te związane z ofertami. Łącznie jako bardziej przydatne zostały ocenione funkcjonalności związane z ofertami. Na pierwszym miejscu, z wynikiem punktu, pracodawcy umieścili możliwość klonowania ofert, czyli kopiowania treści oferty już istniejącej do nowej. Możliwość podglądania listy własnych ofert i ich szczegółów jest również bardzo istotna. Pracodawcom oszczędza wysiłku, oznacza także, że wielu z nich jest chętnych publikować wiele podobnych do siebie ofert w różnych województwach lub też odnawiać co jakiś czas swoje oferty.

Spośród funkcjonalności portali pracy związanych z korzystaniem z bazy CV kandydatów, pracodawcy za najważniejszą uznali możliwość sugerowania kandydatów podobnych do wybranego pod względem miejsca zamieszkania czy branży, co wspomaga przeszukiwanie bazy. Wysoko oceniona została możliwość zapamiętywania kandydatów w bazie CV.


Metodyka badania

W badaniu przedstawiono użytkownikom wybrane funkcjonalności portalu pracy, prosząc o ocenę ich przydatności. Skala była czterostopniowa. Funkcjonalność można było określić jako bardzo przydatną (1 punkt), raczej przydatną (2 punkty), mało przydatną (3 punkty) lub w ogólne nieprzydatną (4 punkty). Przypisane wartości punktowe były podstawą do wyciągnięcia średniej – im jest ona niższa, tym bardziej przydatna, zdaniem ankietowanych, jest dana funkcjonalność. Wniosek, jaki nasuwa się po przeprowadzonym badaniu, jest taki, że w przypadku przeważającej liczby funkcjonalności, największa grupa ankietowanych określiła je jako „bardzo przydatne”. W przypadku bardzo niewielu funkcjonalności średnia przekroczyła 2. Wynika z tego, że zarówno kandydaci, jak i pracodawcy traktują portale pracy jako istotną pomoc w poszukiwaniu pracy, narzędzie skracające drogę do znalezienia najlepszych ofert i kandydatów, nie zaś tylko prostą tablicę ogłoszeniową.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0