Pracowici pesymiści – oczekiwania polskich studentów i absolwentów

W Polsce jest blisko 1,9 mln studentów, a w zeszłym roku ponad 430 tys. absolwentów* opuściło mury uczelni. Wciąż największym zainteresowaniem młodych osób cieszą się kierunki humanistyczne, choć jak wynika z ogólnopolskiego badania Campus, przeprowadzonego dla portalu Pracuj.pl, już na starcie liczą się z tym, że trudno będzie im znaleźć pracę w zawodzie. W sumie, źle swoje szanse na znalezienie pracy w kraju ocenia 45% studentów i absolwentów.

Mimo doniesień płynących z rynku pracy, o potrzebie zwiększenia liczby absolwentów kierunków technicznych, młodzi ludzie nadal najchętniej wybierają kierunki humanistyczne. Z danych GUS* wynika, że na różnych kierunkach uniwersyteckich studiuje ponad pół miliona osób, a wyższe szkoły techniczne kształcą niewiele ponad 317 tys. studentów. Jeszcze gorzej wygląda zestawienie dotyczące absolwentów – tych mogących się pochwalić tytułem uczelni technicznej jest ponad dwukrotnie mniej niż tych z dyplomem uniwersyteckim.

– Ta sytuacja niestety bardzo dotkliwie odczuwalna jest na rynku pracy. Od kilku lat w pierwszej trójce najbardziej poszukiwanych grup zawodowych, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, są inżynierowie. Wszystko wskazuje na to, że tendencja do zatrudniania osób z wykształceniem technicznym będzie się nasilała, bo bez rozwoju technologii polska gospodarka będzie postrzegana jako mało innowacyjna i konkurencyjna. – komentuje Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj, do której należy portal Pracuj.pl


Chęci mają, ale szans raczej nie widzą


Z badania Pracuj.pl wynika, że niemal 45% badanych studentów i absolwentów źle ocenia swoje możliwości znalezienia pracy w naszym kraju. Większymi pesymistami są absolwenci, bo prawdopodobnie mają już jakieś doświadczenie zawodowe na koncie i zdążyli zweryfikować swoje oczekiwania z realiami polskiego rynku pracy.


Bardzo sceptycznie do swojej przyszłości zawodowej w Polsce podchodzą studenci i absolwenci studiów o profilu humanistycznym. Ponad połowa z nich nie widzi szans na zrobienie kariery w kraju, a 71% uważa, że jest mało atrakcyjnych dla nich ofert pracy. Najlepiej swoje szanse na znalezienie pracy w kraju oceniają natomiast studenci i absolwenci z wykształceniem technicznym (48%).

* Główny Urząd Statystyczny. Studenci i absolwenci szkół wyższych wg typów szkół i rodzajów studiów, 2009.


Wykres 1. Jak oceniasz swoje możliwości znalezienia pracy w Polsce, biorąc pod uwagę Twoje wykształcenie i sytuację na rynku pracy?

(n=4756, respondenci, którzy aktualnie nie pracują lub zamierzają szukać pracy w najbliższym czasie)

Źródło: Badanie Campus, Interaktywny Instytut Badań Rynkowych dla Pracuj.pl


Pracowici już na studiach

Polscy studenci i absolwenci odpowiedzialnie podchodzą do swojej kariery zawodowej i zdają sobie sprawę z potrzeby zdobycia doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie nauki. Aż 87% z nich przyznało, że pracowało lub uczestniczyło w stażach i praktykach w czasie studiów. Najczęściej zajęcia te były związane z kierunkiem studiów. Nieco częściej twierdzili tak absolwenci; szczególnie Ci, którzy skończyli studia o profilu technicznym.


Aktualnie pracuje 53% badanych. Ponad połowa respondentów przyznaje jednak, że nie jest to praca związana z obecnym lub ukończonym kierunkiem studiów. Biorąc pod uwagę profil uczelni, pracę zgodną z kierunkiem studiów najczęściej wykonują osoby o wykształceniu technicznym – 62%.


W grupie absolwentów aktualnie pracuje 63% respondentów. W 83% przypadków ich praca ma charakter stały, a w ponad połowie jest związana z ukończonym kierunkiem studiów. Wśród studentów pracuje blisko połowa osób. Największy odsetek pracujących jest oczywiście wśród studentów zaocznych (61%), ale warto podkreślić, że pracuje także ponad 1/3 osób studiujących w trybie dziennym. Praca studentów w dużo mniejszym zakresie związana jest z profilem studiów (przyznaje tak 39%). Humaniści już w trakcie studiów zakładają, że trudno będzie im znaleźć pracę w zawodzie – tylko ¾ z nich zamierza szukać zatrudnienia zgodnego z wykształceniem.

Co ciekawe, ponad 1/3 wszystkich badanych chciałaby pracować w administracji państwowej. Na drugim miejscu znalazła się branża finansowa (18%), a na trzecim marketingowa (17%). Najmniej osób wybrało branżę telekomunikacyjną (tylko 3%), co jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę możliwości rozwoju, jaką dają firmy z tego sektora.


Pokolenie obecnych studentów i absolwentów to tzw. pokolenie Y, które w większym stopniu niż ich poprzednicy cenią sobie tzw. work-life balance i możliwość realizowania swoich pasji. To może być jeden z powodów, dla których młodzi luzie tak często wskazywali instytucje administracji publicznej jako preferowane miejsce pracy. Warto jednak zauważyć, że takie preferencje znów mieli głównie humaniści. Osoby o wykształceniu technicznym i ekonomicznym w większym stopniu stawiają na pracę w firmach komercyjnych, gdzie czasem pracuje się dłużej, ale zarobki są też stosunkowo wyższe – mówi Przemysław Gacek.


Wykres 2. Czy zamierzasz szukać pracy zgodnej ze swoim wykształceniem?

(n=4756, respondenci, którzy aktualnie nie pracują lub zamierzają szukać pracy w najbliższym czasie)

Źródło: Badanie Campus, Interaktywny Instytut Badań Rynkowych dla Pracuj.pl


Metodologia badania:

Celem Badania Campus było, między innymi, poznanie oczekiwań i preferencji studentów oraz absolwentów wobec rynku pracy. Badanie, przeprowadził Interaktywny Instytut Badań Rynkowych w dniach: 26.03 – 26.04. 2010 metodą CAWI (ankieta internetowa wypełniana samodzielnie przez respondentów), która była wysyłana do studentów/absolwentów posiadających konto na portalu Pracuj.pl oraz użytkowników biznesowego serwisu społecznościowego Profeo.pl. W badaniu wzięło udział 5800 osób (studenci lub absolwenci, którzy ukończyli studia w 2009 lub 2010 roku), w wieku 18-30 lat. Byli to zarówno studenci i absolwenci studiów licencjackich/inżynierskich, jak i magisterskich, studiujących w trybie dziennym, wieczorowym/popołudniowym lub zaocznym. Grupy, dla których prezentowane są wyniki, to: studenci (N=3716) i absolwenci (N=2084). W zależności od profilu wykształcenia: profil ekonomiczny (N=1772), profil humanistyczny (N=2046), profil techniczny (N=1252). Respondenci w pytaniach o tryb i typ studiów, a także o profil wykształcenia mogli wybrać więcej niż 1 odpowiedź (z uwagi na to, że niektórzy studiują/studiowali więcej niż 1 kierunek).

Źródło: Pracuj.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0