Popyt na pracę w 2009

Z informacji GUS wynika, że w grudniu ubiegłego roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10094,6 tys. osób. Z tej liczby 33,7%  zatrudnionych było w sektorze publicznym, a 66,3% – w sektorze prywatnym.
Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu zatrudniającego udział GUS informuje, że najwięcej zatrudnionych osób, bo aż 59,8% było w jednostkach dużych. Jednostki średnie zatrudniały 23,4% ogółu zatrudnionych, a jednostki małe 16,8%.

Z dany statystycznych wynika, że liczba podmiotów zatrudniających pod koniec ubiegłego roku wynosiła 465,1 tys. Z tej liczby 4 % podmiotów, czyli 18,6 tys., dysponowało w grudniu wolnymi miejscami pracy, z tego 81,9 % to jednostki sektora prywatnego.

Odnośnie do liczby wolnych miejsc pracy w podmiotach zatrudniających 1 lub więcej osób, to w porównaniu poprzednim w IV kwartale 2009 r. nastąpił spadek wolnych miejsc o 19,4%. Zgodnie z danymi GUS liczba wolnych miejsc pracy wynosiła na koniec IV kwartału 2009 r. 51,6 tys. Z tej liczby:

 • 49,3% wolnych miejsc pracy oferowały jednostki duże,
 • 17,9% średnie,
 • 32,8% jednostki małe.

Sektor prywatny dysponował blisko 77% miejsc z ogólnej liczby wolnych miejsc oferowanych przez pracodawców. Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w następujących branżach:

 • przetwórstwo przemysłowe,
 • handel,
 • naprawa pojazdów samochodowych,
 • budownictwo.

Ponadto, jak podaje GUS, najwięcej miejsc pracy czekało na:

 • specjalistów,
 • robotników przemysłowych,
 • rzemieślników,
 • techników.

W 2009 r. utworzono 521,7 tys. nowych miejsc pracy, z tego najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w:

 • handlu i naprawach pojazdów samochodowych – 26,2%,
 • przetwórstwie przemysłowym – 21,2% ogólnej liczby.

GUS podał także informacje o zlikwidowanych miejscach pracy w 2009 roku. Wynika z nich, że zlikwidowano 501,4 tys. miejsc pracy. Z tego:

 • 42,8% w jednostkach dużych,
 • 27,7% w jednostkach średnich,
 • 29,5% w jednostkach małych.

Z ogólnej liczby zlikwidowanych miejsc pracy – 88,6% stanowiły miejsca pracy w sektorze prywatnym.

Autor: G. Rompel-Kwiatkowska, źródło: Biblioteka Prawa Pracy

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0