Tag: GUS
W Polsce pracy jest więcej niż ludzi

Najnowsze dane GUS dotyczące rynku pracy potwierdzają występowanie zjawisk obserwowanych w poprzednich kwartałach. Firmy utrzymują wysokie tempo tworzenia nowych miejsc pracy i nadal mają kłopoty ze znalezieniem chętnych do ich obsadzenia. W pierwszym kwartale 2018 r. powstało 258 tys. nowych ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Młodzi na rynku pracy

Ponad 61 proc. Polaków znajduje pracę w swoich firmach przez przypadek, np. nie czytając dokładnie ogłoszenia o pracę. Z kolei 17 proc. rodaków przyznaje, że decydującym kryterium przy wyborze miejsca pracy są oferowane zarobki – wynika z badania serwisu Szybkopraca.pl. 12 proc. ankietowanych ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Bezrobocie w listopadzie 2010 roku

Bezrobocie w listopadzie wyniosło 11,7 %, co oznacza, że wzrosło w porównaniu do października br. o 0,2 pkt proc., a w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosło o 0,3pkt proc. Jak wynika z danych przekazanych przez GUS liczba osób bez pracy zarejestrowanych w urzędach pracy ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Bezrobocie w Polsce w 2010 roku wg GUS

Zgodnie z art. 82 ustawy z dn. 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), Prezes GUS, w terminie do dnia 30.09. każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, przeciętną stopę bezrobocia ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Popyt na pracę w 2009

Z informacji GUS wynika, że w grudniu ubiegłego roku liczba pracujących w podmiotach zatrudniających 1 osobę lub więcej wyniosła 10094,6 tys. osób. Z tej liczby 33,7%  zatrudnionych było w sektorze publicznym, a 66,3% - w sektorze prywatnym. Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu zatrudniającego ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
Bezrobocie w marcu

Według szacunków stopa bezrobocia wyniosła w marcu 12,9% i w porównaniu do lutego spadła o 0,1%. Spadek stopy bezrobocia (w granicach 0,5 – 0,1%) odnotowano w 11 województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie lubuskim i warmińsko-mazurskim. Nadal najniższa stopa bezrobocia (na ...

CZYTAJ WIĘCEJ +
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0