Trendy rozwoju przywództwa – wyniki badania

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, opublikowała wyniki najbardziej kompleksowego badania przywództwa Top Companies for Leaders. Badanie, obok wyłonienia laureatów, pozwoliło na identyfikację kluczowych praktyk przywódczych w najlepszych firmach.
Hewitt zidentyfikował  jedną wspólną cechę, wyróżniającą Firmy przyjazne Liderom, na tle pozostałych firm uczestniczących w badaniu. Niezależnie od warunków ekonomicznych pozostały one wierne praktykom rozwijania potencjału przywódczego w swoich organizacjach. Mniejsze budżety i ograniczone zasoby zmusiły te firmy do myślenia i działania w sposób bardziej kreatywny o istotnych obszarach związanych z przywództwem.

Badanie wykazało, iż Firmy przyjazne Liderom posiadają zwycięską kulturą przywództwa. Liderzy tych organizacjach są zaangażowani i pełni pasji. Ich programy rozwoju przywództwa są kluczowe w życiu całej organizacji i są bezpośrednio związane z celami biznesowymi. Firmy przyjazne Liderom silnie koncentrują się na talentach i rozważnie decydują, kogo zatrudnić, kogo rozwijać, kogo promować i jak wynagradzać. Rozwój przywództwa w tych organizacjach jest zakorzenioną praktyką i sposobem myślenia.

W dzisiejszych czasach nie wystarczy wdrożenie programu szkoleniowego lub przeprowadzenie rocznej oceny talentów. Oceniając swoich liderów, organizacje muszą być rygorystyczne  i zdyscyplinowane. Muszą zidentyfikować profile liderów, jakich oczekują ich klienci. Warto też zmierzyć, w jakim stopniu ich liderzy wypełniają oczekiwania klientów. Wraz ze zmianami swoich potrzeb biznesowych, organizacje muszą uczynić liderów odpowiedzialnymi za rozwijanie innych osób, alokowanie zasobów oraz za diagnozowanie braków w możliwościach organizacyjnych czy w skuteczności działania.” – mówi Renata Sienkiewicz, Lider Praktyki Leadership & Talent Consulting w Hewitt Associates

Ważną kwestią jest posiadanie przez liderów autentycznej pasji, zdolności inspirowania  i angażowania innych. To od ich działań zależy na ile środowisko pracy, które tworzą wpływać będzie na zaangażowanie ich pracowników. Warto pamiętać, że inwestycja w rozwój liderów przynosi wymierne korzyści. Firmy przyjazne Liderom osiągają ponadprzeciętne wyniki biznesowe w branżach, w których działają, w porównaniu do pozostałych organizacji.” – dodaje Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający w Hewitt Associates

Kluczowe wnioski z badania:

Przywództwo to najwyższy priorytet

Firmy przyjazne Liderom w Europie umiejętnie łączą rozwój przywództwa ze strategią biznesową. Wszyscy laureaci badania w porównaniu do 71% innych europejskich organizacji, jednoznacznie wskazują, że inwestowanie w liderów jest ich strategiczną regułą.

Koncentracja na przyszłości

Firmy przyjazne Liderom w Europie jasno definiują, które stanowiska i doświadczenia są kluczowe dla sukcesu organizacji. Wszystkie te firmy identyfikują stanowiska wpływające na powodzenie firmy w przyszłości. W porównaniu z nimi, tylko 87% innych firm uczestniczących  w europejskiej edycji badania stosuje takie praktyki. W połączeniu z rygorystyczną oceną  i działaniami rozwojowymi, identyfikacja kluczowych ról i umiejętności pozwala Firmom przyjaznym Liderom na budowę mocnych zasobów talentów w organizacji.

Rygor w rozwijaniu nowego pokolenia liderów

Firmy Przyjazne Liderom rozwijają kolejne pokolenia liderów niezbędnych dla rozwoju  organizacji. Utalentowani pracownicy o wysokim potencjale są nie tylko identyfikowani  w sformalizowany sposób (100% w stosunku do 68% wśród pozostałych firm), ale mają również znacznie większe szanse na otrzymanie rozwojowych zadań, dopasowanych do określonych wymagań (88% w porównaniu do 64% wśród pozostałych firm).

Kolejne pokolenia liderów odnajdywane są nie tylko wewnątrz organizacyjnej puli osób o wysokim potencjale. Coraz częściej, Firmy Przyjazne Liderom przyznają, iż talent można odnaleźć wszędzie, oraz że umiejętność odnajdywania, przyciągania, oceniania i rozwijania liderów płynnie między funkcjami, rolami i obszarami geograficznymi jest niezbędną strategią odróżniającą firmę od konkurencji. 96% laureatów badania uważa, iż stosuje skuteczne metody zdobywania talentów i przyciągania liderów, których jakość jest niezbędna dla osiągnięcia sukcesu biznesowego  (w stosunku do 65% pozostałych firm).

Identyfikacja i rozwijanie pracowników o wysokim potencjale

Firmy Przyjazne Liderom w Europie przyspieszają rozwój kompetencji utalentowanym pracownikom poprzez zapewnianie im indywidualnej oceny, dopasowanego rozwoju oraz odpowiednich możliwości sprawdzenia się w organizacji. 80% laureatów badania podkreśla, że kierownictwo wyższego szczebla jest zaangażowane w identyfikację osób o wysokim potencjale  (w porównaniu do 49% innych europejskich firm). Firmy Przyjazne Liderom znacznie częściej posiadają sformalizowany proces edukacji i rozwijania osób o wysokim potencjale i mierzenia efektywności tych programów.

Globalni Laureaci Top Companies for Leaders 2009:

1. IBM                                                                                       
2. The Procter & Gamble Company                              
3. General Mills, Inc.                                                          
4. McKinsey & Company                                                   
5. ICICI Bank Ltd.                                                                
6. McDonald’s Corporation                                              
7. General Electric Company                                          
8. Titan Cement Company S.A.                                       
9. China Mobile Communications Group Shanghai Co. Ltd.    
10. Hindustan Unilever    
11. Natura Cosmeticos S.A.    
12. Colgate Palmolive Company    
13. TNT N.V.
14. Deere & Company
15. Whirlpool Corporation
16. 3M Company
17. Cargill, Incorporated
18. Olam International
19. Eli Lilly and Company
20. PepsiCo, Inc.
21. American Express Company
22. Lockheed Martin Corporation
23. Intel Corporation
24. Infosys Technologies Ltd.
25. FedEx Corporation

O badaniu
Hewitt Associates oraz organizacje partnerskie badania: Fortune oraz The RBL Group, zaprosiły wspólnie przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej oraz HR z całego świata do udziału  w badaniu Top Companies for Leaders na początku 2009 roku. Celem badania była identyfikacja najlepszych przywódczych praktyk, jak i wyłonienie firm wspierających rozwijanie liderów.Udział w badaniu był otwarty dla wszystkich organizacji z całego świata. Przeanalizowano wszystkie zgłoszenia (537) w poszukiwaniu najlepszych praktyk w zakresie rozwoju przywództwa na całym świecie. Uczestnicy wypełnili 88-elementowy kwestionariusz. Wytypowano 217 globalnych finalistów. Każda firma-finalista wzięła udział w szczegółowych wywiadach w celu zapewnienia większej przejrzystości i dokładności odpowiedzi na temat stosowanych przez nią praktyk. Oprócz wywiadów z najwyższą kadrą zarządzającą oraz HR, przeprowadzono również wywiady  z dyrektorami lub prezesami większości firm, które znalazły się w finale. Przeanalizowano również wyniki finansowe finalistów na tle branż, w których działają.

Laureaci zostali wybrani przez panel niezależnych jurorów, którzy kierowali się szeregiem kryteriów, m.in. siłą praktyk przywódczych i kulturą przywództwa, przykładami rozwoju liderów 
w skali globalnej, wpływem przywództwa na otoczenie, w którym funkcjonują oraz wynikach biznesowych i reputacji firmy.

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa, specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, opublikowała wyniki najbardziej kompleksowego badania przywództwa Top Companies for Leaders. Badanie, obok wyłonienia laureatów, pozwoliło na identyfikację kluczowych praktyk przywódczych w najlepszych firmach.

Hewitt zidentyfikował  jedną wspólną cechę, wyróżniającą Firmy przyjazne Liderom, na tle pozostałych firm uczestniczących w badaniu. Niezależnie od warunków ekonomicznych pozostały one wierne praktykom rozwijania potencjału przywódczego w swoich organizacjach. Mniejsze budżety i ograniczone zasoby zmusiły te firmy do myślenia i działania w sposób bardziej kreatywny o istotnych obszarach związanych z przywództwem.

Badanie wykazało, iż Firmy przyjazne Liderom posiadają zwycięską kulturą przywództwa. Liderzy tych organizacjach są zaangażowani i pełni pasji. Ich programy rozwoju przywództwa są kluczowe w życiu całej organizacji i są bezpośrednio związane z celami biznesowymi. Firmy przyjazne Liderom silnie koncentrują się na talentach i rozważnie decydują, kogo zatrudnić, kogo rozwijać, kogo promować i jak wynagradzać. Rozwój przywództwa w tych organizacjach jest zakorzenioną praktyką i sposobem myślenia.

„W dzisiejszych czasach nie wystarczy wdrożenie programu szkoleniowego lub przeprowadzenie rocznej oceny talentów. Oceniając swoich liderów, organizacje muszą być rygorystyczne  
i zdyscyplinowane. Muszą zidentyfikować profile liderów, jakich oczekują ich klienci. Warto też zmierzyć, w jakim stopniu ich liderzy wypełniają oczekiwania klientów. Wraz ze zmianami swoich potrzeb biznesowych, organizacje muszą uczynić liderów odpowiedzialnymi za rozwijanie innych osób, alokowanie zasobów oraz za diagnozowanie braków w możliwościach organizacyjnych czy w skuteczności działania.” – mówi Renata Sienkiewicz, Lider Praktyki Leadership & Talent Consulting w Hewitt Associates

„Ważną kwestią jest posiadanie przez liderów autentycznej pasji, zdolności inspirowania  
i angażowania innych. To od ich działań zależy na ile środowisko pracy, które tworzą wpływać będzie na zaangażowanie ich pracowników. Warto pamiętać, że inwestycja w rozwój liderów przynosi wymierne korzyści. Firmy przyjazne Liderom osiągają ponadprzeciętne wyniki biznesowe w branżach, w których działają, w porównaniu do pozostałych organizacji. – dodaje Edward Stanoch, Dyrektor Zarządzający w Hewitt Associates

Kluczowe wnioski z badania:

Przywództwo to najwyższy priorytet

Firmy przyjazne Liderom w Europie umiejętnie łączą rozwój przywództwa ze strategią biznesową. Wszyscy laureaci badania w porównaniu do 71% innych europejskich organizacji, jednoznacznie wskazują, że inwestowanie w liderów jest ich strategiczną regułą.

Koncentracja na przyszłości

Firmy przyjazne Liderom w Europie jasno definiują, które stanowiska i doświadczenia są kluczowe dla sukcesu organizacji. Wszystkie te firmy identyfikują stanowiska wpływające na powodzenie firmy w przyszłości. W porównaniu z nimi, tylko 87% innych firm uczestniczących  
w europejskiej edycji badania stosuje takie praktyki. W połączeniu z rygorystyczną oceną  
i działaniami rozwojowymi, identyfikacja kluczowych ról i umiejętności pozwala Firmom przyjaznym Liderom na budowę mocnych zasobów talentów w organizacji.

Rygor w rozwijaniu nowego pokolenia liderów

Firmy Przyjazne Liderom rozwijają kolejne pokolenia liderów niezbędnych dla rozwoju  
organizacji. Utalentowani pracownicy o wysokim potencjale są nie tylko identyfikowani  
w sformalizowany sposób (100% w stosunku do 68% wśród pozostałych firm), ale mają również znacznie większe szanse na otrzymanie rozwojowych zadań, dopasowanych do określonych wymagań (88% w porównaniu do 64% wśród pozostałych firm).

Kolejne pokolenia liderów odnajdywane są nie tylko wewnątrz organizacyjnej puli osób o wysokim potencjale. Coraz częściej, Firmy Przyjazne Liderom przyznają, iż talent można odnaleźć wszędzie, oraz że umiejętność odnajdywania, przyciągania, oceniania i rozwijania liderów płynnie między funkcjami, rolami i obszarami geograficznymi jest niezbędną strategią odróżniającą firmę od konkurencji. 96% laureatów badania uważa, iż stosuje skuteczne metody zdobywania talentów i przyciągania liderów, których jakość jest niezbędna dla osiągnięcia sukcesu biznesowego  
(w stosunku do 65% pozostałych firm).

Identyfikacja i rozwijanie pracowników o wysokim potencjale

Firmy Przyjazne Liderom w Europie przyspieszają rozwój kompetencji utalentowanym pracownikom poprzez zapewnianie im indywidualnej oceny, dopasowanego rozwoju oraz odpowiednich możliwości sprawdzenia się w organizacji. 80% laureatów badania podkreśla, że kierownictwo wyższego szczebla jest zaangażowane w identyfikację osób o wysokim potencjale  
(w porównaniu do 49% innych europejskich firm). Firmy Przyjazne Liderom znacznie częściej posiadają sformalizowany proces edukacji i rozwijania osób o wysokim potencjale i mierzenia efektywności tych programów.

Globalni Laureaci Top Companies for Leaders 2009

1. IBM 14. Deere & Company
2. The Procter & Gamble Company 15. Whirlpool Corporation
3. General Mills, Inc. 16. 3M Company
4. McKinsey & Company 17. Cargill, Incorporated
5. ICICI Bank Ltd. 18. Olam International
6. McDonald’s Corporation 19. Eli Lilly and Company
7. General Electric Company 20. PepsiCo, Inc.
8. Titan Cement Company S.A. 21. American Express Company
9. China Mobile Communications Group Shanghai Co. Ltd. 22. Lockheed Martin Corporation
10. Hindustan Unilever 23. Intel Corporation
11. Natura Cosmeticos S.A. 24. Infosys Technologies Ltd.
12. Colgate Palmolive Company 25. FedEx Corporation
13. TNT N.V.


O badaniu

Hewitt Associates oraz organizacje partnerskie badania: Fortune oraz The RBL Group, zaprosiły wspólnie przedstawicieli najwyższej kadry zarządzającej oraz HR z całego świata do udziału  
w badaniu Top Companies for Leaders na początku 2009 roku. Celem badania była identyfikacja najlepszych przywódczych praktyk, jak i wyłonienie firm wspierających rozwijanie liderów.Udział w badaniu był otwarty dla wszystkich organizacji z całego świata. Przeanalizowano wszystkie zgłoszenia (537) w poszukiwaniu najlepszych praktyk w zakresie rozwoju przywództwa na całym świecie. Uczestnicy wypełnili 88-elementowy kwestionariusz. Wytypowano 217 globalnych finalistów. Każda firma-finalista wzięła udział w szczegółowych wywiadach w celu zapewnienia większej przejrzystości i dokładności odpowiedzi na temat stosowanych przez nią praktyk. Oprócz wywiadów z najwyższą kadrą zarządzającą oraz HR, przeprowadzono również wywiady  
z dyrektorami lub prezesami większości firm, które znalazły się w finale. Przeanalizowano również wyniki finansowe finalistów na tle branż, w których działają.

Laureaci zostali wybrani przez panel niezależnych jurorów, którzy kierowali się szeregiem kryteriów, m.in. siłą praktyk przywódczych i kulturą przywództwa, przykładami rozwoju liderów  
w skali globalnej, wpływem przywództwa na otoczenie, w którym funkcjonują oraz wynikach biznesowych i reputacji firmy.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
  • Total (0)
Compare
0