Zgłoś Dobre Praktyki CSR Twojej Firmy!

csr2Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach to projekt Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i firmy doradczej Deloitte. Jego celem jest aktywne wpływanie na rozwój CSR (ang. Corporate Social Responsibility) w Polsce.

Jednym z głównych zadań projektowych jest wypracowanie metodyki, którą będą mogły stosować firmy planujące lub już realizujące Dobre Praktyki CSR. Autorzy chcą poddać uważnej analizie to, co dziś firmy robią w Polsce w ramach CSR i na tej podstawie zaproponować całościowy model społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. Z jednej strony, będzie on uwzględniał wyniki dotychczasowej debaty w Polsce i na świecie na temat treści CSR (m.in. projekt normy ISO 26000), z drugiej zaś musi uwzględniać polskie realia.

Dobra Praktyka CSR to dobrowolne działanie stanowiące wyraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, wykraczające poza wymogi określone przepisami prawa, mające charakter aktywności podejmowanej w dłuższej perspektywie czasowej, przyczyniające się do realizacji celów zdefiniowanych w ramach jednego z poniższych obszarów:

 • ład organizacyjny
 • prawa człowieka
 • stosunki pracy
 • ochrona środowiska naturalnego
 • praktyki rynkowe
 • relacje z konsumentami
 • zaangażowanie społeczne.

Dlaczego warto zgłosić Dobre Praktyki CSR?

 • Każda firma, która nadeśle do nas opis DP, otrzyma informację zwrotną wskazującą na działania podejmowane w sposób prawidłowy oraz te, które wymagają modyfikacji.
 • 20 DP, które najlepiej spełniać będą kryteria stworzonej przez nas metodyki oceny DP, otrzyma specjalne wyróżnienia; będą również promowane w mediach, na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl oraz w wydawnictwach opracowywanych w ramach projektu.
 • W 10 losowo wybranych firmach spośród tych, które zgłoszą swoje DP, eksperci z Deloitte przeprowadzą bezpłatne audyty CSR-owe.
 • Opisy konkretnych DP będą inspirować wszystkie przedsiębiorstwa zainteresowane wdrożeniem CSR.
 • W oparciu o naszą metodykę oraz doświadczenia zgromadzone w toku prac projektowych opracowany zostanie poradnik nt. „Planowania i realizacji praktyk CSR” zawierający m.in. opis najlepszych otrzymanych praktyk.

Jak zgłosić do projektu Dobrą Praktykę CSR?

 • Zgłoszenia można nadsyłać od 23 września 2009 r. do 31 stycznia 2010 r.
 • Wzór opisu Dobrej Praktyki CSR znajdą Państwo na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl
 • Wysłanie oraz zamieszczenie na stronie www i w innych publikacjach związanych z realizowanym projektem opisów Dobrych Praktyk CSR jest bezpłatne.

Źródło: odpowiedzialnafirma.pl

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0