10 trendów w rozwoju pracowników według House of Skills S.A. – relacja prasowa

HouseOfSkillsW poniedziałek, 5 października odbyło się spotkanie prasowe House of Skills poświęcone trendom związanym z zarządzaniem kapitałem ludzkim. W związku 5-leciem powstania House of Skills przedstawiony został również zarys strategii rozwoju firmy na najbliższe lata.

Spotkanie prasowe poprowadzili: Aleksander Drzewiecki (Prezes Zarządu), Henryk Puszcz (Wiceprezes Zarządu) oraz Piotr Gryko (Przewodniczący Rady Nadzorczej).


Spotkanie prasowe  poświęcone zostało omówieniu 2 głównych tematów:

I. 10 trendów w rozwoju pracowników według House of Skills S.A.

Firma House of Skills przeprowadziła analizę trendów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce. Analizie poddane zostały tendencje zachodzące na rynku pracy, na rynku szkoleń oraz oczekiwania wobec pracowników w przedsiębiorstwach.

„Polskie firmy chcą szkolić swoich pracowników. Rozumieją, że dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych i rynkowego sukcesu” – komentuje zestawienie Aleksander Drzewiecki, Prezes House of Skills. „Prezentowane przez nas trendy wskazują na poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących szkoleń – od właściwego wykorzystania dotacji unijnych do wdrażania najnowocześniejszych metod i koncepcji szkoleniowych.”

Zdaniem autorów zestawienia, obecnie w firmach nacisk kładziony jest na redukcję kosztów, a na menedżerach odpowiedzialnych za wyniki biznesowe wywierana jest silna presja na wyniki. Jednocześnie długotrwałym problemem firm jest niedobór i rotacja talentów. Rynek pracy nie dostarcza odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – absolwenci nie spełniają oczekiwań pracodawców. Równocześnie wkraczające na rynek pokolenie Y (zwane także 2.0), doskonale poruszają się w świecie nowych technologii, dzięki czemu potrafiące wykorzystać do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych nowoczesne metody szkoleniowe oparte na technologii. Rynek szkoleń w Polsce zdominowany jest obecnie przez konkursy i przetargi na szkolenia dofinansowane z EFS przez Unię Europejską. Dzięki temu pojawiają się nowe podmioty, które chcą szkolić swoich pracowników. Na rynku występuje także duża podaż trenerów (100 mln złotych przeznaczonych przez PARP na rozwój trenerów) i tanich szkoleń. Pojawia się także coraz więcej grup gotowych się szkolić (także z obszaru administracji).

Dzięki własnym doświadczeniom szkoleniowym House of Skills oraz analizie kilkunastu badań polskich i zagranicznych, m.in. Deloitte i PSZK, KPMG, Trio Management i Nowoczesna Firma, Pracuj.pl, SMG/KRC, Masie Center, Learning Consortium i Blanchard International, powstało zestawienie 10 głównych trendów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim:

1.    Rozwijanie pracowników jako strategiczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.
2.    Uzupełnianie braków w edukacji pracowników dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.    Rosnące znaczenie programów zorientowanych na pozyskanie, utrzymanie i rozwój talentów oraz pracowników o wysokim potencjale.
4.    Indywidualizacja procesu rozwojowego.
5.    Digitalizacja szkoleń: rosnąca popularność e-learningu, webinariów (internetowe seminaria) oraz klas wirtualnych.
6.    Przekazanie pracownikom odpowiedzialności za proces ich kształcenia: samouczenie oraz zdobywanie indywidualnych, społecznych i praktycznych kompetencji poprzez pracę z innymi ludźmi w grupie.
7.    Wzajemna wymiana wiedzy między wszystkimi pracownikami bez względu na zajmowane stanowisko jako coraz ważniejsza forma podnoszenia kompetencji.
8.    Wzrost znaczenia rozwoju menedżerów i liderów.
9.    Interaktywność procesu kształcenia dzięki wykorzystaniu gier i symulacji biznesowych.
10.    Wzmocnienie roli menedżerów w rozwoju pracowników, od coachingu zewnętrznego do wewnętrznego.


II. Nowa strategia House of Skills S.A.
Firma szkoleniowo-doradcza House of Skills, obchodząca w tym roku 5-lecie powstania, ogłosiła zmiany w strukturze własnościowej. Udziały zwiększyło 3 akcjonariuszy: Aleksander Drzewiecki, Prezes Zarządu jest obecnie właścicielem ponad 27% akcji, Henryk Puszcz, Wiceprezes Zarządu – 23%, Piotr Gryko – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 16%. Do czterech mniejszościowych właścicieli należy 6% akcji, natomiast pozostałe 29% jest w posiadaniu firmy. Po umorzeniu akcji firmy, udziały głównych akcjonariuszy zwiększą się odpowiednio do 38%, 28% i 22%. „Mamy wiele konkretnych planów na przyszłość. Chcemy, by za ich realizację odpowiadali ludzie związani z firmą.”– mówi Henryk Puszcz, Wiceprezes Zarządu House of Skills.

Zmiany właścicielskie oraz szanse na umocnienie pozycji, jakie oferuje obecnie rynek stały się impulsem do stworzenia nowej strategii na najbliższe 3 do 5 lat. „Pojawiły się nowe, unikalne szanse dla przedsiębiorstw, które później mogą się już nie powtórzyć. – powiedział Aleksander Drzewiecki, Prezes House of Skills. „Dzięki gruntownej analizie rynkowych trendów dostrzegliśmy interesujące możliwości rozwoju, które spotkały się z dobrym przyjęciem w naszej firmie.”

W najbliższych latach House of Skills planuje skoncentrować się na rozwoju oferty dla menedżerów oraz rynku korporacji – rozwiązaniom przygotowywanym pod konkretne problemy biznesowe klienta. Wśród szkoleń dla tej grupy znajdzie się kształcenie umiejętności menedżerskich i przywódczych, rozwój efektywności indywidualnej i zespołowej, poszerzanie rozumienia biznesu i branży oraz zdolności realizacji strategii, a także doradztwo we wdrażaniu efektywnych systemów zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach.

Jak zapowiadają przedstawiciele zarządu House of Skills, przewaga konkurencyjna firmy będzie budowana dzięki osobowościom trenerów, ich wiedzy, doświadczeniu oraz zastosowaniu innowacyjnego know-how: wypracowanego wewnętrznie lub zakupionego od międzynarodowych partnerów. House of Skills zamierza ponadto powołać do życia inne marki w ramach spółki oraz stworzyć nowy model biznesowy dla ogólnopolskich projektów, które wypełnić mogą pozostałe obszary merytoryczne na rynku szkoleń.

W ubiegłym roku obrotowym w szkoleniach zorganizowanych przez House of Skills wzięło udział ponad 5000 pracowników. Przychody House of Skills w ubiegłym roku obrotowym (wrzesień 2008 – sierpień 2009) wyniosły ponad 23,5 mln zł. Firma zatrudnia obecnie blisko 50 konsultantów, trenerów i ekspertów oraz współpracuje z ponad 200 specjalistami z Polski i zagranicy. W 2007 roku House of Skills, jako jedyna firma szkoleniowo – doradcza, otrzymała tytuł „Business Superbrand”.


10 trendów w rozwoju pracowników według House of Skills S.A.

Firma szkoleniowo – doradcza House of Skills przeprowadziła analizę trendów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim w Polsce.

Analizie poddane zostały tendencje zachodzące na rynku pracy, na rynku szkoleń oraz oczekiwania wobec pracowników w przedsiębiorstwach. „Polskie firmy chcą szkolić swoich pracowników. Rozumieją, że dobrze wykwalifikowana kadra jest podstawą do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych i rynkowego sukcesu” – komentuje zestawienie Aleksander Drzewiecki, Prezes House of Skills. „Prezentowane przez nas trendy wskazują na poszukiwanie nowych rozwiązań dotyczących szkoleń – od właściwego wykorzystania dotacji unijnych do wdrażania najnowocześniejszych metod i koncepcji szkoleniowych.”

Zdaniem autorów zestawienia, obecnie w firmach nacisk kładziony jest na redukcję kosztów, a na menedżerach odpowiedzialnych za wyniki biznesowe wywierana jest silna presja na wyniki. Jednocześnie długotrwałym problemem firm jest niedobór i rotacja talentów. Rynek pracy nie dostarcza odpowiednio wykwalifikowanych pracowników – absolwenci nie spełniają oczekiwań pracodawców. Równocześnie wkraczające na rynek pokolenie Y (zwane także 2.0), doskonale poruszają się w świecie nowych technologii, dzięki czemu potrafiące wykorzystać do zdobywania wiedzy i umiejętności zawodowych nowoczesne metody szkoleniowe oparte na technologii.

Rynek szkoleń w Polsce zdominowany jest obecnie przez konkursy i przetargi na szkolenia dofinansowane z EFS przez Unię Europejską. Dzięki temu pojawiają się nowe podmioty, które chcą szkolić swoich pracowników.

Dzięki własnym doświadczeniom szkoleniowym House of Skills oraz analizie kilkunastu badań polskich i zagranicznych, m.in. Deloitte i PSZK, KPMG, Trio Management i Nowoczesna Firma, Pracuj.pl, SMG/KRC, Masie Center, Learning Consortium i Blanchard International, powstało zestawienie 10 głównych trendów w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim:

 1. Rozwijanie pracowników jako strategiczne narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej.
 2. Uzupełnianie braków w edukacji pracowników dzięki wykorzystaniu na szeroką skalę Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Rosnące znaczenie programów zorientowanych na pozyskanie, utrzymanie i rozwój talentów oraz pracowników o wysokim potencjale.
 4. Indywidualizacja procesu rozwojowego.
 5. Digitalizacja szkoleń: rosnąca popularność e-learningu, webinariów (internetowe seminaria) oraz klas wirtualnych.
 6. Przekazanie pracownikom odpowiedzialności za proces ich kształcenia: samouczenie oraz zdobywanie indywidualnych, społecznych i praktycznych kompetencji poprzez pracę z innymi ludźmi w grupie.
 7. Wzajemna wymiana wiedzy między wszystkimi pracownikami bez względu na zajmowane stanowisko jako coraz ważniejsza forma podnoszenia kompetencji.
 8. Wzrost znaczenia rozwoju menedżerów i liderów.
 9. Interaktywność procesu kształcenia dzięki wykorzystaniu gier i symulacji biznesowych.
 10. Wzmocnienie roli menedżerów w rozwoju pracowników, od coachingu zewnętrznego do wewnętrznego.

Z przyjemnością poznamy Twoją opinię

Skomentuj

Wystarczy 5 sekund aby być zawsze na bieżąco.

Zapisz się do naszego newslettera tutaj:

Informacje o najciekawszych artykułach i nowościach w świecie HR.

Dziękujemy za zapisanie do naszego newslettera. Od teraz będziesz na bieżąco ze światem HR.

Share This
HRstandard.pl
Login/Register access is temporary disabled
Compare items
 • Total (0)
Compare
0